Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Puurijärven ja Isosuon kansallispuistossa  

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Puurijärven ja Isosuon kansallispuistossa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Opastetut retket

Ruokapalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Yrittäjälle

Metsähallituksen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista.