12.4.2019
Isosuon näkötorni on käyttökiellossa asiakasturvallisuussyistä.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Puurijärven ja Isosuon kansallispuistossa  

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Puurijärven ja Isosuon kansallispuistossa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (www.metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Opastetut retket

  • Ilon tuli (www.ilontuli.fi)
    • Opastetut luontoretket
  • Luontopalvelut Harnakka (www.harnakka.wordpress.com)
    • Lintu-, marjastus-, patikointi-, sienestys-, teema- ja vaellusretket

Ruokapalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut