12.4.2019
Isosuon näkötorni on käyttökiellosa asiakasturvallisuussyistä.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistossa  

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistossa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (www.metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Opastetut retket

  • Ilon tuli (www.ilontuli.fi)
    • Opastetut luontoretket
  • Luontopalvelut Harnakka (www.harnakka.wordpress.com)
    • Lintu-, marjastus-, patikointi-, sienestys-, teema- ja vaellusretket

Ruokapalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut