Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Perämeren kansallispuistossa

 • Perämeren kansallispuistossa palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat, ravintolat ja kaupat

Tulentekopaikat ja päivätuvat

 • Selkä-Sarvessa on hormillinen päivätupa. 
 • Avotulen teko on sallittua vain Selkä-Sarven pohjoispään, Pensaskarin ja Vähä-Huiturin tulentekopaikoilla.
 • Tulentekopaikkojen yhteydessä on polttopuukatos ja kuivakäymälä.
 • Avotulen teko on kielletty aina, jos alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske katettuja, hormilla varustettuja tulisijoja.

Juomavesi

 • Juomavesi on tuotava mukana.
 • Selkä-Sarven eteläpään kalastajakylän kaivon vesi ei sovellu juotavaksi.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Selkä-Sarven pohjois- ja eteläpäässä, Vähä-Huiturin tulentekopaikan yhteydessä ja Pensaskarin kalastajakylässä on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu

 • Selkä-Sarven pohjoispäässä, suojasataman läheisyydessä on telttailualue, jossa tilapäinen leiriytyminen on sallittua.

Autio- ja vuokratuvat

Vuokrasaunat

Satamat

 • Veneilijöille suositeltava yöpymispaikka on Selkä-Sarven pohjoispään suojasatama. Pensaskarin laituri on tarkoitettu päiväkäynti-ja retkikohteeksi.

Yöpyminen lähiseudulla

Veneilijöiden palvelut

Väylät

 • Puiston saarille ei mene merkittyjä väyliä. Kemin-Tornion 9,0 m laivaväylä kulkee puiston halki.

Retkisatamat ja rantautumispaikat

 • Selkä-Sarven pohjoispäässä sijaitsevaan retkisatamaan mahtuu 10-20 syväykseltään alle 2,5 m venettä - veneilijöiden järjestelykyvystä riippuen. Retkisataman edustalla on myös venepoiju.
 • Pensaskarin pohjoispäästä löytyy venelaituri ja venepoiju. Pensaskari on päiväkäyntikohde, jossa ei voi yöpyä. Yöpyjät voivat käyttää Selkä-Sarven pohjoispään satamaa.
 • Vähä-Huiturin saaren pohjoispuolella on venepoiju.
 • Saarten rannat ovat matalia ja kivikkoisia, joten rantautuminen on useimmille saarille suurella veneellä mahdotonta. Rantautuminen onnistuukin kätevimmin mukana tuodulla soutuveneellä tai jollalla.
 • Tutustu satamien ja rantautumispaikkojen koordinaatteihin.

Veneluiskat

 • Kemin sisäsatamassa Uléninrannan purjehduskeskuksessa on betonipäällysteinen veneluiska.
 • Kemin Sotisaaressa sijaitsevassa Myllyniemen palvelusatamassa on sorapäällysteinen veneluiska.
 • Veneenlaskupaikkoja on lisäksi mm. Tornion Leton veneilykeskuksessa ja Kemin Ajoksessa.

Muut veneilijöiden palvelut lähiseudulla

 • Kemin Uléninrannan purjehduskeskuksessa (kemi.fi) on sähkönjakelu veneeseen, kemiallisen käymälän vastaanotto, jätevesisäiliön imutyhjennys, suihku, pesukone, jätehuolto sekä yleisöpuhelin. Koordinaatit Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 43.7' lon: 24° 33.5' ETRS-TM35FIN: N: 7291805 E: 388025.
 • Tornion Toranda vierasvenesatamassa on ravintola, vesipiste, sähköpaikat, tankkaus, suihku, sauna.

Esteettömät palvelut

 • Kansallispuistossa ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

Meriopas.fi

Vedenalla otettu valokuva, jossa näkyy ahvenvitaa ja sinisimpukoita.

Meriopas.fi (ymparisto.fi) - merelläliikkujan karttapalvelu kokoaa yhteen meritiedon ja tuo vedenalaisen luonnon ulottuvillesi.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.