Veneily on Perämeren suosituin aktiviteetti. Kalastuksen harrastajille merialue tarjoaa puhtaat ja kalaisat vedet ympäri vuoden. Talvella pilkkiminen on suosittua lähellä meren rantaa. Meren jäälle pääsy on helppoa, koska tieverkko ulottuu rantaan useassa paikassa. Saarissa luonto ja saarten kulttuurihistoria ovat pääosissa.

Osassa aluetta liikkuminen on rajoitettua tiettynä vuodenaikana. Tarkistathan asian ennen retkelle lähtöä.

Kulttuuriperintöön tutustuminen

Selkä-Sarven eteläpäässä on vanha kalastajakylä, jonne johtaa satamasta kilometrin pituinen polku. Kylä on ollut kalastuksen kausipyynnin tukikohtana 1500-luvun lopulta saakka. Kylässä ovat nähtävillä entisöity Ailinpietin kämppä (1860-luku) sekä nuorempi Jauholan puoti. Kylässä on myös muutamia vanhoja kämppiä, joista Kokko toimii vuokratupana ja Kalla autiotupana. Kalastuksesta ja merenkulusta muistuttaa entisöity pooki.

Satamasta lähtevän polun varrella sijaitsevasta aurinkokellosta voi päätellä ajankulkua. Vanhat kämppien ja kalasaunojen perustukset ja venepoukamat ovat maankohoamisen vaikutuksesta nykyään kuivalla maalla. Iso-Huiturin piispankivi on 1300-luvulta.

Veneily

Suomen ja Ruotsin välinen raja on yksi maailman vapaimmista. Sekä merellä että maalla on helppoa liikkua.

Maankohoaminen muuttaa rantaviiva. Laiva- ja veneväyliä joudutaan ruoppaamaan tai jopa siirtämään. Perämerellä tyypillisiä jääkauden jälkiä ovat myös matalat kivikkoiset rannat, moreenimuodostumat ja hiekkakerrostumat. Perämeren länsirannikko on itärannikkoa syvempi ja saaristoisempi. Perämeri on yleensä jään peitossa joulukuusta toukokuuhun.

Selkä-Sarvessa on retkisatama. Muihin kansallispuiston saariin rantautuminen on vaikeaa. Lähimmät veneenlaskupaikat ovat Torniossa ja Kemissä. Lähimmät polttoainejakelupisteet ovat Kemissä. Kemin Uleninrannassa on veneilijöiden palvelupiste.

Sukellus

Perämeren kansallispuistossa, Selkäsarven ja Maasarven edustalla, sijaitsee vedenalainen luontopolku (0,8 km), joka sopii laitesukeltajille. Luontopolku on merkitty yhtenäisellä köydellä, joten siltä ei voi eksyä huononkaan näkyvyyden aikana. Polun varrella on betonilaattoja, joihin on kiinnitetty opastekylttejä 1-6 metrin syvyyteen. Kylteissä esitellään alueen vedenalaista luontoa, kasvillisuutta ja eläimistöä sekä kerrotaan hylyistä.

Muut aktiviteetit

 • Hiihto: Lähimpiin saariin voi hiihtää merenjäätä pitkin. Muista pitää turvallisuudesta huolta!
 • Kalastus: Perämeren kansallispuisto kuuluu valtion vesialueisiin. Kalastaminen on sallittua.
  • Vapaa-ajankalastus: Kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla voi onkia ja pilkkiä  jokamiehenoikeudella. Muuta vapaa-ajankalastusta varten pitää 18-64 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu, jonka voi ostaa Erälupien verkkokaupasta (www.eraluvat.fi). Vapaa-ajan kalastaja saa käyttää enintään 240 metriä verkkoa pyynti- tai venekuntaa kohden. Huiturin noin 5000 hehtaarin vesialueella voi  viehekalastaa yhdellä vavalla maksamalla kalastonhoitomaksun. Useampia vapoja varten tulee hankkia merialueen vapalupa (lupa 7412). Huiturin vesialueella vapaa-ajan verkko- tai rysäkalastus ei ole sallittua. 
  • Kaupallinen kalastus (ammattikalastus): Metsähallitus voi vuokrata rekisteröidylle kaupalliselle kalastajalle lohen tai taimenen pyyntipaikan. Huiturin alueelle myydään rysä- ja verkkolupia vain kaupallisille kalastajille. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset (kalastusrajoitus.fi).
 • Lintujen tarkkailu: Puiston tunnuslinnun lapintiiran lisäksi saaristossa voi nähdä mm. pilkkasiiven, riskilän, karikukon, lapinsirrin, pikkutiiran tai lapasotkan.
 • Luontopolut: Selkä-Sarven polulla (1 km) pääset tutustumaan luontoon ja kulttuurihistoriaan. Sukella pitkin Vedenalaista luontopolkua (0,8 km).
 • Marjastus ja sienestys: Hyvällä onnella voit löytää mesimarjoja. Rantojen tuntumassa kasvavien tyrnipensaiden satoa voi kerätä 20.8. alkaen.
 • Melonta ja soutu: Saarten välillä ja ympärillä voi meloa ja soutaa. Taitavimmat melojat uskaltautuvat ulapalle asti.
 • Nähtävyydet ja näköalat: Maiseman avaruus puhuttelee. Vanhat kalakämpät ja muinaisjäännökset, hoidetut perinneympäristöt, maankohoamisen muovaama luonto.
 • Uinti: Useimmat rannat ovat kivisiä ja matalahkoja. Hiekkarantoja on Vähä-Huiturissa ja Pihlajakarissa. Selkä-Sarven saunaranta on hyvä uimapaikka. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.
 • Vapaaehtoistoiminta: Saaristossa järjestetään talkooleirejä yhteistyössä mm. Lappi Siistinä -yhdistyksen ja WWF:n kanssa.

Yhteistyötahojen palvelut Perämerellä

Kalastonhoitomaksu

Kuva: Metsähallitus.

Kalastaja (18-64-vuotias) - maksa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi).