Perämeren ohjeet ja säännöt

Retkeilijä katselee kiikareilla maisemaa. Taustalla avautuu kesäinen merinäköala.

Kansallispuisto on perustettu Perämeren ulkosaariston ja meriluonnon suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja luonnonharrastusta varten.

Perämeren kansallispuisto on pääasiassa kesäkohde. Perämeri sopii erityisesti veneilijöille ja retkeilijöille: tarvitset oman veneen tai venekyydin. Esteettömiä palveluita ei ole. Talvella lähimpiin saariin pääsee jäätilanteesta riippuen hiihtäen ja moottorikelkalla.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Marjastus ja sienestys
Kalastus
Rajoitusosat
Marjastus ja sienestys
Muut ohjeet ja säännöt
Kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Perämeren kansallispuistossa jokaisenoikeudet eivät ole voimassa. Retkeilyä puistossa ohjataan järjestyssäännöllä (pdf, 191 kt, julkaisut.metsa.fi). Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu myös Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty.

Liikkuminen

Liikkuminen sallittu jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen rajoitusosia lukuun ottamatta. Rajoitusosat, joita liikkumista ja maihinnousua on rajoitettu:

 • Liikkumisrajoitusalue 1 - Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi 1.5. - 31.7. maihinnousu ja liikkuminen 100 metriä lähempänä rantaa kielletty ilman Metsähallituksen lupaa kohteilla: Keilakrunni, Pauha, molemmat Pitkäletot, Riekonhöyhen, Pohjois-Kraaseli, Sarvenkrunni, Savukrunni sekä osa Maa- ja Selkä-Sarvea.
 • Liikkumisrajoitusalue 2 - Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi 1.5. - 31.7. maihinnousu ja liikkuminen kielletty ilman Metsähallituksen lupaa kohteilla: Nokikrunni, Pensaskarinkrunni, Lounakari, Kemin Kiikkara, Lehtikarinkrunni, Pöllä, Välikrunninkari ja Ylikrunninmatalat sekä osa Pensaskaria.
 • Liikkumisrajoitusalue 3 - Liikkuminen 1.2.-15.6. lähempänä kuin yhden merimailin (1852 metriä) etäisyydellä Möylyn saaresta kielletty ilman Metsähallituksen lupaa.
 • Liikkuminen lähempänä kuin puolen merimailin (926 metriä) etäisyydellä Möylyn saaresta kielletty ilman Metsähallituksen lupaa.

Leiriytyminen

Leiriytyminen on sallittua tilapäisesti vain Selkä-Sarven saaren telttailualueella suojasataman läheisyydessä. Vuokratupia on 3: Selkä-Sarven vuokratuvat Kokko, ja Selkä-Sarven vartio, sekä Vähä-Huiturin vuokratupa. 

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittua Selkä-Sarven pohjoispään, Pensaskarin ja Vähä-Huiturin virallisilla tulentekopaikoilla, jotka on merkitty karttaan. Käytä tulentekoon ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu myös maastopalovaroitusten aikana.

Maastopalovaroituksen aikana:

Maastopalovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen.

Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin. Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Marjastus ja sienestys

Marjastus ja ruokasienien poimiminen on sallittu.

Kalastus

 • Sallittua yleisellä vesialueella kalastuslain sekä kulloinkin voimassa olevien kalastussäännön, käyttö- ja hoitosuunnitelman, kiintiöpäätöksen ja Metsähallituksen kalastuslupaehtojen mukaisesti kaikilla kansallispuiston vesialueilla ottaen huomioon erikseen mainitut liikkumisrajoitukset.
 • Ammattikalastajilla on oikeus kalastukseen liittyvään liikkumiseen myös liikkumisrajoitusalueilla, ei kuitenkaan ilman Metsähallituksen lupaa puolta merimailia lähempänä Möylyn saarta.
 • Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Muut säännöt ja ohjeet

Kielletty toiminta Perämeren kansallispuistossa

 • Maa-aineksen ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen,
 • puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen,
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen tai hätyyttäminen, niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen,
 • muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen,
 • roskaaminen,
 • raunioiden tai muinaismuistojen vahingoittaminen,
 • metsästys.

Turvallisuus

 • Koska puisto sijaitsee tuulisessa ja aallokolle alttiissa ulkosaaristossa, on veneen oltava merikelpoinen ja ulkosaariston vaativiin olosuhteisiin soveltuva. Kansallispuiston vedet ovat monin paikoin erittäin matalia ja kivikkoisia. Omatoiminen kansallispuistossa käynti vaatii kokemusta merellä liikkumisesta.
 • Varmista merisää- ja tuuliennuste ennen vesille lähtöä. Kun tuuli on kova, on pienellä veneellä tai vähäisellä veneilykokemuksella turvallisinta jäädä maihin.
 • Veneessä kannattaa pitää mukana hyvät kiikarit. Ne ovat kelpo apuväline suunnistamisessa ja lintujen tarkkailemisessa.
 • Saarilla on normaalikesinä runsaasti paarmoja, joita vastaan kannattaa suojautua riittävällä vaatetuksella.
 • Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai varapuhelin.
 • Retkeilyn ABCTurvallisuus.
 • Katso myös Perämeren Ajankohtaista-sivu.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää