Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoissa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Opastetut retket ja ohjelmapalvelut

Välinevuokraus

Ruokapalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut palvelut

 

Yrittäjälle

Metsähallituksen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista.