Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Vinkit retkelle

(Julkaistu 21.5.2024)

  • Katikankierros ei ole kuljettavissa rengasreittinä. Lue alla oleva uutinen aiheesta.
  • Vuosittainen, lintujen pesinnän aikainen liikkumisrajoitus on voimassa Kauhanevan rajoitusalueella 1.4.-15.9. Rajoitusalueella saa liikkua ainoastaan virallista, viitoitettua reittiä pitkin. Rajoitusalue on merkattu esitekarttaan(julkaisut.metsa.fi) keltaisella värillä.
  • Kesän retkillä kannatta huolehtia riittävästä nesteytyksestä. Nummikankaan tulentekopaikan kaivossa on hyvää talousvettä (tutkittu 2022). Salomaan kaivon vesi ei täytä mikrobiologisia laatuvaatimuksia koliformisten bakteerien osalta, joten suosittelemme veden puhdistamista tai keittämistä.
  • Tarkasta aina voimassaolevat varoitukset Ilmatieteenlaitokselta (ilmatieteenlaitos.fi). Kauhanevalla-Pohjankankaalla ei ole sallittua tehdä tulia missään tulentekopaikassa maastopalovaroituksen aikaan.
  • Lataa tai tulosta mukaasi kartta

Katikankierros on syöpynyt poikki ennen Kolmentuulenlakkia

(Päivitetty 19.4.2024)

Sulamisvedet ovat syöneet Katikankierroksen reitin reitin poikki ennen Kolmentuulenlakkia. Reitin katkaisee nyt 2 metriä syvä ja 3 metriä leveä rotko ja vieressä on heti jyrkkä penkka. Reittiä voi kulkea siihen asti, mutta sitten täytyy kääntyä takaisin samaa reittiä pitkin. Ympyräreittinä alueella voi kulkea poikkeuksellisesti oheisen kartan mukaisesti kulkemalla aluksi metsätietä pitkin ja liittymällä Katikankierroksen reitille vasta poikki olevan kohdan jälkeen. Poikkeusreitti on merkattu karttaan sinisellä värillä ja poikki oleva reitin kohta näkyy punaisella ruksilla.

Tässä vaiheessa muistutamme kuitenkin myös, että reitti on vielä vaarallisen jäinen, joten emme suosittele kulkua alueella.

Maastokartta Katikankanjonin alueesta.
 

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa on kahdenlaisia käymälöitä

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa on kuivakäymälöitä ja imulla tyhjennettäviä käymälöitä. Kuivakäymälään voit kierrättää retkellä syntyvän biojätteen, mutta imulla tyhjennettävään käymälään ei kuulu mikään muu jäte, kuin ihmisen omat biotuotokset. 

Lue lisää

Uutisia Kauhanevan-Pohjankankaalta

Vinkit retkeilyyn

Nainen pystyttää telttaa.

Ensimmäinen yön yli retki, varusteet ja vinkit: Retkeilyn ABC.

YLE Mennään metsään polkujuoksukartta, Kauhaneva-Pohjankangas

Polkujuoksureittejä ei ole merkitty maastoon.

Liikut omalla vastuulla. Muista pysyä reitillä - näin vältämme maaston kulumista ja häiriötä luonnolle.

Polkujuoksukartat perustuvat YLE:n Mennään metsään -polkujuoksukiertueeseen, joka järjestettiin vuonna 2018 Suomen 40 kansallispuistossa.