Ennallistamiseen liittyvää puunkorjuuta Kauhanevalla

(Julkaistu 30.1.2023)

Tällä viikolla tiistaina 31.1. tai keskiviikkona 1.2. alkaa Kauhanevan pohjoisosissa Kruununnevalla suon ennallistamiseen liittyvää haihduttavien puiden poisto. Ennen suo-ojien tukkimista puuston poistaminen on usein tarpeen, sillä puut haihduttavat runsaasti vettä. Ojituksen seurauksena syntynyt puusto poistetaan niiltä suon osilta, jotka ovat aiemmin olleet avoimia ja harvapuustoisia. Tällöin suolle palautuu puustoisten ja avoimien osien vaihtelu.

Alueella liikkuu metsäkoneita, joiden ääni saattaa kuulua kansallispuiston retkeilyreiteille.

Vinkit talviretkille!

(Päivitetty 30.1.2023)

  • Kauhalammin kierros soveltuu talviseen retkeilyyn ja reitille on usein tamppautunut polku toisten käyttäjien toimesta.
  • Salomaan pysäköintialueella on talvikunnossapito.
  • Katikankierros on jyrkkien rinteiden vuoksi talviaikaan vaarallisen liukas, emmekä suosittele sitä talvikauden käyntikohteeksi. Katikankanjonin pysäköintialueella ei ole talvikunnossapitoa.

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa on kahdenlaisia käymälöitä

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa on kuivakäymälöitä ja imulla tyhjennettäviä käymälöitä. Kuivakäymälään voit kierrättää retkellä syntyvän biojätteen, mutta imulla tyhjennettävään käymälään ei kuulu mikään muu jäte, kuin ihmisen omat biotuotokset. 

Lue lisää

Kaivovedet

  • Nummikankaan kaivon vesi on mikrobiologiselta laadultaan hyvää talousvettä. 
  • Salomaan kaivovesi täyttää laatuvaatimukset mutta ei suosituksia koliformisten bakteerien osalta. Suosittelemme veden keittämistä tai muuta puhdistamista ennen käyttöä.

Uutisia Kauhanevan-Pohjankankaalta

YLE Mennään metsään polkujuoksukartta, Kauhaneva-Pohjankangas

Polkujuoksureittejä ei ole merkitty maastoon.

Liikut omalla vastuulla. Muista pysyä reitillä - näin vältämme maaston kulumista ja häiriötä luonnolle.

Polkujuoksukartat perustuvat YLE:n Mennään metsään -polkujuoksukiertueeseen, joka järjestettiin vuonna 2018 Suomen 40 kansallispuistossa.

  Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto

  @Luontoonfi #kauhaneva #pohjankangas