Ajankohtaista Kauhanevalla-Pohjankankaalla

Kaivovedet

(Päivitetty 30.9.2021)

Nummikankaan kaivon vesi on mikrobiologiselta laadultaan hyvää talousvettä. Salomaan kaivon vesi tulee keittää ennen käyttöä.

Katikankierroksen maastoporrasurakka on valmistunut

(Päivitetty 25.11.2020)

Katikankanjonissa Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston luoteisosassa on saatu valmiiksi neljät maastoportaat Katikankierroksen rengasreitin varrelle. Rengasreitti polveilee jyrkkärinteisen jokiuoman läheisyydessä ja portailla turvataan asiakasturvallisuutta sekä ehkäistään maaston kulumista jyrkissä rinteissä. Urakka on toteutettu maaseuturahoitteisessa Lauhanvuoren-Hämeenkankaan Geopark-kohteiden maastopalvelujen kehittäminen -hankkeessa.  

Uutisia Kauhanevan-Pohjankankaalta

YLE Mennään metsään polkujuoksukartta, Kauhaneva-Pohjankangas

Polkujuoksureittejä ei ole merkitty maastoon.

Liikut omalla vastuulla. Muista pysyä reitillä - näin vältämme maaston kulumista ja häiriötä luonnolle.

Polkujuoksukartat perustuvat YLE:n Mennään metsään -polkujuoksukiertueeseen, joka järjestettiin vuonna 2018 Suomen 40 kansallispuistossa.

  Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto

  @Luontoonfi #kauhaneva #pohjankangas