Palvelurakenteiden korjaustyöt 2021

  • Pyhäkeron autiotuvan uuden kuivakäymälän rakennustyöt ovat käynnissä 5.-9.7.2021.
  • Sioskurun uuden kuivakäymälän rakennustyöt ovat käynnissä 19.-30.7. ja 13.-17.9.2021.
  • Suaskurun kodan uuden kuivakäymälän rakennustyöt ovat käynnissä 26.7.-6.8. ja 9.-20.8. 
  • Nammalakurun kuivakäymälän saaneeraus on käynnissä 2.-13.8. ja 20.-24.9.    
  • Rihmakurun uuden kuivakäymälän työt ovat käynnissä 9.-20.8. ja 23.-3.9.        

Tupien, kotien ja tulentekopaikkojen koronaohjeistus 

Varaus- ja vuokratuvat pidetään auki, jos retkeilijät pystyvät noudattamaan koronaturvallisuusohjeita eli pitävät 2 m turvavälit muihin kulkijoihin ja käyttävät kasvomaskeja tuvilla ja kodilla. Turvallisuuden kannalta tärkeitä autiotupia ei toistaiseksi tulla sulkemaan.

Suurimmat sallitut henkilömäärät ovat isoissa tuvissa kuusi henkilöä ja pienissä neljä henkilöä. Mikäli turvaohjeistusta ei pystytä noudattamaan, joudumme sulkemaan matkailukeskusten lähellä sijaitsevat tuvat ja kodat. 

Kiitos kaikille tähänastisesta huomaavaisesta käytöksestä kanssakulkijoita kohtaan. Eiköhän me selvitä tästäkin ongelmasta yhdessä! (Päivitetty 17.5.2021)

Uutisia Hetta-Pallas -reitiltä