Luontoon.fi uutiset

Saamelaisten kotiseutualueen luonnossa liikkujan etiketti auttaa huomioimaan luonnon ja kulttuurin

Metsähallitus on julkaissut yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen eri toimijoiden kanssa kotiseutualueen luonnossa liikkujille suunnatun etiketin. Graafisesti näyttävässä etiketissä on viisi kohtaa, joilla luonnossa liikkuja voi ottaa huomioon luonnon, elinkeinot ja kulttuurin. Maat ovat lapsiamme -nimisen etiketin taustalla on saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma.

Piirroskuva. Porot männyn alla.

Koronan jälkeen kasvanut matkailu on tuonut saamelaisten kotiseutualueella mukanaan myös paikallisia asukkaita häiritseviä lieveilmiöitä. Esimerkiksi poroaitauksiin mennään sisälle, poroja säikytetään kuvaamalla niitä dronella, koiria pidetään irrallaan ja jopa asuntojen ikkunoista kurkistellaan sisälle.

Avuksi epätoivottuun käytökseen Metsähallituksen Luontopalvelut on julkaissut verkkosivuillaan saamelaisten kotiseutualueen luonnossa liikkujan viisikohtaisen etiketin. Etiketin tausta on tuoreimmassa Metsähallituksen toimintaa ohjaavassa saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmassa, jossa tällainen etiketti nostettiin yhdeksi tärkeäksi toimenpiteeksi.

Etiketti on tehty yhteistyössä Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen, matkailun alueorganisaatio Lapland North Destinationsin sekä Suomen Ladun kanssa. Etiketin graafisen ulkoasun on suunnitellut graafikko Anna Pakkanen, jonka jälkeä on myös suosittu Retkietiketti-opastuskokonaisuus.

”Saamelaisten kotiseutualueen luonnossa liikkujan etiketti on suunnattu kaikille luonnossa liikkujille – ei ainoastaan retkeilijöille tai ulkomaalaisille matkailijoille, vaan myös kotiseutualueella asuville”, kertoo etiketin suunnittelussa mukana ollut maankäytön asiantuntija Aini Magga Metsähallituksen Luontopalveluista.

Maat ovat lapsiamme -etikettiin kuuluvat ohjeet luonnon ja perinteisen saamelaisen elämäntavan huomioon ottamiseen eri tavoin. Etiketin kohdat ovat:

  1. Kunnioita saamelaista kulttuuriympäristöä
  2. Vaali herkkää arktista luontoa
  3. Pidä lemmikkisi kytkettynä
  4. Huomioi porot ja poronhoito
  5. Suosi aitoja, paikallisia palveluita

Sormen heristely ei usein auta muutoksen aikaansaamisessa

Metsähallituksen Aini Magga toivoo, että tietoisuus saamelaisten kotiseutualueella toimimisen erityispiirteistä kasvaisi luonnossa liikkujan etiketin myötä. 

Etiketti on käännetty useille kielille, kuten englanniksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi.

”Etiketin kuvitus on upea, ja sisällöt on mietitty niin, että tässä ei ole tarkoitus sormea heristelemällä saada muutosta aikaan. Haluamme, että matkailijat sekä retkeilijät tuntevat olonsa tervetulleiksi saamelaisten kotiseutualueelle ja että he ottaisivat huomioon luonnon, perinteiset elinkeinot ja kulttuurin”, Magga toteaa.

Saamelaisalueen luonnossa liikkujan etiketin nimi, Maat ovat lapsiamme, tulee inarinsaamelaisen kirjailijan Matti Morottajan runosta. 

Lisätietoja