Eri toimijoiden retkikohteiden ja reittien näkyvyys uudessa Luontoon-palvelussa

Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää digitaalista palvelua, joka kokoaa valtakunnallisesti yhteen valtion, kuntien, yhdistysten ja yritysten ulkoiluun liittyviä kohteita, reittejä ja palveluja. Uusien Luontoon-palveluiden pääajatus on ”yhden luukun periaatteella” tarjota Suomen luonnossa liikkuville kaikki tarvittava tieto ulkoilumahdollisuuksista ja virkistyspalveluista. Tavoitteena on julkaista uuden Luontoon-sovelluksen ja Luontoon.fi-verkkopalvelun ensimmäiset versiot maksutta kaikkien käyttöön vuoden 2024 lopulla. 

Kunnan, yhdistyksen tai yrityksen luontokohteiden näkyvyys ja hyödyt uudessa Luontoon-palvelussa 

  • Retkeilyn ja ulkoilun, pyöräilyn, kalastuksen ja melonnan kohteet ja reitit näkyvät valtakunnallisesti kartalla, josta niitä voi hakea eri ominaisuuksilla. Myöhemmin palvelusta voi hakea haluamansa paikkakunnan alueella olevat kohteet ja reitit (tulossa 2025). Tämä lisää tietoutta ulkoilumahdollisuuksista kunnan asukkaille sekä kasvattaa kunnan vetovoimaa matkailijoille.  
  • Kohteista ja reiteistä esitetään uudenlaista tietoa, joka on suunniteltu yhdessä asiakkaiden ja lajikohtaisten asiantuntijoiden kanssa. Näin ihmisiä aktivoidaan kokeilemaan uusia lajeja sekä ulkoilemaan useammin, hyvinvointia lisäten.
  • Retkeily- ja ulkoilukohteiden oleelliset säännöt esitetään ymmärrettävästi ja yhteismitallisesti esim. jokaisenoikeuksien näkökulmasta. Näin lisätään luonnon vastuullista käyttöä sekä turvallisuutta.

Näkyvyys uusissa Luontoon-palveluissa edellyttää seuraavaa: 

  • Tiedon tuottajan tulee olla kohteen tai reitin virallinen omistaja tai ylläpitäjä tai omistajan/ylläpitäjän määrittämä taho.
  • Luontoon-palveluissa esitettävät kohteiden, reittien ja rakenteiden esittelyjen sisällöt syötetään Jyväskylän yliopiston kehittämään Lipas-järjestelmään. Lipas-projekti järjestää tiedon syöttämiseen koulutuksia ja myöntää käyttöoikeudet järjestelmän käyttöön.
  • Lipas-projektin projektipäällikkö Tapani Laakso, puh. 0400 247 980, sähköposti lipasinfo(at)jyu.fi