Metsähallituksen Luontopalvelujen yhteistyöyritysten näkyvyys uudessa Luontoon-palvelussa DataHub-tietokannan kautta 

Sopimusyrityksen näkyvyys Luontoon-palvelussa 

Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää valtakunnallista digitaalista palvelua, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden ulkoiluun liittyviä kohteita, reittejä ja palveluja. Uusien Luontoon-palveluiden pääajatus on ”yhden luukun periaatteella” tarjota Suomen luonnossa liikkuville kaikki tarvittava tieto ulkoilumahdollisuuksista ja virkistyspalveluista. 

Uusi sovellus ja verkkopalvelu tulevat maksutta kaikkien käyttöön vuoden 2024 lopulla. 

Lue lisää tiedotteesta.

Metsähallitus hyödyntää tulevissa Luontoon-palveluissa Visit Finlandin DataHub –tuotetietokantaa sopimusyritysten palvelu- ja tuotetarjonnan esittelemiseksi.   

Miten yritysten näkyvyys paranee uudessa Luontoon-palvelussa 

 • Uusi palvelu on asiakasystävällisempi ja se esittelee monipuolisemmin alueen palvelutarjontaa.
 • Nykyisen yrityslistauksen sijaan yritykset saavat paljon paremman kohdekohtaisen näkyvyyden tuotteilleen ja tarjoamilleen palveluille. 
 • Metsähallituksen palvelut ja yritysten tuottamat matkailupalvelut löytyvät samasta näkymästä kategorioittain.
 • Asiakkaat ohjataan erilaisten palvelujen äärelle mahdollisimman helposti retken eri vaiheissa. 
 • Tuotekortista löytyy yrittäjän tuottama sisältö DataHubiin eli tuotteen kuvaus ja tärkeimmät tiedot + linkki mahdolliseen verkkokauppaan.    

DataHubin käytön hyödyt yrityksille 

 • Tuotetieto on yrityksen omassa hallinnassa ja päivitettävissä yhdessä paikassa reaaliaikaisesti. 
 • Saat Luontoon-palvelun lisäksi mahdollisuuden näkyvyyteen myös muilla markkinointi- ja myyntialustoilla, jotka hyödyntävät DataHubin tarjontaa,  esim. alueorganisaatioiden verkkosivut, muut matkailuverkkosivustot ja Visitfinland.com.   

Uuden Luontoon-palvelun näkyvyys edellyttää seuraavaa: 

 • Yrityksellä tulee olla Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa voimassa oleva matkailun yhteistyösopimus (metsa.fi)
 • Yrityksen palveluiden tulee olla Luontoon-palvelun sisältöön ja kohderyhmille sopivia. 
 • Yrityksellä tulee olla verkkosivut sekä suomeksi, että englanniksi.
 •  Yrityksen tarjoamien tuotteiden/palveluiden tulee sijaita/tapahtua Metsähallituksen hallinnoimien alueiden sisäpuolella tai välittömässä läheisyydessä (yritys voi olla rekisteröity muualle).  
 • Kaikkien DataHubista Luontoon-palveluihin nousevien tuotteiden tulee olla kyseisen toiminta-alueen (kohteen) järjestyssäännön ja muiden säädösten mukaisia. Jos kuitenkin tarjoat matkailutuotteita alueemme rajojen ulkopuolella (ts. välittömässä läheisyydessä, palveluna alueen vierailijoille), muistathan kestävän matkailun toimintaperiaatteet (metsa.fi)

Metsähallitus toimii Luontoon-palvelun sivuilla näytettävän sisällön kuratoijana ja tarkistaa jokaisen tuotteen sopivuuden kyseisen luontokohteen palveluvalikoimaan. Lisäksi varmistetaan yrityksen sopimuksellisuus. 

Lisätietoja