Kuulutukset

Luonnonsuojelualueen laajentaminen, Kulhanvuoren luonnonsuojelualue

Kuulutus 13.6.2024

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Saarijärven kaupungin alueella Kulhanvuoren luonnonsuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 729-891-1-2 Kulhanvuoren suojelualue on liitetty määräala noin 4,9 ha kiinteistöstä 729-406-2-132 Loukkukorpi, Tnro 2021-666472, rekisteröity 1.12.2022.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Teemu Rintala.

Luonnonsuojelualueen laajentaminen, Nuuksion kansallispuisto

Kuulutus 13.6.2024

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Vihdin kunnan alueella Nuuksion kansallispuiston laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 927-891-1-1 Nuuksion kansallispuisto on liitetty määräala noin 1,3 ha kiinteistöstä 927-445-3-345 Riihimäki, Tnro 2023-716380, rekisteröity 15.3.2024.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Teemu Rintala.

Luonnonsuojelualueen laajentaminen, Leivonmäen kansallispuisto

Kuulutus 13.6.2024

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Joutsan kunnan alueella Leivonmäen kansallispuiston laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 172-891-1-1 Leivonmäen kansallispuisto on liitetty kiinteistö 172-418-3-19 Keinola.

Toimitusnumero 2023-715115, rekisteröity 1.7.2023.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Teemu Rintala.

Luonnonsuojelualueen laajentaminen, Kurjenrahkan kansallispuisto

Kuulutus 13.6.2024

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Nousiaisten kunnan alueella Kurjenrahkan kansallispuiston laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 538-891-2-1 Kurjenrahkan kansallispuisto liitetty noin 2,2 ha kiinteistöstä 538-417-2-8 Saksala II, noin 1,3 ha kiinteistöstä 538-435-6-34 Patoniitty sekä noin 0,71 ha kiinteistöstä 538-417-1-18 Saksala I, Tnro 2022-683881, rekisteröity 13.12.2022.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Teemu Rintala.

Helvetinjärven kansallispuiston järjestyssääntö on vahvistettu

Kuulutus 8.5.2024

Metsähallitus on antanut päätöksen Helvetinjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä.

Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 15.05.2024. Valitusaika päättyy 14.06.2024, johon saakka päätös pidetään nähtävänä tällä sivulla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.