Kuulutukset

Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö

Kuulutus 25.5.2021

Metsähallitus on luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla antanut päätöksen (MH 2483/2021) Oulangan kansallispuiston järjestyssäännöstä.

Päätös pidetään nähtävillä 1.7.2021 saakka Metsähallituksen verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/kuulutukset sekä Metsähallituksen pääkonttorin aulapalvelussa (Ratatie 11 B, katutaso, Tikkurila; 01300 Vantaa; ma–pe klo 8–16).
Ilmoitus on julkaistu Metsähallituksen verkkosivuilla 25.5.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 1.6.2021. Valitusaika päättyy 1.7.2021.

Päätös tulee voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta. Samalla päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 19.10.2015 antama Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö.

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö

Kuulutus 25.5.2021

Metsähallitus on luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla antanut päätöksen (MH 2484/2021) Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssäännöstä.

Päätös pidetään nähtävillä 1.7.2021 saakka Metsähallituksen verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/kuulutukset sekä Metsähallituksen pääkonttorin aulapalvelussa (Ratatie 11 B, katutaso, Tikkurila; 01300 Vantaa; ma–pe klo 8–16).
Ilmoitus on julkaistu Metsähallituksen verkkosivuilla 25.5.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 1.6.2021. Valitusaika päättyy 1.7.2021.

Päätös tulee voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta. Samalla päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 19.10.2015 antama Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö.