Hetta-Pallas hiihtoreitin pituus on noin 58 km. Hiihtoreitti kulkee kesäreittiä alavampia metsämaita ja soita, joskin Sioskurun ja Hannukurun välillä se sijaitsee avotunturissa. Tupien välimatkat ovat talvireitillä pidemmät kuin kesäreitillä. Latureitit eivät sovellu märkyytensä vuoksi kesäretkeilyyn.

Kokonaisuudessaan Hetta-Pallas hiihtoreitti on hiihdettävissä hoidettuja latuja pitkin vain maalis–huhtikuussa. Hiihtolatujen tekeminen aloitetaan helmikuussa matkailukeskusten lähistöltä. Keskitalvella vaeltajan on osattava suunnistaa vaativissa olosuhteissa, sillä valoisa aika on lyhyt eikä hiihtoreitillä ole valmiita uria tai ne ovat tuiskuttuneet umpeen. Pakkanen, pimeys ja lumituisku tekevät olosuhteista erityisen vaativat. 

Reittimerkintänä on ristiviitta. Ristiviitat on Hetta-Pallas -välille uusittu kesällä 2020. Risteyksissä ja taukopaikoilla on viitat, joista näkee seuraavan määränpään ja etäisyyden sinne. 

Kunnat ja latuyhdistykset huolehtivat hiihtoreittien ylläpidosta.  Hetasta lähtee Pyhäkerolle kolme eri latureittiä. Ladut avataan yleensä helmikuun loppupuolella Hetasta Sioskurulle asti. Sioskurun ja Hannukurun välinen latu avataan vasta maaliskuun puolivälissä ja sitä ajetaan kerran viikossa.

Hannukurulta latu avataan Pallaksen suuntaan helmi–maaliskuussa (infogis.fi). Hetta-Pallas -hiihtoreitti nousee Vuontisjärven kohdalta tunturiin ja kulkee  Nammalakurun tuvan kautta Pallakselle. 

Keskitalvi marraskuusta tammikuun loppuun ei ole suositeltavaa vaellusaikaa, koska valoisa aika on erittäin lyhyt ja sää voi nopeasti muuttua tuiskun ja pakkasen takia vaaralliseksi.