Luontoon.fi uutiset

Metsähallitus muistuttaa: Luvaton tuli voi olla vaarallinen retkeilijöille, tulee kalliiksi sytyttäjälle ja luonnolle

Suurimmassa osassa Suomea on nyt voimassa maastopalovaroitus. Etelä- ja Keski-Suomessa Ilmatieteen laitos on nostanut maastopaloluokituksen vaaralliseen luokkaan. Kun maastopalovaroitus on voimassa, on avotulen teko maastossa kielletty. Myös kertakäyttögrillin ja risukeittimen käyttö on kielletty. Nuotion saa tehdä kansallispuistossa ainoastaan keittokatoksissa ja hormillisissa tulisijoissa, ja näissäkin varovaisuutta noudattaen. Kukin alueellinen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon alueella kokonaan tai osassa sitä määräajaksi, jos tulipalon vaara on ilmeinen.

Piirroskuva hormillisesta tulentekopaikasta.Pohjoisen Suomen tulvista huolimatta useilla alueilla on voimassa maastopalovaroitus ja maapohja on talven jäljiltä rutikuiva.

Maastopalo voi levitä nopeasti ja aiheuttaa vaaran retkeilijöille. Esimerkiksi ruuhkaisessa kansallispuistossa voi olla maastossa yöpymässä iso määrä ihmisiä.

Vaikka joissakin kansallispuistossa tehdään ennalta suunniteltuja metsien ennallistamispolttoja, niin tahattoman maastopalon haitat voivat olla luonnolle suuret. Nuotioista karanneissa paloissa palaa usein sellaisia kohteita, mitä ei poltettaisi muuten. Suunnittelematon palo ei ole hallinnassa, ja se voi levitä tai sytyttää uusia erillisiä paloja. Hiillos voi myös helposti jäädä kytemään maan alle pitkäksikin aikaa ja syttyä uudelleen.

Avun saanti kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin kestää yleensä kauan. Kohteet ovat usein hankalasti saavutettavissa ja sammutustöitä varten joudutaan raivaamaan reitti. Tällöin voidaan esimerkiksi uhanalaisen lajin kasvupaikka tuhoutua tai vaurioitua. Metsäpalon sammuttaminen ja jälkivartiointi voi pahimmassa tapauksessa viedä useita päiviä.

Luonnonsuojelualueella luvattomasta tulenteosta koituu sakkoja. Jos maastopalovaroitus on voimassa, sakkojen määrä kasvaa. Sytyttäjä on aina itse vastuussa tulen sytyttämisestä ja on velvollinen korvaamaan myös kustannuksia, jos palo leviää ja paikalle tarvitaan pelastuslaitosta.

Lisätietoja

Ylhäältä päin kuvattu pöytä, jossa on retkieväitä.