Ennallistamispoltto Repovedellä 30.5.

(Päivitetty 29.5.2017)
Repovedellä tehdään 40-vuotiaan männikön ennallistamispoltto (16 hehtaaria) Repovedellä Valkjärven ja Ristijärven välisellä alueella.

Polton aikana syntyy runsaasti savua, ja savunhajua voi aistia tuulen suunnasta riippuen useita päiviä.  Polton aikana polttoalueella liikkuminen on turvallisuussyistä kielletty
 
Poltoilla parannetaan alueen luonnonsuojelullisia arvoja; palossa hiiltyvä puuaines on tärkeä elinympäristö monille lahottajasienille ja hyönteisille, joiden kannat ovat taantuneet metsätalouden ja tehokkaan palontorjunnan takia. Polttamalla saadaan käynnistettyä myös metsän luontainen kehitys. Kuolleen puun määrän lisääntymisen ohella lehtipuiden taimille vapautuu kasvutilaa, mikä johtaa aikaa myöten puustoltaan vaihtelevan, luonnontilaisen kaltaisen metsän syntyyn. Repovedellä myös uhanalaiset kangasvuokot ovat runsastuneet aikaisempien ennallistamispolttojen ansioista.

Liikenneyhteyksistä Repovedelle

(Päivitetty 26.4.2017)
Repovedelle pääsee kesäisin myös julkisella liikenteellä. VisitKouvolan esitteestä (visitkouvola.fi) näet mm alueen bussiyhteydet.

Ketunlossi käytettävissä

(Päivitetty 20.4.2017)
Ketunlossi on otettu talvitauon jälkeen käyttöön, joten Ketunlenkki on kokonaisuudessaan kierrettävissä.

Uudet julkaisut Repoveden kansallispuistosta

(Päivitetty 7.4.2017)

Repoveden kaivovesien laatu

(Päivitetty 20.4.2017)
Kaivovesitutkimukset suoritettiin 3.-24.6.2015. 

  • Saarijärven kaivon vesi täyttää tehtyjen analyysien osalta hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, joten sitä voidaan pitää juomakelpoisena.
  • Valkjärven kaivon vesi täyttää tehtyjen analyysien osalta hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesi saattaa maistua mangaanilta, mutta kaivon vesi on juomakelpoista.
  • Olhavan kaivon vesi täyttää tehtyjen analyysien osalta hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, joten sitä voidaan pitää juomakelpoisena.
  • Kuutinkanavan kaivon vesi täyttää tehtyjen analyysien osalta hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesi saattaa olla värillistä ja maistua raudalta, mutta kaivon vesi on juomakelpoista
  • Lojukosken kaivon vesi täyttää tehtyjen analyysien osalta hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, mutta koliformisia bakteereita esiintyi yli laatusuositusrajan. Suosittelemme Lojukosken kaivoveden keittämistä ennen käyttöä!
  • Määkijän kaivon vesi ei täyttänyt kaikkien analyysien osalta hyvälle talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia, joten vesi on keitettävä ennen käyttöä!

Muista, että kaivoveden puhtauden vaarantaa esimerkiksi tiski- ja pesuvesien pääsy kaivoon sekä kaivon kannen turha availu! Siis peseydy ja tiskaa muutaman metrin päässä kaivoista ja anna kannen olla kiinni!

Tapahtumia Repovedellä

Jaa retkesi kohokohdat

Kerro meille ja muille, millaista oli retkelläsi Repoveden kansallispuistossa.

https://www.facebook.com/repovesikansallispuisto