Talviretkeilyn ajankohtaisia.
Lapinsalmen uuden kioskipaikan yrittäjä on valittu. 
Tihvetniementiellä räjäytystöitä tammikuussa. 
Repovedenkansallispuisto.fi-sivun palvelut ovat muuttaneet osoitettaan.
Repoveden kaivot ovat käytössä.
Kivien heittäminen alas Olhavalta on hengenvaarallista.
Huusseihin ei saa heittää jätteitä, ei biojätettäkään.
Varoaluetta valvotaan ja luvattomaan liikkumiseen puututaan.
Repovedellä valmistellaan ennallistamispolttoja.

 

Retkeilyn ajankohtaisia

(Päivitetty 27.1.2023)

Kokoamme tähän päivittyvään tekstiin retkeilyn ajankohtaisia asioita.

Repoveden retkeilyreiteillä ei ole talvihuoltoa. Erittäin leudon sään vuoksi maastossa on tällä hetkellä vain vähän lunta. Poluilla, portaissa ja pitkoksilla voi olla paikoin erittäin liukasta. Tiet, pysäköintialueet ovat tällä hetkellä erittäin liukkaita. Yleisesti ottaen useimmat reitit pysyvät varsin hyvin tallautuneina läpi lumisen ajan. Kansallispuistoon ei ajeta latuverkostoa.

Vältä jäälle menoa. Etenkin Kapiavedellä on runsaasti muuttuvia virtauksia, jotka heikentävät jäätä alhaalta päin. Käytä Kapiaveden ylitykseen Lapinsalmen siltaa. 

Pysäköintialueet ja niille johtavat tiet ovat aurauksen piirissä, mutta aurauksessa voi olla viivettä. Syrjäisemmillä teillä autoilevan talven perusvarustukseen kuuluukin pieni lapio ja pussillinen hiekkaa lumeen jumiutuneen auton tai liukkauden varalta. 

Varaudu pimeyteen ja liukkauteen retkeillessäsi. Lämpötilojen laskiessa jää ja lumi vovat tehdä etenkin portaat, pitkospuut, kalliot ja puiden juurakot liukkaiksi. Pitäväpohjaiset retkeilyjalkineet tai talvisaappaat ovat oikea valinta. Ota mukaasi lamppu, vaikka aikoisitkin vain päiväretkelle. Vaikka lumi ja toisinaan jopa kuutamo valaiseekin maisemaa, hämärä voi yllättää. Metsässä voi olla hyvin pimeää, eikä Repovedellä ole lainkaan valaistusta.

Tihvetniementien uudelleenlinjaukseen liittyvät räjäytystyöt alkoivat 18.1.2023. Mikäli kaikki sujuu ilman hidastavia yllätyksiä, työt ovat ohi 31.1. mennessä. Lisäksi häiriötä liikenteelle aiheutuu räjäytyksistä syntyvän materiaalin kuljettamisesta. Tie on avoinna ja ajettavissa, mutta viivästyksiin ja odotteluun kannattaa varautua.

Retkeillessä on syytä muistaa, että kesämökit kuuluvat kotirauhan piiriin, eikä niitä tule käyttää esimerkiksi kauttakulkuun tai leiriytymiseen.  Repoveden kansallispuiston sisällä ja lähialueella on useita kesämökkejä. Kotirauha pätee myös silloin, kun mökin asukkaat eivät ole paikalla. Siis myös talvella. Mökit ja mökkirannat on merkitty oheiseen karttaan punaisella. Kartta (pdf, 2430 kt, julkaisut.metsa.fi).

     

 

Repoveden Lapinsalmen uuden kioskipaikan yrittäjäksi on valittu Anzhela Frekauzan-Takkala

(18.1.2023)

Metsähallitus ja UPM ovat valinneet uuden, yleisessä haussa olleen kioskipaikan vuokralaiseksi ja yrittäjäksi Anzhela Frekauzan-Takkalan. Hänen kioskinsa RepoTassu on toiminut Repoveden kansallispuiston liepeillä jo vuosien ajan. RepoTassu avaa kioskiluukkunsa uudessa sijainnissa ja uudella ilmeellä keväällä. Lue lisää.

 

Kaikki Repoveden kaivot ovat käytössä

(Päivitetty 27.1.2023)

Repoveden kaivot ovat käytössä ympäri vuoden. Kaivoja on viisi: Määkijä, Kuutinkanava, Lojukoski, Olhava ja Saarijärvi. Valkjärven varausleirialueella on kaivo. Etenkin hiljaisemmalla kaudella ja pohjaveden laskiessa on mahdollista, että vettä joutuu pumppaamaan hieman pidempään ennen kuin vettä alkaa virrata. Kaivojen kuivuminen on hyvin epätodennäköistä eikä sitä ole toistaiseksi tapahtunut. 

Kaivojen vesi on keittämättä juomakelpoista. Kaivojen vedenlaatu tutkittiin toukokuussa 2021, ja tutkimustulosten perusteella vesi täyttää tutkituilta osin talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Kuutinkanavan kaivo uusintatestattiin vielä heinäkuussa ja veden laatu todettiin edelleen juomakelpoiseksi. 

Kaivoissa voi silti satunnaisesti esiintyä väri- ja makuhaittoja etenkin Määkijässä, Lojukoskella ja Kuutinkanavalla. Valkjärven varausleirialueen kaivossa esiintyy voimakkaita väri- ja makuhaittoja, vesi kannattaa mieluummin ottaa vaikkapa matkan varrelta Saarijärveltä. Ilmoitamme tällä sivulla, mikäli juotavuuteen vaikuttavia muutoksia ilmenee. 

Jotta veden laatu säilyisi hyvänä myös jatkossa, on tärkeää, ettei kaivojen päällä tiskata eikä peseydytä. Kun tiskaat, pyykkäät tai peseydyt, pidä viiden metrin väli kaivoihin ja vesistöihin. Mikäli käytät pesuainetta, suosi biohajoavia aineita.
 

Tuo jätteet pois maastosta, älä heitä jätteitä käymälään

(Päivitettu 2.11.2022)

Repovedellä käymälät ovat ei-kompostoivia umpisäiliökäymälöitä eli kemiallisia käymälöitä. Niiden käytössä on kaksi tärkeää seikkaa:
1) Sulje istuimen kansi poistuessasi. Näin ilmanvaihto toimii parhaiten, eikä hajuja synny.
2) Älä laita käymälään mitään ylimääräistä, ei biojätettäkään. Jätteet aiheuttavat tukoksia ja  lisäkuluja.


Umpisäiliökäymälät sopivat Repoveden kaltaiseen suosittuun kohteeseen: niiden tyhjennysväli on perinteistä, aluslaatikollista käymälää pidempi ja jäte käsitellään keskitetysti jäteasemalla muun muassa maanparannusaineeksi.

Kansallispuistossa ei ole jäteastioita. Voit käyttää pahvia ja paperia sytykkeenä. Tuo kaikki muut roskat mukanasi pois maastosta. 

Myös biojätteet tulee tuoda mukana pois maastosta. Metsään heitetyt omenankarat, banaaninkuoret ja puuronjämät maistuvat metsän eläimille ja houkuttelevat niitä telttailualueiden lähistölle. Pahimmassa tapauksessa ne tulevat hakemaan ruokaa teltasta tai rinkasta ja saattavat nakertaa reikiä retkeilyvarusteisiin. 
 

Repovedenkansallispuisto.fi-sivun palvelut ovat muuttaneet osoitettaan

(Päivitetty 3.1.2023)

Repovedenkansallispuisto.fi-sivu on sulkeutunut marraskuussa 2022. Verkkokaupan tuotteet löydät palveluntarjoajien sivuilta:

  • Repoveden kaikki vuokrakodat, Valkjärven varausleirialue ja Tolosentalon vuokratupa löytyvät tutusta osoitteesta luontoon.fi/tuvat/etela-suomi
  • Tervarumpu Oy:n vuokrakämppiä eli Kuutinkämppää, Pihkapirttiä ja Savottakämppää voi vuokrata edelleen yrityksen oman nettisivun kautta (tervarumpu.fi)
  • Eräsen vuokravarusteet, telttasaunapalvelun ja ohjelmapalvelut löydät osoitteesta: eranen.johku.com.

 

Kansallispuiston itäosan varoalueella liikkumista valvotaan 

(Päivitetty 27.1.2023)

Repoveden kansallispuiston itäosa on varoaluetta, jolla liikkuminen on kielletty ja liikkumiskieltoalueella kulkemiseen puututaan ankarasti. Luvattomat liikkujat kiinniotetaan, ja asiasta kirjoitetaan aina sakko. Liikkumiskieltoalue on perustettu puhtaasti turvallisuussyistä, ja alueella voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Liikkumiskieltoalueen raja on merkitty opastekarttoihin (pdf 6 Mt, julkaisut.metsa.fi) punaisella ja maastossa puihin valko-sinisin maalimerkein.

 

Kivien heittäminen alas Olhavalta on hengenvaarallista

(Päivitetty 4.10.2022)

Olhava on paitsi komea maisemapaikka, myös eräs Suomen parhaista kiipeilykallioista. 

Kun vierailet Olhavan päällä, muista että alhaalla kallioseinällä saattaa olla kiipelijöitä. Kallion juurella voi myös olla muita retkeilijöitä. Älä siis KOSKAAN heitä mitään alas kalliolta. Vuoren päältä tippuva tai heitetty kivi tai muu esine saattaa pudotessaan aiheuttaa peruuttamatonta ja vakavaa vahinkoa! 
 

Repovedellä ennallistetaan metsää polttamalla 

(Julkaistu 22.3.2022, päivitetty 27.1.2023)

Repoveden Valkjärvellä, Kuismantien varressa, ennallistetaan metsää ennallistamispoltolla. Metsä on varttunutta, hyvin tiheää ja luontoarvoiltaan yksipuolista entistä talousmetsää. Maaliskuussa 2022 valmisteltiin ennallistamispolttoala, joka poltetaan vuonna 2023.

Miten ennallistamispolton valmistelu ja itse poltto etenee?  

Maaliskuussa 2022 alueella tehtiin valmistelevat hakkuut. Se on tarpeen palokuorman vähentämiseksi ylitiheässä istutusmetsässä. Alue myös kuivuu paremmin, kun puustoa harvennetaan ja alikasvos on raivattu. Samalla alueen ympärille raivataan nk. palokäytävä, jonka tehtävä on auttaa palon hallinnassa.

Varsinainen polttopäivä määrittyy olosuhteiden, kuten tuulen, sateiden ja maaston kuivuuden mukaan. Parasta olisi, mikäli maasto on kuivaa eli voimassa on metsäpalovaroitus. Ihanteellisessa tapauksessa heti polton jälkeen on luvassa sadetta. Yleensä poltto pyritään järjestämään heti alkukesästä. Ennallistamispoltto ei estä kansallispuistossa retkeilyä, mutta itse polttoalalle ei tule mennä.

Ennallistamispolton jälkeen aluetta seurataan mahdollisten jälkipalojen varalta. Jälkivartiointia jatketaan seuraavaan kunnon sadejaksoon saakka.  

Mitä hyötyä ennallistamispoltoista on?

Jälkivartioinnin jälkeen metsä saa jäädä rauhaan ja kehittymään itsekseen. Osa palaneista puista kuolee heti tai myöhemmin, osa jää kasvamaan. Myös maahan jää usein palamattomia alueita. Palossa hiiltyvä puuaines on tärkeä elinympäristö monille uhanalaisille lajeille, erityisesti kääville ja hyönteisille. Tiheän, yksilajisen metsän tilalla on nyt tilaa ja valoa monipuolisemman luonnonmetsän kehittymiselle. Maaperän siemenpankista itää lajeja, jotka ovat taantuneet tiheässä metsässä tai jotka vaativat kuumuutta itääkseen. Paloalueilla tehdään myös seurantaa ja tutkimusta. Lisätietoja ennallistamispoltoista löydät Metsähallituksen sivuilta.

Uutisia Repovedeltä

Jaa retkesi kohokohdat

Kerro meille ja muille, millaista oli retkelläsi Repoveden kansallispuistossa.

https://www.facebook.com/repovesikansallispuisto

YLE Mennään metsään -polkujuoksukartta, Repovesi

Polkujuoksureittejä ei ole merkitty maastoon.

Liikut omalla vastuulla. Muista pysyä reitillä - näin vältämme maaston kulumista ja häiriötä luonnolle.

Polkujuoksukartta perustuu YLE:n Mennään metsään -polkujuoksukiertueeseen, joka järjestettiin vuonna 2018 Suomen 40 kansallispuistossa.