Repoveden ohjeet ja säännöt

Päivitetty 31.5.2024
Lapinsalmen silta Repoveden kansallispuistossa suljetaan toistaiseksi. Retkeilijöitä pyydetään saapumaan Repoveden kansallispuistoon Tervajärven ja Saarijärven pysäköintialueiden kautta. Lapinsalmelta pääset reiteille Ketunlossilla ja ylitysveneellä, jonka aikataulut löydät nettisivultamme ajankohtaista-osiosta.

Repoveden kansallispuisto on luonnonsuojelualue, joka on perustettu poikkeuksellisen edustavien kalliomuodostumien, järvi- ja metsäluonnon ja näillä esiintyvien eliölajien suojelemiseksi ja hoitamiseksi. On tärkeää, että perehdyt puistoon jo ennalta ja valmistaudut retkelle tutustumalla puiston ohjeisiin ja järjestyssääntöön (pdf, 449 kt, julkaisut.metsä.fi).

Huomaa, että Repoveden kansallispuistossa jokaisenoikeudet eivät välttämättä päde sellaisenaan, vaan niitä voidaan rajoittaa. Lisäksi  liikkumista on rajoitettu myös alueen itäosissa, Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueella sekä sen varoalueella. Tutustu puiston rajoitusalueisiin kartalla (pdf, 2430 kt, julkaisut.metsa.fi)

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Pyöräily
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Sienten, marjojen ja villiyrttien keräily
Dronen lennättäminen
Kiipeily
Moottoriliikenne maalla ja vesillä
Tapahtumien järjestäminen
Muut säännöt ja ohjeet sekä muu kielletty toiminta
Turvallisuus
Matkapuhelimen kuuluvuus
Varustautuminen ja reitin suunnittelu
Sesonkiajat

Kunnioita luontoa

Älä jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Luonnon lisäksi kunnioitathan myös muita retkeilijöitä. Anna kaikille mahdollisuus nauttia luonnon rauhasta.

Lemmikit ovat tervetulleita kansallispuistoon, mutta ainoastaan kytkettyinä. 

Tutustu myös Retkietikettiin.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, lumikenkäillen, hiihtäen, soutaen ja meloen rajoitusosia (= liikkumiskieltoalue) lukuun ottamatta.

Suosi valmiita polkuja, jotta maasto ei kulu tarpeettomasti. Jos maassa on lunta, se suojaa maastoa kulumiselta.

Kulkeminen Repoveden itä- ja koillisosan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen varoalueella ilman erillistä lupaa on kielletty. Luvattomat liikkujat kiinniotetaan ja heille kirjoitetaan aina sakko. Liikkumiskieltoalue on perustettu puhtaasti turvallisuussyistä ja alueella voi olla esim. räjähtämättömiä ammuksia. Varoalue on merkitty alueen karttaan. Maastoon alue on merkitty sini-valkoisin maalimerkein ja paikoin puomein ja varoituskyltein. 

Veneily ja melonta on kielletty Olhavanlammella juhannukseen saakka. Poikkeuksena kiipeilijöiden veneen käyttö kallioseinämän juurella.

Pyöräily on sallittu ainoastaan alueen teillä sekä erikseen osoitetuilla reiteillä. Kartta (pdf, 2430 kt, julkaisut.metsa.fi).

Retkeilijä pilkkoo nuotiopuita hakkuupölkyn päällä. Taustalla sykyisinen metsä ja polttopuusuoja.
 

Leiriytyminen

Suosittelemme leiriytymistä tulentekopaikkojen yhteydessä, jossa käytettävissä ovat myös käymälät ja polttopuusuojat. Jos ei tehdä avotulta, lyhytaikainen leiriytyminen on sallittua jokaisenoikeuksin (ympäristö.fi) alueilla, jossa liikkuminenkin on sallittua.

Kaikki Repoveden tuvat, laavut ja tulentekopaikat löytyvät kartasta sekä Retkikartta.fistä.

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu. Risukeittimien käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Avotulen teko maastopalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)
Kielto ei koske Lapinsalmen ja Kuutinkanavan grillikatoksia eikä kotien ja kämppien tulisijoja.

Roskaton retkeily

Repoveden kansallispuistossa ei ole jäteastioita. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi. Retkieväät kannattaakin pakata niin, ettei pakkausjätettä synny. 
Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Repovedellä on kemialliset käymälät, joihin ei saa laittaa biojätettä. Jätteet voivat tukkia imuauton putkia. Lisäksi sekajätteet lietteen seassa saattavat aiheuttaa sen, ettei käymäläjäte kelpaa kompostoitavaksi.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus on sallittua rajoitusosia lukuun ottamatta. Muunlaiseen kalastukseen ei valtion tai UPM-Kymmenen omistamilla vesillä myönnetä lupia.

Viehekalastus on sallittua yhdellä vavalla liikkumiskieltoaluetta lukuun ottamatta. Viehekalastusta varten pitää 18-69-vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu (eräluvat.fi). Luvat voi ostaa erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi).

Muille kuin valtion ja UMP-Kymmenen omistamille vesille voi ostaa osakaskuntien kalastuslupia Orilammen lomakeskuksesta. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Sammalen ja jäkälän päällä on kuksa täynnä mustikoita.


Marjastus, sienestys ja kasvien kerääminen

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittua liikkumiskieltoaluetta lukuun ottamatta.

Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Dronen lennättäminen

Dronen lennättäminen on sallittua siellä missä liikkuminenkin, kunhan toiminta ei häiritse muita ihmisiä tai luonnoneläimiä.  Niitä ei tulisi lennättää lainkaan lintujen pesimäaikaan 1.4.-31.7.

Kansallispuiston itäosa kuuluu Puolustusvoimien Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueeseen, jolla dronen lennättäminen on kielletty.

Kiipeily

Kiipeily on sallittua Olhavanvuorella. Alueen muilla vuorilla kalliokiipeily ei ole sallittua, koska Repoveden kallioiden kasvillisuus vahingoittuu herkästi. Kiipeily on myös muinaismuistolailla kielletty Olhavanvuoren kalliomaalauksen läheisyydessä. Uusien hakojen ja porahakojen kiinnittäminen kallioon on kielletty.

Moottoriliikenne maalla ja vesillä

Liikkuminen moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla (auto, mopo, moottoripyörä, moottorikelkka, mönkijä jne.) on kielletty puomein suljetuilla teillä ja teiden ulkopuolella.

Puiston läpi kulkeva Kuismantie on suljettu puomein yleisöliikenteeltä Saarijärven ja Tervajärven pysäköintialueiden jälkeen välisellä alueella. Alueen läpi ei voi ajaa moottoriajoneuvoilla. Poikkeuksen muodostavat vain välttämätön pelastus-, valvonta- ja huoltoliikenne sekä alueen asukkaat ja mökkiläiset, jotka voivat kulkea teitä pitkin tonteilleen. Autojen kulkulupia ei myönnetä tapahtumiin ja yrityskäyttöön. Poikkeuksena tapahtumat, joita Metsähallitus on mukana järjestämässä.

Moottorikelkoilla ei saa kiertää salmia maaston kautta (esimerkiksi Lapinsalmi, Ruskiansalmi) eikä siirtyä järvien jäille. Maastossa ajaminen ilman maanomistajan lupaa on maastoliikennelain perusteella rangaistava teko.

Moottorikäyttöisten vesiliikennevälineiden käyttö on kielletty valtion tai UPM-Kymmenen omistuksessa olevilla alueen järvillä Repovettä, Kapiavettä ja Tihvetjärveä lukuun ottamatta. 

Kalastuskunta on kieltänyt moottorikäyttöisten vesiliikennevälineiden käytön Tervajärvellä.
Liikkuminen moottorikäyttöisillä vesiliikennevälineillä on kielletty myös Repovedellä, Kapiavedellä ja Tihvetjärvellä, jos siitä aiheutuu kohtuutonta melu- tai muuta haittaa.

Ilma-aluksilla laskeutuminen valtion tai UPM-Kymmenen omistamille vesialueille on kielletty.

Muut säännöt ja ohjeet

Tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja esimerkiksi elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa vaatii aina luvan Metsähallitukselta. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Repoveden kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Repoveden kansallispuistossa

  • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
  • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
  • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
  • Metsästäminen ja riistaeläinten ajo.
  • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Retkeilijät istuvat laiturilla ja uittavat jalkoja vedessä.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. Kannattaa ottaa selvää myös maastopalovaroitustilanteesta.

Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus.

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Tutustu etukäteen, kuinka toimia hätätilanteessa.

Repoveden kansallispuiston alueella on runsaasti katvealueita, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Lue lisää matkapuhelimen kuuluvuudesta.

Lue lisää 

Varustautuminen ja reitin suunnittelu

Repovedellä liikkumiseen kannattaa varata tukevat kengät, koska polut ovat paikoin kivisiä ja juurakkoisia. Kalliot, varsinkin reunakalliot, ja juurakot voivat olla liukkaita. Myös irtokivet poluilla voivat olla petollisia. 

Ylä- ja alamäet tekevät maastosta vaativan, minkä vuoksi patikointi vie kilometriä kohden tavallista enemmän aikaa.

Mukaan kannattaa aina ottaa juomavettä, wc-paperia sekä ensiapupakkaus. Tasku- tai otsalamppu on tarpeen kalliopoluilla illan hämärtyessä. 

Kesällä varustevalinnassa kannattaa ottaa huomioon, että myös kyykäärmeet viihtyvät aurinkoisilla rinteillä.
Suojaudu hyttysiä ja hirvikärpäsiä vastaan asianmukaisesti. Hyttyset ilmaantuvat usein kesäkuun puolessa välissä ja niiden kausi kestää elokuulle. Hirvikärpäset saapuvat loppukesästä, elo - syyskuussa.

Syksyisin sääolosuhteet vaihtelevat nopeasti lyhyellä retkelläkin, joten kannattaa varautua erityisesti tuuleen ja sateeseen asianmukaisin varustein. Päivien lyhentyessä kannattaa ottaa huomioon, ettei kansallispuistossa ole lainkaan valaistuja alueita.

Talvella jäällä liikkumista kannattaa välttää läpi talven, ellei kyseessä ole huollettu reitti kuten latu. Virtaukset jään alla muuttuvat ja tekevät jäästä heikon. Repoveden reiteillä ei ole talvihuoltoa. Tarkista reittien tilanne Ajankohtaista-sivulta.

Sesonkiajat

Repovesi on hyvin suosittu virkistys- ja ulkoilualue. Eniten retkeilijöitä käy Lapinsalmella. Erityisesti heinäkuussa sisääntulo Lapinsalmen kautta on ruuhkainen. Vilkkaimmat tunnit ovat klo 10-14, jolloin esimerkiksi Ketunlossille voi muodostua pitkiäkin jonoja. Toinen kävijäpiikki ajoittuu ruska-aikaan lokakuun alkuun, jolloin kauniilla säällä viikonloppuna on yleensä vuoden vilkkain päivä.

Suosittelemme vilkkaimman sesongin aikana arkipäivien sekä aamun ja illan tuntien hyödyntämistä. Harkitse myös retken suuntaamista Tervajärven ja Saarijärven sisääntuloilta alkaville reiteille.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.