Repoveden ohjeet ja säännöt

21.8.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.

Ohjeita Repovedellä liikkumiseen

Repoveden kansallispuistossa on

sallittua

Sammalen ja jäkälän päällä on kuksa täynnä mustikoita.

rajoitettua

 • Kulkeminen Repoveden itä- ja koillisosan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen varoalueella, jossa liikkuminen ilman erillistä lupaa on kielletty. Luvattomat liikkujat kiinniotetaan ja heille kirjoitetaan aina sakko. Liikkumiskieltoalue on perustettu puhtaasti turvallisuussyistä ja alueella voi olla esim. räjähtämättömiä ammuksia. Varoalue on merkitty maastoon ja alueen karttaan. 
 • Liikkuminen moottorikäyttöisillä vesiliikennevälineillä (vesibussi, moottorivene, vesiskootteri, jne.) Repovedellä, Kapiavedellä ja Tihvetjärvellä, jos siitä aiheutuu kohtuutonta melu- tai muuta haittaa.
 • Tulenteko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla. Lyhytaikainen leiriytyminen on sallittua jokamiehenoikeuksin (ympäristö.fi) alueilla, jossa liikkuminen on sallitua; avotulta ei saa kuitenkaan sielläkään tehdä.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.

kiellettyä

 • Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana. Tarkista voimassa olevat  varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske Lapinsalmen ja Kuutinkanavan grillikatoksia eikä kotien ja kämppien tulisijoja.
 • Lemmikkieläinten vapaana pitäminen.
 • Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen.
 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Metsästäminen ja riistaeläinten ajo.
 • Liikkuminen moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla (auto, mopo, moottoripyörä, moottorikelkka, mönkijä jne.) puomein suljetuilla teillä ja teiden ulkopuolella.
  • Poikkeuksen muodostavat vain välttämätön pelastus-, valvonta- ja huoltoliikenne sekä alueen asukkaat ja mökkiläiset, jotka voivat kulkea teitä pitkin tonteilleen. Myös Kuutinlahden konsertin huoltoliikenne sallitaan. Muihin tapahtumiin tai yrityskäyttöön kulkulupia ei myönnetä.
  • Kuismantie on suljettu puomein yleisöliikenteeltä Saarijärven ja Tervajärven pysäköintialueiden jälkeen. Alueen läpi ei voi ajaa moottoriajoneuvoilla.
  • Moottorikelkoilla ei saa kiertää salmia maaston kautta (esim. Lapinsalmi, Ruskiansalmi) eikä siirtyä järvien jäille. Maastossa ajaminen ilman maanomistajan lupaa on maastoliikennelain perusteella rangaistava teko.
 • Moottorikäyttöisten vesiliikennevälineiden käyttö valtion tai UPM-Kymmenen omistuksessa olevilla alueen järvillä Repovettä, Kapiavettä ja Tihvetjärvä lukuun ottamatta.
  • Kalastuskunta on kieltänyt moottorikäyttöisten vesiliikennevälineiden käytön Tervajärvellä.
 • Ilma-aluksilla laskeutuminen valtion tai UPM-Kymmenen omistamille vesialueille.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Veneily ja melonta Olhavanlammella juhannukseen saakka. Poikkeuksena kiipeilijöiden veneen käyttö kallioseinämän juurella.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.
 • Tietoa toiminnasta hätätilanteessa.

Retkeilijät istuvat laiturilla ja uittavat jalkoja vedessä.

Varusteet ja turvallisuus

 • Repovedellä liikkumiseen kannattaa varata tukevat kengät, koska polut ovat paikoin kivisiä ja juurakkoisia. Kalliot, varsinkin reunakalliot, ja juurakot voivat olla liukkaita. Myös irtokivet poluilla voivat olla petollisia. Repoveden jyrkänteet tekevät maastosta vaativan, minkä vuoksi patikointi vie kilometriä kohden tavallista enemmän aikaa.
 • Tasku- tai otsalamppu on tarpeen kalliopoluilla illan hämärtyessä. Auringonnousu tai -lasku vuoren huipulta nähtynä on mieleenpainuva kokemus.
 • Kesällä varustevalinnassa kannattaa ottaa huomioon, että myös kyykäärmeet viihtyvät aurinkoisilla rinteillä.
 • Suojaudu hyttysten ja hirvikärpästen rynnäkköä vastaan. Hyttyset ilmaantuvat usein kesäkuun puolessa välissä ja niiden kausi kestää elokuulle. Hirvikärpäset saapuvat loppukesästä, elo - syyskuussa.
 • Syksyisin sääolosuhteet vaihtelevat nopeasti lyhyellä retkelläkin, joten kannattaa varautua erityisesti tuuleen ja sateeseen asianmukaisin varustein.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös juomavettä ja wc-paperia.
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Tietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Lue lisää melonnan turvallisuudesta ja varusteista Turvallista melontaa (melontajasoutuliitto.fi) ja Melontaopas (melonta.wasalab.com.
 • Retkeilyn ABC
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Sesonkiajat

 • Repovesi on hyvin suosittu virkistys- ja ulkoilualue. Eniten retkeilijöitä käy Lapinsalmella. Erityisesti heinäkuussa sisääntulo Lapinsalmen kautta on ruuhkainen. 
 • Uudet reitit mahdollistavat entistä paremmat mahdollisuudet tutustua alueeseen Tervajärven ja Saarijärven sisääntuloista tuleville.
 • Repovesi sopii retkeilyyn kaikkina vuoden aikoina. Erilaiset säät, kelit ja kulkemismuodot mahdollistavat monipuolisen retkeilyn ympäri vuoden.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.