Sininen taivas pilkottaa vanhan männikön latvojen lävitse. Maassa on suuria laikkuja valkoista jäkälää. Kuvan halki kulkee polku, jolla patikoi neljä retkeilijää.

Reittien lähtöpisteet

Reitit lähtevät Petkeljärven leirintäalueelta. Varsinainen lähtöpiste on Petkeljärventien varressa, retkeilykeskuksen rantasaunan läheisyydessä.

Luontopolku

Retkeilijät seisovat pitkospuilla ja kurkottavat tutkimaan suon kasveja.

Kuikan Kierros, 6,5 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan. Reitti kulkee vaihtelevassa harjumaastossa. Ei talvikunnossapitoa.
Kuikan Kierrokseen on hyvä varata aikaa ainakin 2 - 3 tuntia.

Palvelut
Luontopolun lähtö- ja päätepisteen välittömässä läheisyydessä on Petkeljärven luontotupa.

Nähtävää
Upeat harjumaisemat! Luhtaniitty, jota hoidetaan perinnemaisemana. Niitty sijaitsee Kuikkalammen itäpuolella, harjun ja Petkeljärven välisessä maastossa.

Reittiselostus
Reittimerkintänä on keltainen ympyrä.
Suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään.
Kuikan Kierros Retkikartta.fiissä.

Kuikan Kierros, 6,5 km, kulkee vaihtelevassa harjumaastossa, jonka tunnelma on melkein sadunomainen. Aluksi polku kiertää Kokkolahden, jonka jälkeen polulta on mahdollista poiketa 2 km:n päähän Korkeasärkälle. Kokkolahden jälkeen polku etenee Savulammen ja Syväjärven välisellä harjulla kohti Tuomipuroa. Polku risteää Taitajan taival -reitin kanssa Ruunulammen kohdalla. Luontopolku jatkuu suoraan kohti Pientä Joutenjärveä. Korpien kätköistä saavutaan pitkoksia pitkin Mustalammen suolle. Petkeljärven tien ylityksen jälkeen polku laskeutuu kirkasvetisille Kuikkalammille, jossa tarkkasilmäinen voi nähdä majavan työmaita. Tämän jälkeen polku nousee jälleen harjulle, jonka itäpuolella on luhtainen suoniitty, josta aikoinaan niitettiin karjalle talvirehua. Loppumatka kuljetaan mäntykankaalla, jossa on selvästi näkyvissä puissa vanhojen metsäpalojen jälkiä.

Yhteys Taitajan taipaleelle.

Ympyräreitti

Harjupolku, 3,5 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan. Polku kiertää vaihtelevassa maastossa. Ei talvikunnossapitoa.
Polkulenkin ohjeellinen kulkuaika on 1 - 2 tuntia.

Palvelut
Luontopolun lähtö- ja päätepisteen välittömässä läheisyydessä on Petkeljärven luontotupa.

Reittisselostus
Reittimerkintänä on oranssi ympyrä.
Suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään.

Harjupolku, 3,5 km, kiertää Savulammen vaihtelevassa maastossa. Reitti seuraa osin Kuikan Kierros -luontopolkua. Aluksi polku kiertää Kokkolahden, jonka jälkeen polulta on mahdollista poiketa 2 km:n päähän Korkeasärkälle. Kokkolahden jälkeen polku etenee Savulammen ja Syväjärven välitse kohti Tuomipuroa. Ruunulammen kohdalla polku risteää Taitajan taipaleeseen. Tässä käännytään oikealle takaisin kohti Kokkolahtea. Kokkolahdesta polku palaa samaa reittiä pitkin kuin lähtikin takaisin Petraniemeen.

Yhteys Taitajan taipaleelle.

Muut reitit

Risteyksessä olevat opaskartta ja reittiviitat.

Korkeasärkän polku, 2 km/suunta

Sulan maan aikaan melko vaativassa maastossa. Ei talvikunnossapitoa.
Korkeasärkän kärjessä käymiseen kannattaa varata aikaa noin 1 - 2 tuntia.

Reittiselostus
Korkeasärkän polku, 2 km, alkaa Kokkolahden ja Savulammen välisestä risteyksestä. Polku vie kapean Korkeasärkän päähän, jossa sijaitsee Lohissalmi. Polku on 2 km:n pituinen ja takaisin on palattava samaa reittiä. Korkeasärkän itäpuolella avautuu maisema Valkiajärvelle ja länsipuolella kapealle Kaitajärvelle.

Kaksi vaeltajaa patikoi polulla rinkat selässään. Taustalla on lammen ranta ja veteen heijastuu keltaisia koivuja.

Taitajan taival, 31 km/suunta

Taitajan taival on Pohjois-Karjalan vanhin retkeilyreitti, joka alkaa Petkeljärven Petraniemestä ja päättyy Mekrijärven kylään. Taitajan taival on keskivaikea reitti, joka on käytettävissä sulan maan aikana. Reitti on viitoitettu ja reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Taitajan taival kulkee lähes koko matkan Petkeljärven-Putkelanharjun selänteiden laella. Reitistä reilu kilometri kulkee kansallispuiston alueella. Reitti on lähes kokonaan (Petkeljärveltä Linnalammelle) Metsähallituksen huoltama. 

Taitajan taipaleen sivut

Hiihtoreitit

Hiihtäminen on sallittua puiston maastossa, mutta puistoon ei ajeta latuja.

Puiston länsipuolella kulkee Pogostan Hiihto -tapahtuman (ilu.fi) aikana latu. Kyseessä on tuhansien osallistujien massahiihto useine reitteineen ja sarjoineen. Hiihtomatkat ovat 30, 50 ja 58 km, vapaalla tai perinteisellä tyylillä. Pogostan Hiihtoon on osallistumismaksu. Lähtö ja maali ovat Parppein urheilukeskuksessa Ilomantsissa. Pogostan Hiihto on järjestetty vuosittain 1977 lähtien.

Vesi- ja melontareitit

Puistossa ei ole merkittyjä vesiretkeilyreittejä, mutta puiston äheiseen Koitajokeen laskeva vesireitti tarjoaa hyvät mahdollisuudet veneilyyn ja melontaan.

Koitajoki on tunnettu melontajoki, jolla on pituutta yli 200 km. Koitajoki virtaa väillä itärajan takana ja se laskee Nuorajärveen puiston luoteispuolelle. Petkeljärveltä on myös melontamahdollisuus Koitereelle, jonka äärellä on Patvinsuon kansallispuisto. Petkeljärven ja Koitereen välimatka on noin 80 km. Petkeljärveltä on etelässä sijaitsevalle Mutalahdelle melontamatkaa noin 20 km.

Kartat: Koitajoen vesistömatkailukartta, Aarniseikkailujen Koitajoki, 1:30 000.

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Petkeljärven kartta Retkikartta.fi:ssä.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

YLE Mennään metsään -polkujuoksukartta, Petkeljärvi

Polkujuoksureittejä ei ole merkitty maastoon.

Liikut omalla vastuulla. Muista pysyä reitillä - näin vältämme maaston kulumista ja häiriötä luonnolle.

Polkujuoksukartat perustuvat YLE:n Mennään metsään -polkujuoksukiertueeseen, joka järjestettiin vuonna 2018 Suomen 40 kansallispuistossa.