Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Petkeljärven kansallispuistossa

1.11.
Petkeljärventie on suljettu siltaremontista johtuen ja siten pääsy Petkeljärven kansallispuistoon on estynyt remontin ajan. Remontti on alkanut 1.11. ja kestää noin kuukauden.

 

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Petkeljärven kansallispuistossa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Opastetut retket

Välinevuokraus

Ruokapalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut palvelut

Yrittäjälle

Metsähallituksen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista.