Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Reitit lähtevät Petkeljärven leirintäalueelta. Varsinainen lähtöpiste on Petkeljärventien varressa, retkeilykeskuksen rantasaunan läheisyydessä.

Kuikankierroksella. Kuva: Heikki Räsänen

Luontopolku

 • Kuikan Kierros, 6,5 km, kulkee vaihtelevassa harjumaastossa, jonka tunnelma on melkein sadunomainen. Suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään. Reittimerkintänä on keltainen ympyrä. Aluksi polku kiertää Kokkolahden, jonka jälkeen polulta on mahdollista poiketa 2 km:n päähän Korkeasärkälle. Kokkolahden jälkeen polku etenee Savulammen ja Syväjärven välisellä harjulla kohti Tuomipuroa. Polku risteää Taitajan taival -reitin kanssa Ruunulammen kohdalla. Luontopolku jatkuu suoraan kohti Pientä Joutenjärveä. Korpien kätköistä saavutaan pitkoksia pitkin Mustalammen suolle. Petkeljärven tien ylityksen jälkeen polku laskeutuu kirkasvetisille Kuikkalammille, jossa tarkkasilmäinen voi nähdä majavan työmaita. Tämän jälkeen polku nousee jälleen harjulle, jonka itäpuolella on luhtainen suoniitty, josta aikoinaan niitettiin karjalle talvirehua. Loppumatka kuljetaan mäntykankaalla, jossa on selvästi näkyvissä puissa vanhojen metsäpalojen jälkiä. Kuikan Kierrokseen on hyvä varata aikaa ainakin 2 - 3 tuntia.

Rengasreitti

 • Harjupolku, 3,5 km, kiertää Savulammen vaihtelevassa maastossa. Reitti seuraa osin Kuikan Kierros -luontopolkua. Suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään. Reittimerkintänä on keltainen ympyrä. Aluksi polku kiertää Kokkolahden, jonka jälkeen polulta on mahdollista poiketa 2 km: päähän Korkeasärkälle. Kokkolahden jälkeen polku etenee Savulammen ja Syväjärven välitse kohti Tuomipuroa. Ruunulammen kohdalla polku risteää Taitajan taipaleeseen. Tässä käännytään oikealle takaisin kohti Kokkolahtea. Kokkolahdesta polku palaa samaa reittiä pitkin kuin lähtikin takaisin Petraniemeen. Polkulenkin ohjeellinen kulkuaika on 1 - 2 tuntia.

Muut reitit

 • Korkeasärkän polku, 2 km, alkaa Kokkolahden ja Savulammen välisestä risteyksestä. Polku vie kapean Korkeasärkän päähän, jossa sijaitsee Lohissalmi. Polku on 2 km:n pituinen ja takaisin on palattava samaa reittiä. Korkeasärkän itäpuolella avautuu maisema Valkiajärvelle ja länsipuolella kapealle Kaitajärvelle. Korkeasärkän kärjessä käymiseen kannattaa varata aikaa noin 1 - 2 tuntia.
 • Vaativuusluokka: vaativa reitti

Kuva: Heikki Korkalainen

 • Taitajan taival, 31 km, on Pohjois-Karjalan vanhin retkeilyreitti, joka alkaa Petkeljärven Petraniemestä ja päättyy Mekrijärven kylään. Reitti on viitoitettu ja reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Taitajan taival kulkee lähes koko matkan Petkeljärven-Putkelanharjun selänteiden laella. Taitajan taival on osa Karjalan Kierros -retkeilyreitistöä (www.vaellus.info). Reitistä reilu kilometri kulkee kansallispuiston alueella. Reitti on lähes kokonaan (Petkeljärveltä Linnalammelle) Metsähallituksen huoltama.
  • Palvelut: Reitin varrella on 4 laavullista taukopaikkaa. Puiston lähin laavu on Keltasilmän rannalla. Taukopaikoilla on lisäksi puuliiterit ja kuivakäymälät.
  • Nähtävää: Mahtavat maisemat harjuja ympäröiville lammille ja järville.
  • Kartat: Retkelle mukaan kannattaa ottaa peruskarttalehdet / maastokartat nro:t 4243 06, 4243 09 ja 4243 12.
  • Vaativuusluokka: keskivaativa reitti

Hiihtoreitit

 • Hiihtäminen on sallittua puiston maastossa, mutta puistoon ei ajeta latuja. Puiston länsipuolella kulkee Pogostan Hiihto -tapahtuman (www.pogostanhiihto.fi) aikana latu. Kyseessä on tuhansien osallistujien massahiihto useine reitteineen ja sarjoineen. Hiihtomatkat ovat 30, 50 ja 58 km, vapaalla tai perinteisellä tyylillä. Pogostan Hiihtoon on osallistumismaksu. Lähtö ja maali ovat Parppein urheilukeskuksessa Ilomantsissa. Pogostan Hiihto on järjestetty vuosittain 1977 lähtien.

Vesi- ja melontareitit

 • Puistossa ei ole merkittyjä vesiretkeilyreittejä, mutta puiston puiston läheiseen Koitajokeen laskeva vesireitti tarjoaa hyvät mahdollisuudet veneilyyn ja melontaan.
 • Koitajoki on tunnettu melontajoki, jolla on pituutta yli 200 km. Koitajoki virtaa väillä itärajan takana ja se laskee Nuorajärveen puiston luoteispuolelle. Petkeljärveltä on myös melontamahdollisuus Koitereelle, jonka äärellä on Patvinsuon kansallispuisto. Petkeljärven ja Koitereen välimatka on noin 80 km. Petkeljärveltä on etelässä sijaitsevalle Mutalahdelle melontamatkaa noin 20 km.
  • Kartat: Koitajoen vesistömatkailukartta, Aarniseikkailujen Koitajoki, 1:30 000.

Retkikohteen esite

Pdf-tiedosto 1969 kt
(julkaisut.metsa.fi)

YLE Mennään metsään -polkujuoksukartta, Petkeljärvi

Polkujuoksureittejä ei ole merkitty maastoon.

Liikut omalla vastuulla. Muista pysyä reitillä - näin vältämme maaston kulumista ja häiriötä luonnolle.

Polkujuoksukartat perustuvat YLE:n Mennään metsään -polkujuoksukiertueeseen, joka järjestettiin vuonna 2018 Suomen 40 kansallispuistossa.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.