Hoito- ja käyttösuunnitelma on julkaistu

(Päivitetty 11.10.2017)
Kauhanevan-Pohjankankaan Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa päämääränä ovat soiden, lähteiden ja puroluonnon sekä metsien luonnontilaisuuden ja lajiston turvaaminen. Suunnitelma tähtää virkistyskäytön ja luontomatkailun hallittuun kehittämiseen. Tutustu julkaisuun (julkaisut.metsa.fi)

Metsähallitus merkitsee Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuiston rajoja

(Päivitetty 22.6.2017)
Metsähallitus merkitsee Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuiston rajat kesän 2017 aikana. Merkintätyöryhmiä liikkuu alueen kaikilla osilla, myös mahdollisilla rajoitusosilla. Työ ei aiheuta häiriötä yleisölle tai luonnolle. Työt valmistuvat marraskuuhun 2017 mennessä.
 
Kauhaneva-Pohjankankaan alueen rajat merkitään paaluin. Samalla alueet merkitään kansallispuisto- tai luonnonpuistomerkein tiealueiden tuntumaan. Merkinnän jälkeen kohteiden rajat ovat helposti havaittavissa myös maastossa.

Salomaan taukopaikalle johtava esteetön polku. Kuva: Topi Rinta-KauhajärviNummikankaalla uusi torni ja Salomaan taukopaikalle esteetön polku

(Päivitetty 17.2.2017)
Nummikankaan uusi luontotorni on valmistunut. Tornin läheltä on kaadettu jonkin verran puita maiseman edestä, joten uudesta tornista näkee hienosti ympäröivää suota.

Kauhanevalla on tehty nyt myös polkujen sorastamisia ja Salomaan taukopaikalle johtavaa polkua on kehitetty kohti esteettömyyttä. Sinne on tulossa myös invakäymälä myöhemmin.

Retkeily Kauhaneva-Pohjankankaalla

Juomavesitilanne:

  • Salomaa, kaivo: hyvää talousvettä
  • Saranpää (Nummikangas), kaivo: hyvää talousvettä

Tapahtumia Kauhaneva-Pohjankankaalla