Tapahtumia Kauhaneva-Pohjankankaalla

Hoito- ja käyttösuunnitelma on julkaistu

(Päivitetty 11.10.2017)
Kauhanevan-Pohjankankaan Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa päämääränä ovat soiden, lähteiden ja puroluonnon sekä metsien luonnontilaisuuden ja lajiston turvaaminen. Suunnitelma tähtää virkistyskäytön ja luontomatkailun hallittuun kehittämiseen. Tutustu julkaisuun (julkaisut.metsa.fi)

Retkeily Kauhaneva-Pohjankankaalla

Juomavesitilanne:

  • Salomaa, kaivo: hyvää talousvettä
  • Saranpää (Nummikangas), kaivo: hyvää talousvettä