Itärajan kesäretkeilyreitin reittiselostus

29.9.2021
Huomio Itärajan reitistä kiinnostuneet vaeltajat! Itärajan kesäretkeilyreittiä ylläpidetään enää välillä Hossa - Martinselkosen Eräkeskus. Muilta osin reitti on heikossa kunnossa eikä retkeilyn turvallisuutta voida enää taata.

Retken lähtöpisteet

 • Hossan kansallispuisto
 • Retken voi myös aloittaa kaikkien Juntusrannan/Hossantieltä erkanevien sivuteiden ja retkeilyreitin risteyskohdista.

Reittimerkintä

Kesäretkeilyreitin reittimerkintänä ovat siniset maalimerkit.

Reittiosuudet

Pirttivaara - Hossa, 57 km

Reittiosuuksia Juortanansalo - Lapinsuo - Raate ja Raate - Pirttivaara ei enää ylläpidetä. Murhisalossa ylläpidetään 9 km polkua, joka kuului aiemmin itärajan retkeilyreittiin. 

Pirttivaara - Lehtovaara, 16 km

Pirttivaarasta reitti lähtee kohti pohjoista Porrasahoon, 2 km, jonka pysäköintipaikalla on infotaulu. Reitti tulee Martinselkosen luonnonsuojelualueelle. Hoikkajärven länsipuolella on Hoikanpään tulentekopaikka, noin 4 km Pirttivaarasta, ja pohjoisempana Teerilampien rannalla on Teerilammen autiotupa, noin 6 km Pirttivaarasta.

Kesäretkeilyreitti jatkuu pohjoiseen ja kaartaa luoteeseen yli soisevan Löytövaaran ja tulee Juoksutuksenahon tulentekopaikalle, noin 11 kilometriä Pirttivaarasta. Tulentekopaikan jälkeen reitti jatkuu kohti länttä ja saapuu Taivaljoelle, jossa on tulentekopaikka, noin 14 km Pirttivaarasta. Taivaljoen jälkeen reitti tulee metsäautotielle, jota seuraten se nousee Lehtovaaran tielle. Reitti kulkee Lehtovaaran tietä parin kilometrin verran länteen.

Nähtävyydet

Taivalkosken mylly Taivaljoen varrella, lähellä tulentekopaikkaa.

Lehtovaara - Kovavaara, 17 km

Lehtovaaran tieltä reitti lähtee kohti pohjoista, ylittää kelkkauran ja talviretkeilyreitin kahdesti ja talviretkeilyreittiä seuraten tulee Hämeahon autiotuvalle (n. 6,5 km Lehtovaaran tieltä). Hämeahosta reitti jatku kohti pohjoista. Reitti erkanee talviretkeilyreitistä, reitit yhtyvät myöhemmin ja erkanevat jälleen Varpalammen eteläpuolella. Kesäretkeilyreitti kiertää Tulijärven itäpuolelta, jossa on tulentekopaikka, n. 12 km Lehtovaarasta. Tulijärven pohjoispuolelta lähtee reilun kilometrin mittainen pistopolku Tulijärven länsipuolella sijaitsevalle Tulijärven autiotuvalle (n. 14 km Lehtovaarasta). Huomio, Tulijärven luona on huonokuntoisia pitkoksia, jotka uusitaan kesällä 2022. Kesäretkeilyreitti kulkee Tulijärvestä pohjoiseen ja tulee Kovavaaraan johtavalle tielle. Reitti kulkee Housuvaaran suojelualueen läpi.

Nähtävyydet

Lehtovaaran muistomerkki.

Kovavaara - Hossa, 24 km

Kovavaarasta reitti seuraa Kovavaaran tietä itään, kunnes erkanee kohti koillista. Reitti tulee Vieremänsuon soidensuojelualueelle. Palosen lammen pohjoispuolella kesä- ja talviretkeilyreitit kohtaavat toisensa, ja erkanevat Sulunlammen pohjoispuolella kesäretkeilyreitin kiertäessä Peuralammen länsipuolitse. Louhilammen itäpuolella kesäretkeilyreitistä erkanee noin 1,5 kilometrin mittainen pistopolku Syvälammen laavulle (noin 8,5 km Kovavaarasta).

Kesäretkeilyreitti jatkuu kohti pohjoista ja kaartelee kohti Vieremänjärveä, jonka eteläpuolella on tulentekopaikka, noin 12 km Kovavaarasta. Reitti kiertää Vieremänjärveä, käy Vieremänvaaralla ja kaartaa Vieremänjoelle. Reitti jatkuu kohti luodetta ja tulee Hossan tielle. Reitti myötäilee tietä 2 km ja tulee Hossan kylältä yhdyspolkua (4 km) myöten Hossan kansallispuistoon.

Majoituspalvelut

Yhteys muihin reitteihin

Vaellusreitit

 • Riistapolku 2,2 km
 • Yhdyspolku Teerilampi - Liejukangas (4,2 km) - Lintulampi autiotupa (5,2 km)
  • Punaisin maalimerkein merkitty polku poistuu käytöstä. 
 • Hossan kansallispuiston polut

Melontareitit

Hiihtoreitit ja muut talvireitit

 • Martinselkosen Eräkeskuksen talvireitit
 • Arolan Maatila- ja Erälomien latu
  • Martinselkosen luonnonsuojelualueen pohjoispuolella sijaitseva latu kiertää Arolan tilalta Taivalvaaralle ja takaisin. Latu-ura kulkee Taivalvaaran pohjoispuolella Itärajan kesä- ja talviretkeilyreittien mukaisesti. Yrittäjät ylläpitävät reittiä.
 • Itärajan talviretkeilyreitti, noin 60 km
 • Talviretkeilyreitti kulkee itärajan tuntumassa ja yhtyy monin paikoin kesäretkeilyreitin kanssa. Talviretkeilyreitti on merkitty oranssein maalimerkein. Talviretkeilyreitillä ei ole säännöllistä ylläpitoa.