Suot

Valkmusan kansallispuiston alueelta on tunnistettu yli 30 erilaista suotyyppiä, mikä tekee alueen suoluonnon poikkeuksellisen edustavaksi Etelä-Suomen oloissa. Suot ovat luontonsa puolesta myös kansainvälisesti arvokkaita. Soiden reunaosat ovat säilyneet valtaosin luonnontilaisina.

Valkmusa täydenkuun aikaan. Kuva: Matti Pukki

Kansallispuistoon kuuluvia soita ovat Munasuo, Valkmusa, Kananiemensuo ja Mustanjärvensuo.

Munasuo on maamme suurin ja parhaiten kehittynyt Rannikko-Suomen kermikeidas. Keidassuot ovat paksuturpeisia ja karuja soita, joiden keskiosa on selvästi suon reunoja korkeammalla. Munasuon laidoilla on vetisiä laidenevoja, rämeitä ja korpia.

Erämaisen luonteensa säilyttänyt Kananiemensuo koostuu monista erilaisista suotyypeistä, jotka muodostavat edustavan kokonaisuuden. Kokonaisuudesta voi erottaa muun muassa kaksi keidasta ja yhden aapasuon. Suon keskiosia hallitsevat rimpiset kalvakkanevat.

Lintu- ja perhoslajisto

Valkmusan kansallispuiston suot ovat kuuluisia runsaasta perhos- ja lintulajistostaan, joihin lukeutuu useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Pesimälinnustoon kuuluu sekä rannikon lintuvesiltä tuttuja lajeja, kuten punajalkavikloja ja punasotkia, että pohjoisia lajeja kuten pikkukuoveja. Myös kalasääski ja kurki pesivät alueella. Rauhalliset suoalueet ovat myös säännöllisiä levähdysalueita kurjille ja hanhille.

Teeri ja kurjet. Kuva: Matti Pukki

Kansallispuiston alueella esiintyy useita harvinaisia ja uhanalaisia perhoslajeja. Esimerkiksi puiston tunnuseläin rämekulmumittari on uhanalainen, vain Etelä-Suomen rannikon soilla elävä perhonen. Valtaosa suoperhosista elää erilaisilla rämeillä, ja ne ovat hämärä- tai yöaktiivisia.

Juolukkasinisiipi pitkälehtikihokin saaliina. Kuva: Jari Kostet

 

Valkmusan kansallispuisto

  • Perustettu 1996
  • Pinta-ala 19,5 km²

Valkmusan kansallispuiston tunnus - rämekulmumittari

Valkmusan kansallispuiston tunnus on rämekulmumittari

Metsähallituksen julkaisuja Valkmusasta (julkaisut.metsa.fi)

Muita verkkopalveluja