Kansallispuisto muodostuu etupäässä uloimman saariston karujen luotojen ja saarien nauhasta, joka ulottuu kapeana ja pitkänä Merikarvialta Kustaviin. Rannikon saaristo on luonteeltaan rikkonaista ja karikkoista. Saaret ovat kooltaan yleensä melko pieniä ja saaristoa ympäröivät vedet matalia. Pitkä puisto koostuu luonnonmaantieteellisesti toisistaan eroavista alueista: Ouran, Gummandooran ja Pooskerin saaristoista, Preiviikinlahdesta sekä Luvian, Rauman ja Eurajoen, Uudenkaupungin ja Seksmiilarin saaristoista.

Pooskerin saaristoa. Kuva: Seppo Keränen.

Selkämeri on vielä hyväkuntoinen

Selkämeri on yksi parhaimmassa kunnossa säilyneistä merialueistamme Suomen rannikolla. Ravinnepitoisuudet ja rehevöitymistaso ovat selvästi alhaisempia kuin Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Itämeren pääaltaassa. Selkämeren ulappa-alueilla veden vaihtuminen on rannikon avoimuuden johdosta tehokasta ja vedet pysyvät kirkkaampina, mutta rannikon lähivesissä jokisuistojen ja asutuksen läheisyydessä rehevöitymisen merkkejä on havaittavissa Selkämerelläkin. Ravinteita kulkeutuu mereen ihmistoiminnan seurauksena asutuskeskuksista, teollisuudesta ja kalankasvattamoilta. Jokien ja ojien valumavesien mukana kulkeutuu ravinteita metsistä, pelloilta ja soilta.

Selkämerellä etelä ja pohjoinen kohtaavat

Selkämeri kattaa 160 km pitkän etelä-pohjoissuuntaisen kaistaleen lounaista rannikkoamme. Itämeren suolapitoisuus vähenee pohjoista kohden, ja Selkämerelle onkin tyypillistä suolapitoisuuden vaiheittainen muuttuminen. Selkämerellä kohtaavat eteläinen, mereinen lajisto ja pohjoisen vähäsuolaisuuteen sopeutunut lajisto. Eteläisen Selkämeren vedenalainen eliöstö on samankaltaista kuin Saaristomerellä, mutta pohjoisemmaksi mentäessä veden suolapitoisuus vähenee ja lajisto muuttuu mereisestä kohti makeampaan veteen sopeutunutta. Monet mereiset vesikasvit, selkärangattomat ja kalat elävät Selkämerellä levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Tällaisia ovat kaloista mm. mustatokko, teisti, isotuulenkala, piikkisimppu ja vaskikala, selkärangattomista hietakatkarapu ja leväkatkarapu. Sinisimpukka vähenee huomattavasti pohjoisella Selkämerellä ja meriajokasta tavataan aivan alueen eteläosissa. Toisaalta monet makean veden lajit, kuten merikutuinen harjus, runsastuvat vasta Selkämeren keski- ja pohjoisosissa.

Ahomansikat. Kuva: Seppo Keränen.
 

Isokoskelo, Selkämeren näkyvä kalastaja

Isokoskelo valikoitui puiston tunnuseläimeksi pitkälti siitä syystä että se on helposti tunnistettava, näkyvä ja yleinen lintulaji. Sen kanta Suomessa on elinvoimainen.

Isokoskelo on Selkämerelle tuttu kalastelija. Kuva: Timo Nieminen

Isokoskelon rakenne kertoo paljon sen elintavoista. Uikkumainen vartalo, pitkähkö kaula ja pitkänomainen pää ja vahva koukuksi kaartunut nokka soveltuvat hyvin sukeltamiseen ja kalan pyydystämiseen.

Koiraalla tummanvihreä pää, naaraan pään väritys muuttuu kurkussa jyrkkärajaisesti valkoisesta hennaan. Myös hapsottava takatukka on hennan värinen. Isokoskelo on kooltaan melko iso, yleensä sen pituus on noin 70 cm, siipien kärkiväli 95 cm, paino 1–2 kg. Ääni on karheaa korinaa.

Isokoskelo pesii niin Euroopassa, Pohjois-Aasiassa kuin myös Pohjois-Amerikassa. Pohjoisimmat pesijät muuttavat vähän etelämmäksi järvien jäätyessä. Suomen koskelot muuttavat tyypillisesti Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan, lauhoina talvina ne jäävät Lounais-Suomen saaristoon. Isokoskelo pesii koko Suomessa, sen järvissä, joissa ja merenrannoilla.

Pesimäpaikakseen isokoskelo hakee koloja: puusta, rakennuksen tai kiven alta, savupiipusta, pöntöstä jne. Naaras munii toukokuussa 8–12 kellahtavaa munaa ja hautoo niitä 32–35 vuorokautta. Poikaset kuoriutuvat lähes samanaikaisesti ja seuraavat heti emoaan lähimpään vesistöön, joka saattaa olla jopa kilometrin päässä pesästä. Isokoskelo puolustaa poikuettaan moniin muihin vesilintuihin verrattuna sangen tehokkaasti, ja se kantaa pieniä poikasia selässään, joskus useitakin samaan aikaan. Joskus naaras "varastaa" toisilta poikueita. Tällöin yhden naaraan paimennettavana voi olla parikymmentäkin poikasta.

Isokoskelo on kokosukeltaja, joka syö pikkukaloja lisäksi simpukoita ja äyriäisiä. Isokoskelot saalistavat ryhmänä siten, että esimerkiksi emo poikasineen ui viuhkamaisena muodostelmana ja siivillä vettä läiskytellen kohti lahden tai poukaman pohjukkaa, ajaen edellään pikkukalaparvea. Lähellä rantaa koskelot hyökkäävät yhteen kerääntyneen kalaparven kimppuun.

Isokoskelo saapuu keväisin yleensä ensimmäisten joukossa sulavesipaikoille. Pääjoukot tulevat huhtikuussa. Koiraat muuttavat jo kesäkuussa merelle sulkimaan. Syksyllä isokoskelot muuttavat isoina parvina, jonossa lentäen. Loka–marraskuussa täällä nähtävät juhlapukuiset koiraat ovat Vienanmereltä tulevia läpimuuttajia.  
 

Selkämeren vedenalainen luonto on rikas ja monipuolinen

Vedenalainen kasvi- ja levälajisto on Selkämerellä runsas ja monipuolinen, vaikkakin toistaiseksi vähän tutkittu ja tunnettu. Rakkolevää esiintyy runsaana koko Selkämeren alueella. Ulkosaarten rannoille se muodostaa laajoja kasvustoja jopa 8 metrin syvyydelle saakka. Rakkolevä on yksi Itämeren vedenalaisen luonnon tärkeimpiä elinympäristöjä muodostavia kasvilajeja. Tiheät rakkoleväpensaikot tarjoavat suojaa kalanpoikasille ja selkärangattomille eläimille sekä toimivat monien kalalajien kutualueina. Rakkolevä on hyvin riippuvainen puhtaista elinoloista, sillä se tarvitsee kirkasta vettä ja auringonvaloa kasvuunsa. Rehevöityminen onkin vähentänyt selvästi sen määrää Saaristomerellä ja Suomenlahdella.

Rakkoleväntupsu (Elachista fucicola) viihtyy ainoastaan rakkolevän (Fucus vesiculosus) pinnalla. Kuva: Heidi Arponen

Selkämerellä esiintyy runsaana toinenkin rakkolevälajimme pikkuhauru, jonka uskotaan kehittyneen jääkauden jälkeen sopeutumalla Pohjanlahden erityisolosuhteisiin. Selkämeri on näiden kahden rakkolevälajin vaihettumisvyöhykettä, sillä kapealehtinen pikkuhauru viihtyy runsaana alueen pohjoisosissa eikä sitä tavata enää Saaristomerellä. Rakkolevä sen sijaan muuttuu harvinaisemmaksi Selkämeren pohjoisosaa kohden eikä se enää menesty vähäsuolaisessa Merenkurkussa.

Kylmäpihlajan kirkkaissa vesissä kasvaa monipuolinen viher-, rusko- ja punalevälajisto. Kuva: Heidi Arponen

Monet punalevät viihtyvät ulkosaariston aallokkoisilla rannoilla, kuten monivuotiset lajit haarukkalevä, liuskapunalevä ja röyhelöpunalevä. Myös kirkkaanpunaista ruusulevää ja nukkamaista samettipunalevää esiintyy Selkämerellä. Suojaisissa, matalissa lahdissa kasvaa näkinpartaisleviä, kuten punanäkinpartaa ja mukulanäkinpartaa. Myös merinäkinruohoa esiintyy paikoin runsaasti. Suojaisempien välisaariston sokkelikoiden tyypillisiä kasveja ovat ahvenvita, ärviät, sätkimet ja karvalehti.

 

Selkämeren kansallispuisto

  • Perustettu 2011
  • Pinta-ala 940 km²

Selkämeren kansallispuiston tunnus - isokoskelo ja pikkuhauru

Selkämeren kansallispuiston tunnus on isokoskelo ja pikkuhauru

Metsähallituksen julkaisuja Selkämereltä (julkaisut.metsa.fi)

Muita verkkopalveluja