Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Selkämeren kansallispuistossa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Ystäväyhdistys

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry (selkamerenystavat.fi) on Selkämeren kansallispuiston virallinen ystäväyhdistys vuodesta 2013 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on vaalia Selkämeren ainutlaatuista saaristokulttuuria sekä edistää ja tukea alueen luonnon hoitoa ja suojelua.

Opastetut retket

Välinevuokraus

Ruokapalvelut

Kuljetuspalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut palvelut

Yrittäjälle

Metsähallituksen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista.