Tässä reittiselostuksessa reitti on kuvattu yhtenä 30 kilometrin reittinä, reitin kiertosuunnan ollessa myötäpäivään. Reittiselostuksessa lähtöpaikkana on Kaartjärven itäpuolella kulkeva tie (nro 2832). Reitti voidaan kulkea myös lyhyemmissä osissa ja mihin kiertosuuntaan tahansa. Reittien hahmottaminen onnistuu parhaiten kartan avulla.

Kaartjärvi - Pilkutin

Poronpolku lähtee Kaartjärven itäpuoliselta tieltä (nro 2832) etelään, kulkien aluksi Rautakoskentien länsipuolta. Tien ylityksen jälkeen kuljetaan hetki pitkospuita tien suuntaan etelään. Reitti jatkuu kaakkoon vanhan, taimettuneen sorakuopan reunaa sivuten. Reitti haarautuu vanhan sorakuopan jälkeen jolloin valitaan kaakkoon, kohti Ukkoslammia suuntautuva haara. Sorakuopalta Ukkoslammia kohti kuljettaessa jatketaan itään haarautuvaa polkua. Reitti kulkee Ukkoslammin pohjoispuolelta ja jatkuu teitä ja metsäuria pitkin Sylkkiöt ja Mustalammi -lampien ohi Pilkuttimelle, josta löytyvät laavu, kuivakäymälä, tulenteko- sekä uimismahdollisuus. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.

Pilkutin - Luutaharjun Samo ja Pikku-Samo (Komion luonnonsuojelualue)

Pilkuttimelta reitti jatkuu etelään. Aluksi kuljetaan puolisen kilometriä hiekkatietä, jolta poiketaan Saarijärvelle. Reitti haarautuu Saarijärven pohjoispäässä, jolloin valitaan itään jatkuva reitti. Polulta siirrytään jälleen hetkeksi hiekkatielle ja -urille. Ennen Yölammeja ylitetään Kalamajantie, jonka jälkeen reitti nousee polkua harjun päälle. Juuri ennen Kalaton-lampea Poronpolku kääntyy kohti etelää. Reitti kulkee pitkään komeiden harjujonojen päällä Kalaton-lammen länsipuolelta kohti Komionvuorta. Komionvuorella kuljetaan hetki harjun reunaa, kunnes jatketaan itään 6 kilometrin mittaiselle Luutaharjun Samo-luontopolulle, joka kierretään kokonaisuudessaan. Halutessaan retkeilijä voi lisäksi kiertää Pikku-Samon, noin 3,5 kilometrin mittaisen luontopolun laajennusosan.

Luutaharjun Samo sekä Pikku-Samo kulkevat kokonaisuudessaan Komion luonnonsuojelualueella. Tarkemman reittikuvauksen löydät Komion omilta sivuilta. Samon varrella sijaitsevat Luutalammin tulentekopaikka ja kuivakäymälä.

Luutaharjun Samo ja Pikku-Samo (Komion luonnonsuojelualue) - Iso-Malva ja Yölammit

Kun Poronpolun eteläisin osuus, Samo, on kierretty palataan takaisin Komionvuorelle. Komionvuorella kuljetaan hetki harjun reunaa, kunnes laskeudutaan lounaaseen, alas harjulta. Reitti jatkuu Komionlammien välistä kohti pohjoista Iso-Malvan itäpuolella. Komionlammilla, lännenpuoleisen pyöreän lammen rannalla on tulentekopaikka.

  • Hämeen Järviylängön ulkoilukartassa (1:50 000, Karttakeskus 2000) reitti on merkitty kulkevaksi Iso-Malvan etelä- ja länsipuolelta. Linjaus on kuitenkin muutettu maastossa yllämainituksi ja tullaan korjaamaan tuleviin karttoihin.

Iso-Malvan jälkeen saavutaan jälleen Yölammeille, joilta reitti kulkee takaisin kohti pohjoista samaa reittiä kuin tulomatkallakin. Mikäli paluumatkalla haluaa poiketa Pirunlinnalla, tulee Ukkoslammin jälkeen valita läntisempi reitti.

Pirunlinna on jääkauden sulamisvaiheen muovaama luonnonrakennelma, joka koostuu suurista siirtolohkareista. Entisaikojen ihmiset pitivät siirtolohkaremuodostelmaa paholaisten ja hiisien asuinpaikkana.

Edellä esitelty 30 km:n reitti on kuljettavissa useampana pienempänä ympyräreittinä. Reittien hahmottaminen onnistuu parhaiten kartan avulla.

  • Hämeen järviylängön ulkoilukartassa (1:50 000, Karttakeskus 2000) sekä Poronpolun tapahtumakartassa reitti ylittää Pikku-Punelian Marskin Majan kohdalla. Tämä lossi- ja soutuveneylitys on käytössä vain Poronpolun tapahtumapäivänä, syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Tämän johdosta osa tapahtuman reiteistä on käytettävissä vain tapahtuman aikana.

Pirunkallion läheisyydessä reitti kulkee osittain samaa uraa Kusema-reitin kanssa.

Samoladuista löydät lisätietoa Lopen Samoojien kotisivuilta (lopensamoojat.net). Latuja ei ole valaistu. Latu-ura on vain perinteiselle hiihtotyylille.

Kallio mäntyjen takana. Kallion edustalla on reittiviitat.