Poronpolun kulkeminen edellyttää karttaa ja kohtuullista suunnistustaitoa. Reitti kulkee pääasiassa hyvin havaittavia polkuja, pitkospuita ja hiekkateitä pitkin. Reitin eri osilla on erilaisia merkintätapoja. Reitti on kuljettavissa sulan maan ajan.

Hämeen järviylängön ulkoilukartassa (1:50 000, Karttakeskus 2000) reitti on merkitty kulkevaksi Iso-Malvan etelä- ja länsipuolelta. Linjaus on kuitenkin muutettu maastossa siten, että se kulkee Iso-Malvan itäpuolella kohti pohjoista. Reittimerkintä tullaan korjaamaan tuleviin karttoihin.

  • Hämeen järviylängön ulkoilukartassa (1:50 000, Karttakeskus 2000) sekä Poronpolun tapahtumakartassa reitti ylittää Pikku-Punelian Marskin Majan kohdalla. Tämä lossi- ja soutuveneylitys on käytössä vain Poronpolun tapahtumapäivänä, syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Tämän johdosta osa tapahtuman reiteistä on käytettävissä vain tapahtuman aikana.

Maasto

Polku mäntymetsässä.Osittaisesta viitoituksen vähyydestä ja harjuosuuksilla reitin jyrkistä nousuista ja laskuista johtuen, reitti on Suomen Ladun ulkoilureittien luokitusohjeen mukaan vaativa reitti. Reitin eteläpään luontopolut on merkitty hyvin.

Reitti ei ole esteetön.

Kuivalla säällä reitti on kuljettavissa esimerkiksi lenkkikengillä.

Muuta huomioitavaa

Pikku-Punelia ylitetään Poronpolkupäivänä, eli syyskuun viimeisenä sunnuntaina, kapulalossilla. Ylitysmahdollisuus ei ole muulloin käytössä.

Alueella talvisin kulkevia Samolatuja ei ole valaistu. Latu-ura on vain perinteiselle hiihtotyylille.