Peuran polun palvelut

14.7.2021
Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.
14.7.2021
Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Juomavesi

Jätehuolto

  • Peuran polulla noudatetaan roskaton retkeily -periaatetta. Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
  • Koirasalmen luontotuvalla on ekopiste, jossa jätteet lajitellaan kompostiin, lasinkeräykseen, metallinkeräykseen ja sekajätteeksi.

Polttopuuhuolto

Autio- ja vuokratupien sekä tulentekopaikkojen polttopuuhuolto tehdään talvella. Polttopuut ovat sekahalkoja ja rankoja, joita pitää sahata ja pilkkoa. Sahat ja kirveet ovat puuvajassa.

Polttopuuhuollon vastuutahot

  • Puuhuollosta Peuran polulla vastaa Metsähallitus, Järvi-Suomen ja Pohjanmaan luontopalvelut. Lisätietoja puh. 0206 39 5270, sisasuomi(at)metsa.fi
  • Nielujärven laavun polttopuuhuollosta vastaa Kinnulan kunta (kinnula.fi).

Käymälät

Peuran polun varressa olevilla autio- ja vuokratuvilla on kuivakäymälät. Lisäksi kaikkien laavujen ja kotalaavujen yhteydessä on kuivakäymälät, lukuun ottamatta Ahvenlammin laavua. Myös Valkeisen pohjoispuolisilla tulentekopaikoilla on kuivakäymälät. Kuivakäymälöihin voi jättää myös biojätteet.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

  • Salamajärven kansallispuistossa yöpyminen on sallittu telttailualueilla sekä laavujen ja tulentekopaikkojen läheisyydessä.
  • Kansallispuiston ulkopuolella, Peuran polun varressa voi leiriytyä jokamiehenoikeudella (ymparisto.fi). On kuitenkin suositeltavaa leiriytyä reitin varrella olevien laavujen, tulentekopaikkojen tai autiotupien läheisyyteen. Tulenteko on sallittu vain tulentekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana tulen saa tehdä ainoastaan tupien hormillisiin tulisijoihin.
    • Kansallispuiston ulkopuoliset, runkoreitin varrella olevat tulentekopaikat ja laavut etelästä pohjoiseen ovat: Pikku-Syrjän laavu, Ahvenlammin laavu, Iso-Valvatin tulentekopaikka, Vähä-Valvatin tulentekopaikka, Lehtosenjärven kotalaavu, Jatkonjärven tulentekopaikka, Pökkelöniemen tulentekopaikka, Iso-Vänttäläisen tulentekopaikka, Koukkusen kota, Kirves-Heikin tulentekopaikka, Ahveroisen laavu ja Mustan tulentekopaikka.
    • Kansallispuiston ulkopuoliset, Hirvaan kierroksen varrella olevat tulentekopaikat ja laavut lännestä itään ovat: Ahvenlammin laavu, Iso-Valvatin tulentekopaikka, Vähä-Valvatin tulentekopaikka, Lehtosenjärven kotalaavu, Sääksjärven laavu ja Nielujärven laavu.

Autio-, päivä ja vuokratuvat

Puurakennus kesäisessä luonnossa. Etualalla nurmikkoa ja taustalla metsää. Tuvan edustalla retkeilijä.

Muut palvelut

Useat Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät tarjoavat mm. majoitus- ja ruokailupalveluita reitin varrella.

Lisätietoja alueen majoitus-, myymälä-, ruokailu- ja luontomatkailupalveluista saa kunnista ja kuntien yhteisistä matkailupalveluista:

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.