Reitti menee alussa väliä Abisko - Sälka Ruotsin kuuluisaa Kungsleden-reittiä pitkin. Tietoja Kungsleden-reitin tuvista saa ruotsiksi  Svenska Turistföreningenin verkkosivuilta (svenskaturistforeningen.se).

 • Abisko fjällstation - Abiskojaure fjällstuga 15 km
 • Abiskojaure fjällstuga - Alesjaure fjällstuga 20 km
 • Alesjaure fjällstuga - Tjäkta fjällstuga 13 km
 • Tjäkta fjällstuga - Sälka fjällstuga 12 km
 • Sälka fjällstuga - Hukejaure fjällstuga 12 km

Tietoja alla olevista norjalaisista tuvista saa norjaksi UT.no (ut.no) verkkosivuilta.

 • Hukejaure fjällstuga - Gautelishytta (Norja) 17 km
 • Gautelishytta - Skoaddejavrihytta (Norja) 17 km
 • Skoaddejavrihytta - Sitashytta (Norja) 22 km
 • Sitashytta - Paurohytta (Norja) 24 km
 • Paurohytta - Röysvatn hytta (Norja) 25 km
 • Röysvatn hytta - Vaisaluokta fjällstuga (Ruotsi) 53 km

Vaisaluokta - Kvikkjokk (Ruotsi)

Padjelantaleden-reittiä pitkin Kvikkjokkiin saakka. Tietoja Padjelantan kansallispuistosta, Padjelantaledenista ja reitin varrella olevista tuvista saa ruotsiksi Norrbottenin lääninhallituksen verkkosivuilta (lanstyrelsen.se).

 • Vaisaluokta fjällstuga - Kutjaure fjällstuga 18 km
 • Kutjaure fjällstuga - Låddejåkka fjällstuga 19 km
 • Låddejåkka fjällstuga - Arasluokta fjällstuga 13 km
 • Arasluokta fjällstuga - Staloluokta fjällstuga 12 km
 • Staloluokta fjällstuga - Staddajåkkå fjällstuga 12 km

Reittivaihtoehto 1: Staddajåkka - Sulitjelma (Norja)

Tietoja Sulitjelma-tunturialueen tuvista saa norjaksi UT.no (ut.no) verkkosivuilta. 

 • Staddajåkkå fjällstuga - Sårjåsjaure fjällstuga 6 km
 • Sårjåsjaure fjällstuga - Sorjushytta (Norja) 9 km
 • Sorjushytta - Ny Sulitjelma fjellstue (Norja) n 7 km
 • Ny Sulitjelma fjellstue - Sulitjelma (Norja) n. 3 km

Reittivaihtoehto 2: Staddajåkkå - Kvikkjokk (Ruotsi)

 • Staddajåkkå fjällstuga - Pieskehaure fjällstuga 29 km
 • Pieskehaure fjällstuga - Vaimok fjällstuga 18 km
 • Vaimok fjällstuga - Tarrekaise fjällstuga 22 km
 • Tarrekaise fjällstuga - Njunjes fjällstuga 6 km
 • Njunjes fjällstuga - Kvikkjokk fjällstation 6 km