(päivitetty 22.4.2021)

Moottorikelkkauralla varovaisuutta Nuorgamista etelään 

Nuorgamista tunturiin nouseva moottorikelkkaura on katkaistu paikoin vedenottamon toiminnan turvaamiseksi. Uralle on muodostunut paannejäätä, jota on jouduttu kaivinkoneella särkemään. Uralla on ajaettava niin, että pysähtyminen onnistuu uran katkokohdissa. 
Jääpeitteisten alueiden moottorikelkkaurien tikotukset on purettu pois tältä keväältä. Lumitilanne on jo melko huono.

 

Erämaa-alueen vuokrakämppien varaus Näätämöjoen alueella alkaa 3.5.2021 vuodelle 2022

Kaldoaivin erämaa-alueella sijaitsevia Metsähallituksen vuokrakämppiä voi varata puhelimitse seuraavista palvelupisteistä:

Alueella on seuraavat kämpät:

Muista hankkia myös Näätämöjoen lohenkalastusluvat; lupamäärä on kiintiöity. (www.eraluvat.fi).