Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kaldoaivin erämaa-alueella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Kaldoaivin erämaa-alueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan alueella.

Opastetut retket

Välinevuokraus

Ruokapavelut

Kuljetuspalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut palvelut