Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja erämaa-alueella

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Varvikossa istuva henkilö nostaa kattilan kantta metallisella pihdillä. Kattila on metalliastian päällä. Kuvassa näkyy puinen kuppi, nahkainen pussi ja oranssi letku, jonka toinen pää on kiinni metallisäiliössä.

Tulentekopaikat, kammit ja keittokatokset

 • Opukasjärven tulentekopaikka
 • Laavut Opukaskönkäällä, Kontinpaistamalla, Saunakoskella ja Kallokoskella.    
 • Kotalaavut: Skaidijärvi ja Skiecharasjärvi.   

Ylä-Lapissa, valtion maalla, Metsähallitus sallii tulenteon maassa olevista risuista ja oksista ilman erillistä lupaa. On suositeltavaa käyttää vanhaa tulistelupaikkaa sellaisen löytäessään. Poikkeuksena Näätämöjokivarsi, jossa tulenteko on kielletty puolen kilometrin säteellä huolletuilta tulentekopaikoilta. 

Avotulen teko maastopalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Retkikeitintä saa kuitenkin käyttää.

 • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja. Metsähallitus voi suuren maastopaloriskin takia kieltää tulenteon myös katetuilla ja hormillisilla tulisijoilla.

Juomavesi

Alueen vedet ovat yleensä juomakelpoisia. Virtaava vesi on parempaa kuin seisova. Juomavesi suositellaan kuitenkin keitettäväksi kesän hellejaksojen aikana.

Nainen kumartuneena puron rantaan ja täyttää punaista juomapulloa.

Jätehuolto

 • Erämaassa retkeilijää pyydetään noudattamaan roskattoman retkeilyn periaatetta: vaelluksella syntynyt hajoamaton jäte tuodaan pois maastosta ja se lajitellaan.
 • Alueen kierrätyspisteet ovat autiotupien ja kotalaavujen yhteydessä. Tulentekopaikoilla on jäteastiat.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Erämaassa jokaisen tulentekopaikan, laavun ja autiotuvan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Retkeilijä saa pystyttää telttansa jokaisenoikeudella sopivaksi katsomalleen paikalle erämaahan. Teltta tai muu majoite kuuluu olla vaellusvarustuksessa, vaikka suunnitelmana olisi yöpyä autiotuvissa. Retkeilijää kehoitetaan yöpymään tulentekopaikkojen, laavujen ja autiotupien läheisyydessä tai vanhoilla telttapaikoilla maaston kulumisen estämiseksi.

 • Laavut sijaitsevat Opukaskönkäällä, Kontinpaistamalla, Saunakoskella ja Kallokoskella.
 • Skaidijärvellä ja Skiecharasjärvellä on kotalaavut (umpilaavu).

Retkeilijä istuu teltan vieressä tunturissa trangia edessään. Taustalla näkyy tunturijärvi ja paljakkaa.

Autiotuvat

Erämaassa on viisi autiotupaa, jotka sijaitsevat Sevettijärvi-Pulmanki-vaellusreitin varrella.

 • Iisakkijärvi sijaitsee Iisakkijärven lounaisrannalla (19 km Sevettijärveltä).
 • Rousajärvi sijaitsee Rousajärven kaakkoisosasta laskevan puron itärannalla, 100 m järvestä (28 km Sevettijärveltä. Rousajärvi sijaitsee pääreitiltä itään suuntautuvan lenkin varrella).
 • Huikinvárjohka sijaitsee Huikinvarjohkasta noin 500 m pohjoiseen pienen lammen rannalla noin 100 m vaellusreitistä (28 km Sevettijärveltä pääreittiä kuljettaessa).
 • Čárajávri sijaitsee Caarajäu'rrin itärannalla (40 km Sevettijärveltä).
 • Čuomasjávri sijaitsee Kolmmesoaivi-rajatunturin luoteispuolella sijaitsevan  Čuomasjávrin pohjoisrannalla (51 km Sevettijärveltä).

Retkeilijä istuu hirsisen autiotuvan edessä portailla reppu vieressään.

Vuokrakämpät

Kaldoaivin erämaassa on neljä vuokratupaa, jotka kaikki sijaitsevat alueen kaakkoisosassa Näätämöjoen läheisyydessä.

 • Kontinpaistama sijaitsee Kontinpaistama-lammen rannalla Näätämöjoen eteläpuolella, joelle on matkaa 500 m.
 • Kuosnajoki sijaitsee Alavaaran alla Näätämöjoen etelärannalla.
 • Saunakoski sijaitsee Näätämöjoen etelärannalla Saunakosken yläjuoksulla.
 • Silisjoki sijaitsee Opukasjärven länsipäässä Silisjoen rannalla (14 km Sevettijärveltä).

Yöpyminen lähiseudulla

Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysellä Utsjoen (utsjoki.fi) ja Inarin (inari.fi) kuntien matkailu-infoista.

Matkailuautot ja -vaunut

Matkailuautot ja -vaunut voi pysäköidä tiehallinnon pysäköintipaikoille. Lähialueella on yrittäjiä, joilla on palveluja matkailuautoille ja -vaunuille.

Esteettömät palvelut

Alueella ei ole esteettömiä palveluja. Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida on esteetön. 

Muut palvelut lähiseudulla

 • Erämaan pohjoispuolella Utsjoella (utsjoki.fi) on kattavasti palveluita: ruoka- ja sekatavarakauppa, terveyskeskus sekä ohjelma- ja majoituspalveluja tarjoavia yrittäjiä. Myös Nuorgamissa on hyvät palvelut.
 • Erämaa-alueen eteläpuolella Sevettijärvellä on majoituspalveluja ja Näätämössä (Sevettijärveltä 30 km) on ruokakauppa ja majoituspaveluita.
 • Nuorgamin ja Utsjoen ruokakaupoilla on lääkekaapit.
 • Lähin polttoaineenjakelupiste alueen eteläpuolella on Näätämössä, 30 km Sevettijärveltä, ja alueen pohjoispuolella Utsjoella ja Nuorgamissa.
 • Taksiyrittäjiä on Sevettijärvellä, Näätämössä, Utsjoella ja Nuorgamissa.
 • Autonsiirtopalveluja voi tiedustella taksi- ja matkailuyrittäjiltä.
 • Monipuolista tietoa Lapista ja alueen matkailupalveluista löytyy Lomalle Lappiin (lapland.fi).

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.