Ivalon Matin sijianti SuomessaPohjois-Lappi
Inari (www.inari.fi)
Metsätalousalue, Hammastunturin erämaa-alue, yksityismaa

Ivalojoki on vesiretkeilyn kannalta monimuotoinen joki. Joki jakautuu viiteen luonnoltaan, historialtaan, omistukseltaan ja saavutettavuudeltaan erilaiseen osaan.

Joen latvaosa syvällä Lemmenjoen kansallispuistossa soveltuu melontaan alkukesän runsasvetisenä aikana. Käytännössä tämä vaihtoehto on kuitenkin vaikea toteuttaa, koska Korsajärvelle, mistä joki alkaa, on vähintään 12 kilometrin kävely maantieltä.

Osuus Ivalon Matti–Kuttura, joka tässä esitellään, on sen sijaan kahden tien välissä ja saavutettavissa. Tämäkin jokiosuus on erämainen. Se soveltuu ihmiselle, joka haluaa meloa omineen, tapaamatta juuri muita. Erityisiä melontataitoja ei tarvitse olla.

Ivalon Matti -nimi tulee Matti Eira -nimisestä suomalaisesta uudisrai-vaajasta. Hän perusti tilansa 1800-luvun puolivälissä Ivalovaaran niemeen. Myöhemmin raivattu ratsutie Kittilästä Pokankylän kautta Inarin kirkonkylään kulki tilan kautta. Matti Eiran raivaama pelto ei enää kunnolla erotu joelle, vaikkakin pelto sijaitsee aivan joen tuntumassa. Pitkä kiviaita pellon ympärillä on poikkeuksellinen Inarissa. Mainittakoon, että tilanpito vedenjakajaseudun karuissa luonnonoloissa ei tuottanut toivottua tulosta, ja Eirat joutuivat luopumaan siitä.
 
Ivalon Matin talojen jälkeen reitillä ei ole asutusta. Reitin pituus on 42 kilometriä. Se edellyttää vähintään yhtä yöpymistä maastossa. Huomattava on, että reitin lähtö- ja loppupisteen välimatka maantietä pitkin on 197 km. Reitille lähtö ja sieltä paluu vaatii siten omat järjestelynsä ja siihenkin on varattava aikaa.

Myös muut Ivalojoen osuudet ovat melottavissa. Ivalojoen osuus Kutturasta Lappispolaan on tunnetuin. Syynä tähän ovat mahtavat kanjonimaisemat ja toiseksi alueen kultahistoria ja myös kullankaivu nykymuodossaan. Åke Lindmanin elokuva Lapin kullan kimallus sijoittuu näihin maisemiin. Osuus on kovien koskiensa takia vaativa kokeneellekin melojalle. Kumilautta tarjoaa kanoottia turvallisemman vaihtoehdon.

Ivalojoen neljäs osuus Lappispola – Ivalo on jo täysin eriluontoinen kuin edelliset osuudet. Nyt jo varsin leveä joki virtaa alkumatkan kolmen kosken jälkeen levollisesti metsien ja asutuksen läpi. Melontaan tämä joki osuus on jo ehkä liiankin rauhallinen ja väljä. Huomattava on myös, että maat ja samoin vesialue ovat lähes täysin yksityisomistuksessa.

Ivalojoen viides osuus Ivalosta Inarijärveen on sekin verkkaista menoa. Luonto on yläjuoksuun verrattuna rehevää alankoa. On peltoja, niittyjä ja rantakoivikoita ja tietenkin myös asutusta. Täältä kuten neljänneltäkin osuudelta, löytyy uskomattoman upeita, laajoja hiekkarantoja. Osuus on yksityisomistuksessa.