Hammastunturin aktiviteetit

7.5.2024
Avviljoga Kultala / Ivalojoen Kultalan vuokratupa: Tupa on suljettu 20.6. asti paloturvallisuus syistä. Korjaustoimenpiteet suoritetaan alkukesästä. Tupa on jälleen varattavissa verkkokaupassa 21.6. alkaen.

Mitä Hammastunturissa voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Hammastunturin erämaa-alueella merkityt reitit keskittyvät Ivalojen kulta-alueen maastoon. Alueen ydinosissa ei ole merkittyjä retkeilyreittejä.

Tiheä auringon säteiden valaisema sekametsä, missä polulla kulkee kolme retkeilijää. Polku on merkitty punaisin puutolpin.

Tehdä erävaelluksia kävellen

Hammastunturin erämaa sopii vain kokeneille eräretkeilijöille, sillä merkittyjä reittejä on vain vähän ja tupaverkosto painottuu Ivalojokivarteen.

Meloa

Ivalojoki on yksi maamme hienoimmista vesiretkeilyreiteistä, josta on saatavana myös tarkka melontaohje. Melontareitin voi aloittaa Ivalojoen latvoilta ja jatkaa Inarijärvelle asti. Melontareitin pituus Kutturasta Ivaloon on 70 km.

Alkukesän lehdetön aika, joki näyttää olevan tulvassa. Keltaisen kajakin ympärillä joki pyörteilee hieman, melojalla punainen kypärä päässään.

Tehdä erävaelluksia meloen

Melontareitin pituus Kutturasta Ivaloon on 70 km. Ivalojoen varrella on useita autio- ja vuokratupia. Melojien suosimia yöpymispaikkoja ovat erityisesti Ivalojoen Kultalan autio- ja vuokratupa sekä Ritakosken autio- ja vuokratupa.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Ivalojoen kulta-alueiden historialliset vaiheet näkyvät rakennuksissa ja maastossa vielä tänäkin päivänä.

Tutustua luontopolkuun

Erämaa-alueen ulkopuolella on kultahistoriaa valottava Laanilan Kultareitti. Kultareitin toinen pää on Sodankylä - Ivalo-tien varressa 1,5 km Laanilasta etelään ja toinen pää pysäköintialueella kilometri Kutturan tienhaarasta Kutturaan päin. Suomen ja maailman kultahistoriaan voi tutustua Tankavaaran Kultamuseossa (kultamuseo.fi). Ivalojoen Kultalassa, Moberginojalla ja Pahaojalla on kultahistoriasta kertovia opastetauluja.

Jylhässä mäntymetsässä kaksi retkeilijää seisoo isojen kivien seassa korkealla tasanteella, koira mukanaan. Alhaalla joki virtaa kapeana sumuisen metsän seassa.

Hiihtää huolletulla ladulla ja maastossa

Saariselän matkailukeskuksesta lähtevä Kulmakurun latureitti käy Hammastunturin erämaassa. Hammastunturin alue soveltuu vaativaan talviretkeilyyn. Maastossa ei muutaman kämpän lisäksi ole palveluita, joten omien latujen kulkijalle se on sopivaa vaellusmaastoa.

Tehdä erävaelluksia hiihtäen

Hammastunturin erämaa-alueella on mahdollista tehdä useamman päivän pituisia hiihtovaelluksia. Vaellusten yöpymispaikkoina voi hyödyntää alueen tupia. Teltta on kuitenkin tarpeellinen, sillä alueen tuvat sijoittuvat lähinnä Ivalojokivarteen, joka ei ole alueen parasta hiihtomaastoa.

Seitsemän hiihtäjää, joista kolmella on ahkiot perässään ja lopuilla rinkat selässä. Retkeilijät hiihtävät joen päällä kelkan jälkien tasottamalla lumella.

Kalastaa

Erämaa-alueen lammissa ja järvissä voi kalastaa maksutta onkimalla ja pilkkimällä.  Viehekalastus on sallittu kalastonhoitomaksulla (eraluvat.fi), pois lukien ELY-keskuksen erityisvedet (kalastusrajoitus.fi). Metsähallituksen vapalupa, 1564 Inarin kalastusalue (eraluvat.fi), on kattavuudeltaan laajempi ja oikeuttaa kalastamaan myös em. erityisvesissä sekä virtaavissa vesissä kalastusaluekartan ja lupaehtojen mukaisesti. 1567 Ivalojoki kalastuslupa (eraluvat.fi) kattaa noin 50km Ivalojokea.

Mies perhovapa kädessään siima vedessä seisomassa lanteita myöten keskellä jokea. Hänellä on aurinkolasit, keltainen takki ja luultavasti  kahluuhousut päällään. Vastarannalla tiheä metsikkö.

Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakituisesti asuvilla, jotka harjoittavat ammattikalastusta, kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, on kuitenkin oikeus saada korvauksetta lupa kalastuksen harjoittamiseen mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla.

Huomaa, että aina kun harrastetaan muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä on 18-69-vuotiaiden maksettava kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi)

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!
 

Mies katsoo suoraan kameraan käsissään kuvaajaa kohti ojennettuna iso kala, siika. Taustalla luminen maa.

Pyöräillä

Pyöräily on mahdollista vain Saariselän matkailukeskuksen läheisyydessä erämaa-alueen itäpuolella. Pyöräilyreitit kulkevat vanhoja kulta-alueiden metsäautotienpohjia. Reitit on merkitty alueen ulkoilukarttaan.

Maastopyörä nojaa vaivaiskoivuun keskellä karua ylänköä. Oikealla reunalla näkyy kivinen kuru ja vasemmalla matalakasvuista haravaa metsää. Kuvaajan varjo näkyy etualalla.

Metsästää

Hammastunturin erämaa-alueella on kaksi lupametsästysaluetta: 1610 Hammastunturi (eraluvat.fi) ja 1611 Kuttura (eraluvat.fi). Alueille myytävillä luvilla voi metsästää riekkoa, vesilintuja, jäniksiä sekä pienpetoja. Koska alueet ovat porojen laidunalueita, ei ajavaa koiraa saa käyttää.

Kuttura ja Hammaskaira ovat paikallisten suosimia pyyntialueita. Vakituisesti Inarin kunnassa asuvilla on valtion mailla vapaa metsästysoikeus.

Marjastaa ja sienestää

Hammastunturin alueen maat ovat karuja, mutta puolukkaa, mustikkaa ja hillaa sieltä löytää, jos sattuu sopiville kasvupaikoille. Sieniä, varsinkin tatteja, rouskuja ja haperoita, saattaa löytää hyvin ja niitä voi poimia, jollei halua jättää niitä poromiesten tapaan poroille syksyn herkkuruuaksi.