Sijainti

 • Hammastunturin erämaa-alue sijaitsee Sodankylästä Inariin (valtatie 4, E75) ja Inarista Kittilään (955) vievien teiden välissä.

Hammastunturin erämaa-alueen kulkuyhteyskartta © Metsähallitus 2007

Kulkuyhteydet

Julkisilla kulkuneuvoilla

 • Erämaa-alueen itälaidalle pääsee linja-autolla (www.matkahuolto.fi) päivittäin Sodankylästä Ivaloon ja Inariin menevällä vuorolla.
 • Hammastunturin alueen länsi- ja luoteisosiin pääsee koulupäivinä Inarista Lismaan menevällä linja-autolla.
 • Sodankylään pääsee linja-autolla Rovaniemeltä, jonne on junayhteys (www.vr.fi) Helsingistä.
 • Ivalossa on lentoasema (www.finavia.fi), jonne lennetään päivittäin. Lentokentälätä kuljetukset Ivaloon ja Inariin (www.kuljetusliikeilmarislant.fi). Huomioi, että paikka tulee varata edelliseen iltaan klo 18 mennessä.

Autolla

 • Hammastunturin erämaa-alueen länsiosiin pääsee Inari - Pokka - Kittilä -tieltä (955), itäosiin Rovaniementieltä (4, E75) Laanilasta ja eteläosiin sekä Ivalojoelle Kutturan tieltä (9694). Pysäköintialueita on Kutturan tien molemmissa päissä sekä Pahaojalle (tie hyvässä kunnossa) menevän Sotajoentien päässä. Muualla auto on pysäköitävä erämaa-alueen laidoille ulottuvien metsäautoteiden varteen.
 • Ajo-ohje Siidaan.
 • Ajo-ohje Ivalon palvelupisteeseen.
 • Ajo-ohje Saariselän palvelupiste Kiehiseen.

Retken lähtöpisteet

 • Hammastunturin erämaa-alueen eteläosiin ja Ivalojoen varrelle pääsee Kutturan tien kautta. Pysäköintialueita on Kutturan tien molemmissa päissä sekä Pahaojalle menevän Sotajoentien päässä. Polku Ivalojoen Kultalaan kulkee Pahaojan kämpän kautta. Sotajoen yli pääsee siltaa myöten. Lähin pysäköintialue on 1 km:n päässä Pahaojan kämpältä.
 • Laanilan Kultareitin lähtöpisteinä toimivat pysäköintialueet sijaitsevat Sodankylä - Ivalo -tien (nro 4, E75) varrella ja Kutturantien (nro 9694) alkupäässä.
 • Kulmakurun latureitin lähtöpiste ja pysäköintialue on Saariselän matkailukeskuksessa Siula-talon vieressä.
 • Reittien lähtöpisteet
 • Melojille on pysäköintialue ja kanootinlaskupaikka Ivalojoen varressa, Kutturan sillan kupeessa.

Kartat

Sähköiset kartat

 Hammastunturin erämaa-alue 2018 © Metsähallitus.

Muut kartat

 • Hammastunturi Etelä-Inari vedenkestävä ulkoilukartta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. Karttoja voi ostaa Saariselän palvelupiste Kiehisestä, Ivalon asiakaspalvelupisteestä, Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta, Karttakeskuksesta sekä hyvin varustelluista kirjakaupoista.
 • Saariselkä Sokosti vedenkestävä ulkoilukartta, 1:50 000, Karttakeskus 2017. Karttoja voi ostaa Saariselän palvelupiste Kiehisestä, Ivalon asiakaspalvelupisteestä sekä hyvin varustelluista kirjakaupoista.
 • Saariselkä-Hammastunturi 1:50 000, vedenkestävä kartta, Calazo. Karttoja voi ostaa Calazolta, Saariselän palvelupiste Kiehisestä, Ivalon asiakaspalvelupisteestä sekä hyvin varustelluista kirjakaupoista.
 • Maastokartat numerot V443, V444, V521 ja V522, 1:50 000, Maanmittauslaitos 2007 / 2008. Karttoja voi ostaa Maanmittauslaitokselta, Karttakeskuksesta, hyvin varustetuista kirjakaupoista ja palvelupiste Kiehisestä.
 • Inarin osoite- ja virkistyskartta, 1:150 000, Lapin maanmittaustoimisto 2013. Karttoja voi ostaa mm. Saariselän palvelupiste Kiehisestä ja Ivalon palvelupisteestä.  
 • Retkeily GT Pohjois-Suomi, 2016, 1:400 000. Karttoja voi ostaa mm. Karttakeskuksesta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Karttojen myyntipaikat

Pakkasusvaa. Kuva: Matti Mela

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Pysäköintipaikat

 • Kutturantie nro 9694, tien alku- ja loppupäässä
 • Sotajoentie, tien päässä
 • Valtatie nro 4, Laanila
 • Kelotie 1, Saariselkä

Pysäköintialueille ei ole tarkempia osoitetietoja.