Retkeilyreitit ja polut

Hiidenportin kansallispuiston alueella on viitoitettuja ja pitkostettuja polkuja yhteensä lähes 30 kilometriä.

Päiväreitit ja pitemmät vaellusreitit esitellään myös Hiidenportin päiväreittiesitteessä.

Reittien lähtöpisteet

Kansallispuiston reitit lähtevät Palolammelta, Urpovaarasta ja Käärmesärkältä. Suosituin retken lähtöpiste on Palolammen opastuspaikka, jonka yhteydessä on tulentekopaikka, keittokatos ja kaivo sekä Palolammen vuokrapirtti.

Rengasreitit

 • Hiidenkierros 3 - 5 km
  • Palolammen opastuspaikalta alkava, violetein maalimerkein merkitty Hiidenkierros sopii hyvin päiväretkikohteeksi. Paikoitellen vaativakin reitti palkitsee kulkijan komeilla näkymillä Hiidenportin rotkolla, jonka jyrkiltä reunamilla avautuvat upeat näkymät mm. rotkon pohjalla siintäviin tummavetisiin lampiin. Jyrkänteen reunalla köysikaide vihjaa varovaisuuteen reitillä liikuttaessa.
   Rotkolta reitti etenee Porttilammen laavulle, joka tarjoaa erinomaisen paikan evästauolle. Laavulta palataan kilometrin matka takaisin rotkolle, josta erkanee polku Kovasinvaaraan. Ensin sukelletaan vanhaan metsään, joka Kovasinvaaran lähellä vaihtuu kaskikoivikoksi. Kovasinvaaralla ei ole rakennuksia, mutta niityt ja niiden keskellä olevat kivikasat kertovat paikan asutuksesta. Kovasinvaaralta jatketaan matkaa takaisin Palolammelle.
   Koko Hiidenkierros on pituudeltaan 5 km, mutta jos jättää käynnin Porttilammen laavulla väliin, reitti lyhenee 3 km pituiseksi. Reitti sopii hyvin myös lapsille, mutta se ei ole kuljettavissa lastenrattaiden kanssa. 3 km reitille on hyvä varata aikaa pari tuntia, 5 km reitti evästaukoineen vie noin neljä tuntia.
   • Palvelut: Palolammen opastuspaikka, jonka yhteydessä on tulentekopaikka ja keittokatos sekä kaivo. Reitin puolivälissä Porttilammen rannalla on laavu. Kovasinvaaran pihapiirissä on erämaatilan elämästä kertova opastustaulu.
   • Nähtävää: Hiidenportti ja Kovasinvaara. Reitin varrella on näkyvissä myös merkkejä ihmisen toiminnasta, mm. tervahaudan pohja. Alueen kulttuurihistoriaa voi retken aikana tutkia myös Hiidenportti kautta aikain -esitteen avulla.
 • Kitulankierros 10,5 km
  • Keltaisin maalimerkein merkityn Kitulankierroksen alkuosa on sama kuin Hiidenkierroksessa. Porttilammen laavulta reitti etenee kohti Urpovaaraa. Polulta saa tuntumaa seudun komeisiin kuusikoihin ja kuvaan astuvat myös pienet suoalueet. Kitulanlammen laavu pienen pistopolun päässä tarjoaa hyvän taukopaikan. Kitulanlammen lähellä polkureitin ulkopuolella on myös Kitulan kämpän jäännökset, jotka kertovat omaa tarinaansa alueella aikoinaan tehdyistä savotoista.
   Kitulanlammelta reitti etenee kohti Hiidenportin ja Allaslahden välistä polkua, joka aikoinaan toimi kylien välisenä kulkureittinä. Tätä polkua pitkin matkaa jatketaan kohti Kovasinvaaraa ja sieltä edelleen Palolammelle. Kitulankierros on paikoitellen melko vaativa, mutta reitillä on myös helpompia osuuksia. Koko kierrokselle on hyvä varata aikaa 5 - 7 tuntia.
   • Palvelut: Palolammen opastuspaikka, Porttilammen ja Kitulanlammen laavut
   • Nähtävää: Hiidenportti, Kovasinvaara sekä muita alueen kulttuurihistoriakohteita

Muut reitit

 • Hiidenportin muut reitit on merkitty maastoon oransseilla maalimerkeillä.
 • Puiston halki johtava polku seuraa Porttijoen vartta puiston etelärajan kautta Käärmesärkälle ja edelleen puiston kaakkoispuolella sijaitsevalle Peurajärven virkistyskalastusalueelle. Hiidenportin ja Käärmesärkän välisen polun pituus on noin 10 km.
  • Palvelut: Reitin varrella on laavuja ja tulentekopaikkoja. Palvelut riippuvat reitin valinnasta.
  • Nähtävää: Reitin valinnasta riippuen Hiidenportti ja Kovasinvaara.
 • Urpovaaran pysäköintialueelta lähtevä polku kulkee Urpovaaran rinteiden vanhojen kuusikoiden läpi. Urpovaaralta Hiidenportille on matkaa noin 4,3 km.
  • Palvelut: Urpolammen laavu, muut palvelut riippuvat reitin valinnasta.
  • Nähtävää: Urpovaaran kuusikot, reitin valinnasta riippuen Hiidenportti ja Kovasinvaara.
 • Hiidenportilta etelään Allaslahdelle johtava polku kiertää puistolle tyypillisissä suo- ja kangasmaisemissa. Allaslahdessa polku liittyy Karjalan Kierroksen (www.vaellus.info) Talonpojan Taival -reittiin.
  • Palvelut: Allaslahden laavu, muut palvelut riippuvat reitin valinnasta
  • Nähtävää: Hiidenportti

Yhdysreitit

 • Allaslahdesta jatkuu merkitty polku 45 km:n pituisena Talonpojan Taival -reittinä (www.wikipedia.fi).

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.