Mitä Tsarmitunturissa voi tehdä?

Liikkua luonnossa jalan

Tsarmitunturin erämaa-alueella ei ole merkittyjä reittejä eikä muita palveluita, joten se vaatii metsästäjältä ja retkeilijältä omatoimisuutta. Omien polkujen kulkijalle Tsarmitunturin luonto antaa alkuvoimaisia elämyksiä.

Hiihtää maastossa

Tsarmitunturin alueella ei ole retkeilijöille palveluita. Alueella liikkuvien poromiesten kelkanjäljet helpottavat umpihankihiihtäjän matkantekoa.

Kalastaa

Erämaa-alueen lammissa ja järvissä voi kalastaa maksutta onkimalla ja pilkkimällä sekä maksamalla kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi). myös vieheellä, pois lukien kalastuskieltoalueet (kalastusrajoitus.fi). Erityisvedet on merkitty rannoille asianmukaisin tauluin.

Metsähallituksen kalastuslupa, 1564 Inarin kalastusalue (eraluvat.fi), on kattavuudeltaan laajempi ja oikeuttaa kalastamaan myös em. erityisvesissä sekä virtaavissa vesissä kalastusaluekartan ja lupaehtojen mukaisesti.

Huomaa että aina, kun harrastetaan muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä, on 18-69-vuotiaiden maksettava kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Lisätietoja Metsähallituksen Ivalon palvelupisteestä.

Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lue lisää.

Metsästää

Tsarmitunturin erämaa-alue kuuluu lupa-alueeseen 1612 Tsarmitunturi (eraluvat.fi). Alueelle myydään vuorokausittain rajattu määrä pienriistalupia, joilla ulkopaikkakuntalainenkin voi metsästää vahvistettuina metsästysaikoina riekkoa, jänistä, pienpetoja sekä vesilintuja. Poronhoito on alueella merkittävä elinkeino, joten ajavalta koiralta metsästäminen on pienriistaluvilla kielletty. Alueilla voi olla poronhoitotöiden takia kausittain vaihtuvia rajoituksia.

Pienriistan metsästyslupia Ylä-Lapin alueille myyvät Metsähallituksen Ivalon palvelupiste ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida.

Metsästyksellä on suuri merkitys paikallisille asukkaille virkistäytymismuotona, ja riistasta valmistetut perinneruuat tuovat vaihtelua pohjoiseen ruokapöytään. Tsarmitunturin erämaa-alueen vaarat ja tunturit ovat paikallisten suosimia pyyntialueita. Tärkeimmät saaliseläimet ovat hirvi, metso ja riekko. "Tsarmi" on karhun valtakuntaa, lukemattomia ovat kilometrit, joita pyytömiehet ovat kulkeneet karhuja jäljittäessään.

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa vakituisesti asuvilla on vapaa metsästysoikeus kotikuntansa valtion mailla.

Marjastaa ja sienestää

Tsarmin alueella on vähän soita, joten "Lapin Kultaa" eli hillaa ei sieltä kovin helpolla löydä. Variksenmarjaa eli kaarnikkaa, puolukkaa ja mustikkaa löytyy vitamiinivarastoja täydentämään. Sienien kerääminen on Tsarmitunturin alueella sallittua.