Retkeilijä istuu kartta kädessä pitkospuilla. Taustalla metsää.Tapion taival on melko tasaisessa maastossa kulkeva keskivaikea reitti. Koitajoen varressa reitti on kapea ja mutkainen, ja siinä on paikoin runsaasti kulkua haittaavia puiden juuria. Reitin kiertäminen ei vaadi erityisiä erä- tai suunnistustaitoja, mutta retkeilyn perustiedot ja -taidot on hyvä hallita. Tapion taival on merkitty ja viitoitettu kohtuullisen selkeästi. Paikoin reitti kulkee metsäautoteitä pitkin. Suo- ja kosteikkoalueilla on kulkijoille pitkospuut.

Reitti on käytettävissä sulan maan aikana. Tulva-aikana Niemipuron ja Alajoen välillä kulkee kuivempi reittivaihtoehto kauempana joesta. Reitin kävelyaika on vauhdin ja voimien mukaan 1 - 2 vrk. Tapion taipaleen varrella on sekä autiotupia että tulentekopaikkoja. Tapion taival ei ole esteetön.

Koitajoen ylityspaikat

Tapion taipaleella vaellettaessa Koitajokea ei tarvitse ylittää, mutta jos haluaa liikkua Koitajoen muilla reiteillä, Koitajoen ylitys voi tulla eteen. Se on mahdollista kolmessa kohdassa: Polvikoskella maatiesiltaa pitkin sekä Koidanvaarassa ja Asumajoella vetolautan avulla. Polvikosken eteläpuolella ei ole Koitajoen ylityspaikkoja. Asumajoen voi ylittää siltaa myöten. Lautat ovat käytössä kesäkuulta syyskuulle. Tarkempia lauttojen käyttöaikoja voi tiedustella Kolin luontokeskus Ukosta.