Juomavesi

 • Maastossa ei ole vesipisteitä.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Kaksi retkeilijää joen rannalla olevalla nuotiopaikalla.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Polttopuuhuolto

 • Tulentekopaikoilla, autiotuvilla ja laavuilla on polttopuita sekä kirves puiden pilkkomiseen.

Huollosta vastaavat

 • Jäte- ja puuhuollosta Tapion taipaleella vastaa Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut. Lisätietoja saa Kolin luontokeskus Ukosta.  

Käymälät

 • Kaikilla laavuilla, autiotuvilla ja tulentekopaikoilla on kuivakäymälä. Polvikosken tulentekopaikalla on esteetön kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Muualla kuin Koivusuon luonnonpuistossa saa telttailla tilapäisesti  jokaisenoikeuksin (ymparisto.fi), mutta suosittelemme leiriytymistä tulentekopaikkojen yhteydessä. Tapion taipaleen varrella on Lakonkankaan laavun lisäksi Sammalpuron tulentekopaikka.
 • Koitajoen alueella on muita laavuja ja autiotupia Tapion taipaleeseen liittyvien reittien varsilla.

Autiotuvat

 • Hanhikoski Koitajoen länsirannalla, Lakonkankaalta noin 2 km pohjoiseen.
 • Niemipuro Koitajoen länsirannalla, Niemipuron ja Koitajoen yhtymäkohdassa.
 • Sammalpuron umpilaavu on purettu talvella 2017.

Muut palvelut

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.