Simojoen alkuosa on suhteellisen helppo, eikä suuria koskia ole ensimmäistä Aurakoskea lukuun ottamatta. Joessa on paljon koskia, jotka soveltuvat melottavaksi kajakilla ja kanootilla. Joen alajuoksulla on muutamia vaativampia koskia. Veneellä joen laskeminen vaatii vettä runsaammin. Paras aika Simojoella retkeilyyn on alkukesästä, kun vesi on jäiden lähdön jälkeen vielä korkealla. Syksyllä joen kuljettavuus paranee sateiden nostaessa joen vedenpintaa. Keskikesällä kosket ovat kivisiä ja koskien kuljettavuus on huono, joten muovikanoottien käyttöä suositellaan mahdollisten pohjakosketusten takia. Simojoen melomiseen kuluu aikaa 4 - 7 vuorokautta, vesitilanteesta ja melojan kunnosta riippuen. Simojoen koskien luokitukset löytyvät reittiselostuksesta.

Meloja ohittaa nahkiaismerrat.