Mitä Paistunturissa voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Paistunturin erämaassa on yksi merkitty vaellusreitti, Utsjoen retkeilyreitti. Viereisen Kevon luonnonpuiston merkityt reitit täydentävät alueen retkeilymahdollisuuksia. On kuitenkin huomattava, että luonnonpuistossa saa liikkua kesäaikaan ainoastaan merkityillä reiteillä, joten erämaa-alueen ja luonnonpuiston rajan voi ylittää silloin vain merkityllä reitillä. Karu Paistunturin erämaa-alue on haastava erävaelluskohde.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Erämaa-alueen korkeimmalta huipulta, Gáimmoivi-tunturilta, avautuu komea näköala yli erämaan ja aina Norjan puoleisille ikilumen peittämille tuntureille saakka.

Tutustua polkuun

Utsjoen kylän läheisyydessä on Geologinen polku.

Hiihtää maastossa

Erämaan talvisessa rauhassa saa hiihtää rajoituksetta. Merkittyjä hiihtoreittejä ei ole. Viereisessä Kevon luonnonpuistossa on rajoituksia: tunturialueella voi hiihtää kaikkialla 16.10. - 30.4., rotkoalueella hiihtäminen on sallittu 16.10. - 31.3.

Kalastaa

Paistunturin alue sopii kalastusta harrastaville vaeltajille. Kalastaja voi odottaa saavansa erämaan kirkkaista vesistä rautua, taimenta, harjusta ja siikaa. Erämaan pohjoisosissa on hyviä rautuvesiä. Kaamasjoki on erityisesti harjus- ja taimenjoki.

Mies istuu pilkkijakkaralla onkivapa kädessään, ympärillä paljon tilaa. Takana pari muuta pilkkijää.

Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa, ei kuitenkaan erityisissä hoitovesissä. Erityiset hoitovedet tulee aina tarkistaa etukäteen. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä varten 18-69-vuotiaan on suoritettava kalastonhoitomaksu (eräluvat.fi) ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa. Paistunturin vapalupa (1301) ja Kaldoaivi (1302) kattaa valtaosan puro-, joki- ja järvivesistä Utsjoen kunnan alueella. Tenojoen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Viereisessä Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty.

Lupia myydään muun muassa Metsähallituksen palvelupisteessä Ivalossa ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa sekä Metsähallituksen erälupien verkkokaupassa (eraluvat.fi)

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lue lisää.

Metsästää

Paistunturin erämaa-alue kuuluu kahteen lupa-alueeseen: 1601 Karigasniemi (eraluvat.fi) ja 1602 Paistunturi (eraluvat.fi). Alueille myydään vuorokausittain rajattu määrä pienriistalupia, joilla ulkopaikkakuntalainenkin voi metsästää metsästysaikana riekkoa, jänistä, pienpetoja sekä vesilintuja. Paistunturin tunturiylängöt ja -koivikot ovat erityisesti kanakoiralla metsästävien suosiossa. Poronhoito on alueella merkittävä elinkeino, joten ajavalla koiralla metsästäminen on kielletty. Alueilla voi olla poronhoitotöiden takia kausittain vaihtuvia rajoituksia.

Metsästyksellä on suuri merkitys paikallisille asukkaille virkistäytymismuotona. Paistunturin alueella paikallisten metsästäjien tärkeimmät saaliseläimet ovat hirvi ja riekko. Ylä-Lapissa paikalliset hallitsevat vielä vanhan metsästysmuodon - riekon ansapyynnin. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa vakituisesti asuvilla on vapaa metsästysoikeus kotikuntansa valtion mailla.

Pienriistan metsästyslupia Ylä-Lapin alueille myyvät Metsähallituksen Ivalon palvelupiste, Ylä-Lapin luontokeskus Siida  ja Metsähallituksen erälupien verkkokauppa (eräluvat.fi).

Marjastaa ja sienestää

Variksenmarja ja puolukka ovat yleisimmät erämaan marjat. Alueella saa poimia vapaasti marjoja ja sieniä.

Uida

Erämaa-alueen pienet ja suuret järvet sekä joet ovat virkistävän raikkaita kesän hellejaksojenkin aikana. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.