Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Paistunturin alueella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Paistunturin alueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan alueella.

Opastetut retket

Välinevuokraus

Ruokapalvelut

Kuljetuspalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut palvelut