Ajankohtaista Hossan luontokeskuksessa

Tuiranvaaran Laiskasuolla alkaa ennallistamistyöt - ei vaikutusta retkeilyyn

(Päivitetty 18.1.2024)
Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa Hossan Laiskasuon noin 30 hehtaarin laajuisen yhtenäisen suoalueen. Tavoitteena on palauttaa Laiskasuo avoimeksi suoalueeksi, sellaiseksi kuin se on ennen soiden ojittamista ollut. Työ alkaa viikolla 4.

Ennallistettavalla alueella ei kulje retkeilyreittejä. Puuston poisto tai ojien umpeen kaivaminen ei vaikuta retkeilyyn, mutta työt Laiskasuolla voivat näkyä ja kuulua Hossan kansallispuiston retkeilijöille. Maastossa hakkuusta kerrotaan opastein. Alueen vieritse kulkee Pistonlehdontie, ja lähistöllä on Lavajärvi sekä Kukkurin ja Lavajärven autiotuvat.

Lisätietoja uutisessa: Ennallistaminen alkaa Hossan Tuiranvaaran Laiskasuolla.

Ajankohtaista talvella

(Päivitetty 19.12.2023)

  • Katso talvireittien ajantasainen tilanne https://suomussalmi.fluentprogress.fi/outdoors
  • Järvillä on uveavantoja, joten vesistöillä kannattaa liikkua harkiten ja vältellä virtapaikkoja. 
  • Seipiniemessä on hakkuita, joiden takia Seipiniemen alueella olevilla talvireiteillä ja niiden ylläpidossa voi olla muutoksia.
  • Julma-Ölkyntie voi olla talvella osittain aurattu hakkuiden takia. Huomaathan, että tie on aurattu vain hakkuu- ja puunkorjuutyössä käytettävää raskasta liikennettä varten. Pysäköintipaikkoja ei ole avattu.

Luontokeskus talvitauolla

Päivitetty 1.11.2023)
Hossan luontokeskus on suljettu 1.11.2023-29.2.2024.

Ennallistamistyöt Tuiranvaarassa jatkuvat

(Päivitetty 2.10.2023)
Hossan kansallispuiston länsiosassa sijaitsevaa Tuiranvaaran alueen ennallistamistyöt jatkuvat. Soille aikanaan tehdyt ojat tukitaan ja vesistöihin laskeviin ojiin tehdään padot. Konevoimin tehtävä työ alkaa lokakuun toisella viikolla. Metsähallitus toteuttaa ennallistamistyöt Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella.

Työt voivat näkyä ja kuulua kansallispuiston retkeilijöille. Tuiranvaaralla ei kulje retkeilyreittejä, mutta ennallistamisalueen eteläpuolella Pikku-Kukkurin ja Lavajärven rannalla on patikointireitti ja Lavajärven autiotupa. Alueella on maastokyltit kertomassa ennallistamistyöstä. 

Skutsirastit

(Päivitetty 24.5.2023)
Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliitto kanssa suunnitellut ja toteutetut Skutsirastit pitää sisällään yhteensä 21 hyvinvointiharjoitusta, jotka on sijoitettu Suomen kansallispuistoihin sekä luonnonsuojelu- ja retkeilyalueille. Lue koko tiedote Skutsirasteista.

AVI:n päätöksellä Hossassa luontokeskuksen ympäristössä ei saa metsästää

(Päivitetty 17.1.2022)
Aluehallintoviranomainen julkaisi perjantaina päätöksen uusista metsästysrajoituksista suosituilla retkeilykohteilla Koillismaalla ja Kainuussa. Metsästys kielletään retkeilijöiden suosimilla paikoilla viiden vuoden määräajaksi 14.1.2022–13.1.2027. Päätös koskee mm. Hossan aluetta.

AVI toteaa, että alueet ovat suosittuja virkistys- ja matkailukohteita, joten metsästyksen rajoittaminen on tarpeen alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden vuoksi.

Tiedoksi Hossassa koirien kanssa retkeileville

(Päivitetty 25.7.2017)
Hossan tuoreessa kansallispuistossa liikkuu yhä runsaammin retkeilijöitä koiraystäviensä kanssa. Koirat ovat tervetulleita puistoon, kunhan ne pidetään hihnan päässä! Koirien kanssa retkeileviltä saamamme palautteen johdosta haluamme informoida seuraavaa:

Joissain uuden kansallispuiston uusissa rakenteissa on käytetty materiaalina terästä ja kiveä. Näitä ovat mm. Värikallion katselulava ja Julma-Ölkyn uuden Ölökyn ylitys -reitin kivi- ja teräsportaat. Nämä pintamateriaalit voivat olla joillekin koirille vaikeita ylittää. Otathan tämän huomioon, kun suunnittelet retkeä koiran kanssa Hossaan.

Uutisia Hossan Luontokeskuksesta