Luontoon.fi uutiset

Ennallistaminen alkaa Hossan Tuiranvaaran Laiskasuolla

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa Hossan Laiskasuon noin 30 hehtaarin laajuisen yhtenäisen suoalueen. Tavoitteena on palauttaa Laiskasuo avoimeksi suoalueeksi, sellaiseksi kuin se on ennen soiden ojittamista ollut. Työ alkaa viikolla 4.

Talvinen suo, jossa on mäntyjä ja varpuja ohuen lumipeitteen alla.

Laiskasuolla poistetaan puusto suon ojalinjoilta. Aiemmin avoimilta suon osilta korjataan koko puusto säästäen kelot ja vanhat rämemännyt.

Ennallistaminen aloitetaan puuston poistolla Metsähallitus Metsätalous Oy:n sopimusurakoitsijan toimesta viikolla 4. Osa puista jätetään maastoon lisäämään monimuotoisuutta. Tulevana syksynä ennallistamistyö etenee suo-ojien tukkimisella.

Ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa suon vesitalous mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Työn jälkeen suoluonto voi alkaa palautua kohti alkuperäistä. Osaltaan tämä parantaa myös alueen vesistöjen tilaa.

Työt Laiskasuolla voivat näkyä ja kuulua Hossan kansallispuiston retkeilijöille. Maastossa hakkuusta kerrotaan opastein. Ennallistettavalla alueella ei kulje retkeilyreittejä. Alueen vieritse kulkee Pistonlehdontie, ja lähistöllä on Lavajärvi sekä Kukkurin ja Lavajärven autiotuvat.

Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä luontotyypeistä, ja niiden lajisto köyhtyy edelleen. Soilla elää 120 uhanalaista lajia ja noin puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa. Ympäristöministeriön rahoittaman Helmi-elinympäristöohjelman tuella suojellaan ja ennallistetaan soita ympäri maan.

Lisätietoja