Reittien lähtöpisteet

Vikakönkään pysäköintialue Vikajärven kylän eteläpäässä, retkeilyalueen pohjoispäässä
 
Vaattunkikönkään pysäköintialue retkeilyalueen länsipäässä
 
Makialammen pysäköintialue 4-tien varressa, retkeilyalueen eteläpäässä
 
Kalliosalmi, 82-tien varressa, retkeilyalueesta itään
 
Misin tie, Misiin vievät hiekkatien varressa, retkeilyalueesta itään
 
Vikajärvi, Raudanjoen suulla, retkeilyalueesta itään

""

Esteettömät reitit

Vikakönkään rantareitti, 200 m/suunta

 Esteetön käymälä 

Kuljettavissa esteettömänä vain sulan maan aikaan, arvioitu kulkuaika 10 min
Vaativuusluokka: helppo reitti
, vaativa esteetön luontoreitti 
 
Esteettömältä rantareitiltä pääsee ihailemaan Vikakönkään kuohuja.
Ilmasta otettu kuva kuohuvasta koskesta, jonka yli johtaa kapea riippusilta.
 
Lähtöpiste
Vikakönkään pysäköintialue, Sodankyläntie 2508, 97510 Rovaniemi.
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m
 
Kaksi retkeilijää istuu nuotiopaikan vieressä syömässä eväitä.
 
Nähtävää
Vikakönkään kosken pauhut eri vuodenaikoina ja kalastus laavupihan lähellä sijaitsevalta laiturilta.
 
Ajo-ohje
Pysäköintialueelle käännytään Rovaniemeltä Sodankylään johtavalta valtatieltä nro 4, Vikajärven kylän lähellä. Talvikunnossapito. 
Laavupihalle johtavan tien varrella on useampi pysäköintialue ja saattoliikenteelle on tilaa. Pysäköintipaikkoja ei ole merkitty, eikä alueella ole esteettömäksi merkittyjä pysäköintipaikkoja. Pysäköintialue on epätasainen. 
 
Reittiselostus

Vikakönkään rantareitti kulkee Vikakönkään yli menevän riippusillan ja joen varressa olevan laiturin välillä pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä joen suuntaisesti. Laavupiha sijaitsee suunnilleen reitin puolivälissä ja sinne on suora kulkuyhteys pysäköintialueelta. Vikaköngäs sopii myös hyvin lapsiperheiden käyntikohteeksi, sillä rantareitillä ja laavupihalla on helppo liikkua lastenvaunujen kanssa. 

Rantareitille on neljä kulkuväylää:

  • Jyrkkyydeltään tasaisin kulkuväylä on valtatien risteyksestä tullessa reitin loppupäässä, käymälän ja laiturin läheisyydessä.
  • Reitille pääsee myös riippusillan puolelta, valtatien risteyksestä tullessa reitin alkupäästä. Tämä kulkuväylä on hyvin epätasainen. 
  • Riippusillalle vie suora kulkuväylä katoksen läpi. Katoksen puulattia on huonokuntoinen. 
  • Toisen katoksen läpi menevää kulkuväylää pitkin pääsee suoraan laavupihalle. Liiterit sijaitsevat tämän kulkuväylän varrella ja niiden kohdalla on 13 % lasku alas laavupihalle.

Esteettömän reitin pituus on 200 m. Reitin pintamateriaalina on karkea, irtonainen sora. 
Kulkuväylän leveys on pääosin 2 m. Rantareitillä ei ole reittimerkintöjä. Reitti on reunustettu joen puolelta eri kokoisilla kivillä. Reitin molemmissa päädyissä, keskellä kulkuväylää, on suuret kivet ajoesteenä. Yläesteinä on yksittäisiä puun oksia väylän reunoilla.

Opasteita löytyy toisesta katoksesta. Rantareitin päädyissä on opasviitat. 

Retkeilyrakenteet
Riippusilta sijaitsee rantareitin valtatien puoleisessa päädyssä.

Laavupiha sijaitsee reitin varrella toisen katoksen kohdalla. Laavupihalla on kaksi laavua ja tulentekopaikkaa. Laavupihan pintamateriaalina on sekä hienoa että karkeaa soraa. Laaavupiha viettää jokeen päin, kaltevuus n. 6 %.

Liiterit sijaitsevat pienen mäen päällä laavupihalta pysäköintialueelle johtavan kulkuväylän varrella ja laavupihalta liitereille on 13 % nousu. Liitereissä on kynnykset. Käymälä sijaitsee reitin päädyssä, valtatien risteyksestä tullessa reitin loppupäässä. Käymälän oven edustalla on tasoeroja sekä koloja, eikä se ole esteetön. Ekopiste sijaitsee käymälän yhteydessä. Laituri sijaitsee käymälän läheisyydessä. Laiturille johtaa tasainen kulkuväylä.

Huomioitavaa

Reitillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta Vikakönkään laavupihalle pääsee myös talvisin.

Könkäänsaaren esteetön luontopolku, 1,5 km, ympyräreitti

 Esteetön käymälä 

Ympäri vuoden, kulkuaika 1 h
Vaativuusluokka: helppo reitti 
, vaativa esteetön luontoreitti 
 
Alueen suosituimmalta luontopolulta näkee rehevien jokisaarten kasvi- ja eläinlajien kirjon helposti.
 
Ilmakuva lähellä joen rantaa sijaitsevasta laavusta, laiturista ja puulla katetuista reiteistä. Ympärillä on metsää.
 
Lähtöpiste
Vaattunkikönkään pysäköintialue (retkikartta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m
 
Retkeilyrakenteet
Vaattunkikönkäällä pysäköintialue, esteetön lokasäiliökäymälä ja ekopiste. Könkäänsaaressa kaksi laavua, tulentekopaikka, esteetön kuivakäymälä ja laituri.
Perhe on eväsretkellä laavun edessä olevalla nuotiopaikalla.
 
Nähtävää
Vaattunkikönkään pauhut ja Raudanjoen rehevien jokisaarten kasvi- ja eläinlajien kirjo ovat varsinkin kesäaikaan alueella retkeilevälle hieno elämys.
 
Lapsiperhe katselee virtaavaa jokea puisella laiturilla.

Reittiselostus

Könkäänsaaren esteetön luontopolku lähtee Vaattunkikönkään pysäköintialueelta ja se soveltuu erityisen hyvin perheille. Luontopolun varrella opastustaulut kertovat pieniä tarinoita mm. mitä tapahtuu jokiluonnossa vuoden aikana tai millaisia ötököitä pitkoksen viereen kaatuneessa lahopuussa asuu. Reitin varrelta löytää myös vinkkejä niin tavallisimpien lintujen tunnistamiseen.  Rengasreitin suositeltava kiertosuunta on myötäpäivään.

Vaattunkikönkään lähtöportin jälkeen saavutaan Vaattunkikönkään yli menevälle riippusillalle. Reitin alkupisteestä riippusillalle on kovapintaista kivituhkaa 250 metrin matkalta. Polun laidoilla on puusta tehdyt reunat, joiden korkeus on 13 cm. Reitissä on lievää kumpareisuutta ja pitkittäiskaltevuus on enimmäkseen alle 6 % ja sivuttaiskaltevuus alle 4 %. Lyhyeltä matkalta reitin sivuttaiskaltevuus on yhdeltä tien sivulta 8 %, mikä voi vaikeuttaa pyörällisellä apuvälineellä liikkumista. Ennen siltaa reitti nousee 9 metrin matkalta 4,5 % pitkittäiskaltevuudelta ja viimeinen metri ennen siltaa on noin 13 % nousu, jossa sivuttaiskaltevuus on alle 4 %. Nousu riippusillan keskivaiheille on 6 % ja lasku enimmillään 13 % ympyräreitin alkuun.

Riippusillan jälkeen reitti jatkuu vasemmalle rehevän rantametsän läpi saapuen noin 400 metrin päästä sillalle ja risteykseen, josta jatketaan oikealle sillasta poispäin ja hetken päästä ollaan jo Könkäänsaaren laavuilla. Rengasreitti riippusillan jälkeen on poikittaista puulankutusta, jonka leveys on vähintään 1,2 m ja reunaeste 7 cm. Rengasreitin varrella on noin 15–40 metrin välein ohitus- tai levähdyspaikkoja. Poikkilankutus on suurimmaksi osaksi tasaista, mutta suurimmat pitkittäiskaltevuudet reitillä ovat lyhyiltä matkoilta sillalla 13 % ja ennen Kielosaareen menevää risteystä 15 %.

Taukopaikalle tultaessa vasemmalle puolelle jää reitti maisemalaiturille, jonne on matkaa reitiltä 40 metriä. Rantaan mentäessä pitkittäiskaltevuutta on enimmillään 7,5 %, mutta pääasiassa laskua on 2–6 %. Maisemalaiturin ympäri on tehty kaiteet 55cm ja 95 cm korkeudelle sekä reunaesteet. 

Taukopaikalla on kaksi tulentekopaikkaa laavuineen sekä polttopuuvarasto. Laavujen ympäristö ja niiden läheisyydessä sijaitseva laituri ovat esteettömiä. Laavut ovat samalla tasolla kulkuväylän kanssa. Polttopuuvarasto sijaitsee reilun 10 metrin päässä molemmista tulentekopaikoista. Varaston oven edessä on metrin mittainen luiska 9 % pitkittäiskaltevuudella. Esteetön käymälä sijaitsee 50 m taukopaikasta. Käymälän edessä on luiska, jonka pituuskaltevuus on enimmillään 5,5 %.

Taukopaikalta on matkaa rengasreitin alkuun noin 800 m. Enimmäkseen reitti on tasaista ja sivuttaiskaltevuus on reitin loppuosalta alle 4 % lyhyiltä matkoilta. Pitkittäiskaltevuus enimmäkseen lyhyiltä matkoilta alle 5 %, mutta jyrkimmillään laskua on 10 % n. 1 km kohdalla reitillä.

Lapsiperhe tutustuu reitin varrella olevaan opastetauluun.
 
Huomioitavaa
Reitti sopii talvella lumikenkäilyyn, mutta erillistä talvikunnossapitoa ei ole. Keväällä/alkukesästä reitti voi olla tulvien takia poissa käytöstä. Könkäänsaarta valmistellaan luonnonsuojelualueeksi sen arvokkaan luonnon takia. Kunnioita siis luontoa, älä vahingoita kasveja tai eläimiä, äläkä roskaa.

Helppokulkuiset reitit

Kielosaaren kasvi- ja sienipolku, 0,2 km, ympyräreitti (yht. 0,9 km)

Esteetön käymälä

Ympäri vuoden, kulkuaika 0,5 h
Vaativuusluokka: helppo reitti 
 
Rehevä kasvillisuus ja rikas sienilajisto tulee tutuksi tällä polulla.
 
Pitkospuureitti kulkee rehevässä lehtomaastossa, jossa kasvaa paljon metsäimarretta.
 
Lähtöpiste
Osoite: Vaattunkikönkään pysäköintialue (retkikartta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m
 
Retkeilyrakenteet
Vaattunkikönkäällä pysäköintialue, esteetön lokasäiliökäymälä ja ekopiste. Könkäänsaaressa kaksi laavua, tulentekopaikka, esteetön kuivakäymälä ja laituri. Karhukummun laavu ja kuivakäymälä.
 
Nähtävää
Kielosaaren rehevä kasvillisuus ja rikas sienilajisto tulee tutuksi pienellä luontopolulla.
Kielo kukkii pienin valkoisin kellokukin.
 
Reittiselostus
Kielosaaren kasvi- ja sienipolun lähtöpaikka on Kielosaarella, Könkäänsaaren vieressä. Matkaa polun lähtöpisteeseen on Vaattunkikönkään pysäköintialueelta noin 0,7 km Könkäänsaaren esteetöntä luontopolkua pitkin. Polku alkaa Könkäänsaaren laavun jälkeen jatkettaessa Könkäiden polkua yli Kielosaaren polkusillan. Kasvi- ja sienipolku on pieni 200 metriä pitkä luontopolku Könkäänsaarten Kielosaarella, joka esittelee saarten rehevää kasvillisuutta ja rikasta sienilajistoa. Reitti on kauttaaltaan pitkostettu ja palaa takaisin Könkäiden polulle. Taukopakkoina voi käyttää joko Könkäänsaaren laavupihaa tai Karhukummun laavua hieman edempänä Könkäiden reitillä.
 
Kurjenpolvi kukkii vaalean violetein kukin.
 
Huomioitavaa
Reitillä ei ole talvikunnossapitoa. Keväällä/alkukesästä reitti voi olla tulvien takia poissa käytöstä.

Suoluontopolku, 7 km, ympyräreitti (yht. 9 km) 

Ympäri vuoden, kulkuaika 2 h
Vaativuusluokka: helppo reitti 
 
Koe Vianaavan monipuolinen suoluonto nevoineen, rämeineen ja korpineen.
 
 
Lähtöpiste
Osoite: Vaattunkikönkään pysäköintialue (retkikartta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m
 
Retkeilyrakenteet
Karhukummun laavu, kuivakäymälä, Säynäjäojan laavu, kuivakäymälä ja Vianaavan lintutorni.
 
Nähtävää
Vianaavan monipuolinen suoluonto nevoineen, rämeineen ja korpineen. Säynäjäojavarsi on hyvä lintupaikka alkukesästä. Reitin varrella on myös lintutorni.
 
Reittiselostus
Suoluontopolku esittelee Vianaavan monipuolista suoluontoa. Pääosin pitkostettu polku kiertää ympyräreitin, jonka alku- ja loppupiste sijaitsevat Karhukummun laavulla. Karhukummun laavulle pääsee Vaattunkikönkään pysäköintialueelta, matkaa noin 1 km. Eli pysäköintialueelta kiertäen polun pituudeksi tulee yhteensä 9 km. Polku kulkee halki nevojen, rämeiden ja korpien, sekä välillä metsäsaarekkeita pitkin. Suopolku esittelee eri suotyyppejä ja niiden peräpohjalaista kasvi- ja eläinlajistoa. Noin puolessa välissä reittiä on Säynäjäojan laavu ja Vianaavan avonaisella suo-osuudella Vianaavan lintutorni. Reitin voi kiertää myös talvella hiihtäen omaa latua, reitillä ei ole ylläpidettyjä latuja. 
 
Huomioitavaa
Pitkospuut ovat osittain huonossa kunnossa. Keväällä/alkukesästä reitti voi olla tulvien takia poissa käytöstä. Reitti soveltuu patikoinnin lisäksi talvella myös omatoimiseen maastohiihtoon (ei ylläpidettyä latua).

Muut patikointireitit 0-10 km

Könkäänvaaran polku, 2,7 km/suunta

Puinen viitta metsässä opastaa Vaattunkikönkäälle ja Könkäänvaaraan.

Ympäri vuoden, kulkuaika 1 h
Vaativuusluokka: keskivaativa reitti 
 
Upeat näkymät Könkäänvaaran vanhojen mäntyjen ympäröimältä laelta.
 
Lähtöpiste
Osoite: Vaattunkikönkään pysäköintialue (retkikartta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m
 
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 36.4148' lon: 26° 5.7228'
ETRS-TM35FIN P: 7387851m I: 459921m
 
Retkeilyrakenteet
Könkäänvaaran päällä pöytä ja penkit, Vaattunkikönkään pysäköintialueella esteetön lokasäiliökäymälä ja ekopiste.
 
Nähtävää
Upeat näkymät Könkäänvaaran vanhojen mäntyjen ympäröimältä laelta.
 
Reittiselostus
Könkäänvaaran polku yhdistää Vaattunkikönkään ja Makialammen pysäköintialueet toisiinsa ja polulle voi lähteä kummastakin pisteestä. Makialammelta lähtiessä saavuttaa vaaran laen nopeammin, laelle on matkaa vain 0,8 km. Vaaran laelta avautuvat upeat näkymät ympäristöön ja sieltä löytyy myös pöytä ja penkit. Matkaa voi jatkaa vaaraa kiertäen takaisin Makialammen pysäköintialueelle, jolloin matkaa kertyy yhteensä noin 2 km tai jatkaa kohti Vaattunkikönkään pysäköintialuetta, jolloin etäisyyttä tulee 2,7 km. Luokitukseltaan keskivaativa reitti kulkee Könkäänvaaran laella kivisessä ja kallioisessa maastossa, joten sateella se voi olla liukas. Reitti kulkee osittain nuoressa metsässä, mutta Könkäänvaaran huipulla on vanhaa männikköä. Reitin voi kiertää talvella myös lumikengin.
 
Huomioitavaa
Reittimerkinnät ovat paikoin epäselvät. Sateella kivikkoinen reitti voi olla liukas. Reitti sopii talvella lumikenkäilyyn, mutta erillistä talvikunnossapitoa ei ole.

Pikkurompan polku, 4,5 km, ympyräreitti

Ympäri vuoden, kulkuaika 2 h
Vaativuusluokka: keskivaativa reitti 

Ihaile Sortovaaran lähes luonnontilaisia vanhoja metsiä ja astele läpi aapasuon.
Retkeilijä istuu nuotiopaikalla hirsirakennuksen edessä. Taustalla käymälärakennus ja puuvaja. Rakennusten vierustoilla on halkoja pinossa.
 
Lähtöpiste
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 36.4148' lon: 26° 5.7228'
ETRS-TM35FIN P: 7387851m I: 459921m
 
Retkeilyrakenteet
Sortovaaran kota, lähde ja kuivakäymälä. 
Pitkospuureitti vetisen suoalueen läpi. Suolla on paljon kukkivia kasveja.
 
Nähtävää
Sortovaaran lähes luonnontilaiset vanhat metsät ja hieno lähde Sortovaaran kodan lähellä.
 
Reittiselostus
Pikkurompan polku tutustuttaa retkeilijän Sortovaaran lähes luonnontilaisiin vanhoihin metsiin. Polun lähtöpiste sijaitsee Makialammen pysäköintialueella, Vaattunkikönkään ja E75-tien tienristeyksen tuntumassa. Polku ylittää ensin pitkostetun suo-osuuden ja haarautuu 600 metriä myöhemmin. Jos lähtee länteen eli vasemmalle Sortovaaran kodalle ja samaa reittiä takaisin, on reitti vaativuudeltaan helppo. Jos kääntyy oikealle ja kiertää Sortovaaran kautta kodalle, on reitti keskivaativa, vaativampaa osuutta on vain Sortovaaran ympäristö. Sortovaaran kautta kannattaa kuitenkin kulkea jos mielii kokea vanhojen metsien tunnelman. Reitin voi kiertää talvella myös lumikengin.
 
Huomioitavaa
Keväällä tulvien aikaan reitin alussa olevat pitkokset saattavat olla veden alla. Reitti sopii talvella lumikenkäilyyn, mutta erillistä talvikunnossapitoa ei ole.

Kivalonaavan niittykulttuuripolku, 1,3 km, ympyräreitti (yht. 5,8-6,3 km)

Ympäri vuoden, kulkuaika 1 h
Vaativuusluokka: Helppo reitti 

, keskivaativa reitti 
(siirtymä polun alkuun Könkäiden polkua)

 
Tutustu suoniittykulttuuriin kulttuuriperintökohteella. 
Vanha hirsinen lato kesäisellä, aurinkoisella niityllä.
 
Lähtöpiste
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m
 
Vaattunkikönkään pysäköintialue (retkikartta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m
 
Retkeilyrakenteet
Vaattunkilammella laavu, kuivakäymälä ja laituri. Kivalonaavalla niittypirtti, kuivakäymälä ja tulentekopaikka. Lisäksi könkäiden polun varrella on laavuja.
 
Nähtävää
Kulttuuriperintökohde, jossa voit tutustua suoniittykulttuuriin, reitin varrelta löytyy opasteiden lisäksi mm. heinäsuova, lato.
 
Reittiselostus
Suoniityiltä niitettiin ennen heinää ja tähän niittykulttuuriin voit tutustua luontopolulla, joka erkanee Könkäiden polulta läheltä Vaattunkilampea. Vaattunkilammelle on matkaa Vikakönkään lähtöpaikalta noin 5 km ja Vaattunkikönkään lähtöpaikalta noin 4,5 km. Vaattunkilammen laavun laituriin pääsee myös veneellä Raudanjokea pitkin. Kivalonaavalla kiertävän ympyräreitin varrella on niittypirtti, heinäsuova ja lato. Polulla on niittykulttuurista ja Kivalonaavasta kertovia opastustauluja. Niittykulttuuripolku on vaativuudeltaan luokiteltu helpoksi. Yhteysreitti Könkäiden polkua pitkin on keskivaativa. 
 
Huomioitavaa
Keväällä lumien sulaessa Raudanjoki saattaa tulvia Vaattunkilammen kohdalla niin että Könkäiden polku jää tulvan alle, eikä Niittykulttuuripolulle pääse sitä pitkin. Reitti soveltuu patikoinnin lisäksi talvella myös omatoimiseen maastohiihtoon (ei ylläpidettyä latua) tai lumikenkäilyyn. 

Vaattunkivaaran luontopolku, 4 km, ympyräreitti

Ympäri vuoden, kulkuaika 1,5 h
Vaativuusluokka: keskivaativa reitti 
 
Ihaile komeita maisemia näkötornista vanhojen lakimänniköiden keskeltä. 
 
Kaksi retkeilijää ja koira kulkevat kallioisen vaaran laella. Ympärillä kasvaa mäntyjä ja maassa on ruskan värejä.
 
Lähtöpiste
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m
 
Retkeilyrakenteet
Vikakönkäällä pysäköintialue, laavupiha (kaksi laavua), tulentekopaikka, lokasäiliökäymälä, laituri ja ekopiste. Vaattunkivaarassa näkötorni ja levähdyspaikkoja Vaattunkivaaran rinteessä. Kaltion laavu, lähde ja kuivakäymälä.
 
Nähtävää
Vanha lakimännikkö Vaattunkivaaran laella ja sen näkötornista avautuva komea maisema.
 
Kallioisen vaaran laella on puinen lintutorni. Ympärillä kasvaa mäntyjä.
 
Reittiselostus
Vaattunkivaaran luontopolku lähtee Vikakönkään riippusillalta. Reitti on sorastettu riippusillalta Kaltiolaavulle saakka. Polku nousee noin 80 metriä lähtöpisteestä Vaattunkivaaran päälle, joka on kallioista lakimännikköä, jonka vanhimmat puut ovat yli 450-vuotiaita. Vaaran laki on kallioinen ja saattaa olla sateella liukas. Märimpiä paikkoja on pitkostettu, eikä kuivimpana aikana tarvita välttämättä kumisaappaita. Reitillä on kuitenkin kivistä osuutta, joten nilkkaa tukevat jalkineet ovat suositeltavat. Polku haarautu ympyräreitiksi noin 600 metriä riippusilla jälkeen ja sen voi kiertää kumpaankin suuntaan. Reitin voi kiertää talvella myös lumikengin.
 
Mäntymetsässä sijaitsevan laavun edessä kaksi retkeilijää silittää pientä koiraa.
 
Huomioitavaa
Vaaran laki on kallioinen ja saattaa olla sateella liukas. Reitti sopii talvella lumikenkäilyyn, mutta erillistä talvikunnossapitoa ei ole. Opastaulut ovat tällä hetkellä huonokuntoiset, uusinta on työn alla.

Könkäiden polku, 10 km/suunta

Ympäri vuoden, kulkuaika 4 h
Vaativuusluokka: keskivaativa reitti 
 
Näe kaksi komeaa köngästä ja upeita suomaisemia sekä niittykulttuuripolku.
 
Kaksi ihmistä kulkee kapealla riippusillalla, jonka alla virtaa kuohuva koski. Rannoilla on ruskankeltaista koivumetsää.
 
Lähtöpiste
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m
 
Vaattunkikönkään pysäköintialue (retkikartta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m
 
Kaksi retkielijää ja pieni koira kävelevät kohti kallioisella vaaranlaella sijaitsevaa lintutornia.
 
Retkeilyrakenteet
Vikakönkäällä pysäköintialue, laavupiha (kaksi laavua), tulentekopaikka, lokasäiliökäymälä, laituri ja ekopiste. Kaltion laavu ja lähde. Vaattunkivaarassa näkötorni, Kivalonaavalla niittypirtti, kuivakäymälä ja tulentekopaikka. Vaattunkilammella laavu, kuivakäymälä ja laituri. Karhukummun laavu ja kuivakäymälä, Könkäänsaaren laavupiha, jossa esteetön kuivakäymälä ja Vaattunkikönkäällä pysäköintialue ja esteetön lokasäiliökäymälä.
 
Kaksi retkeilijää ja pieni koira kulkevat pitkospuita pitkin syksyisessä soisessa metsässä.
 
Nähtävää
Hienoja kohteita reitin varrella ovat mm. molemmat könkäät, Vaattunkivaara, Vaattunkilampi, Vianaapa sekä Könkäänsaaret. Reitin varrella on myös komeita suomaisemia ja niittykulttuuripolku.
 
 
Kaksi retkeilijää ja pieni koira kulkevat polulla mäntymetsässä.
 
Reittiselostus
Könkäiden polku on hyvin varustettu retkeilyreitti, joka yhdistää kaksi Raudanjoen komeinta koskea; Vika- ja Vaattunkikönkään. Vikakönkäältä polulle lähdettäessä reitti ylittää ensin Vaattunkivaaran, seurailee sitten Raudanjokea sen eteläpuolella ja johdattaa retkeilijän Kivalonaavan suoniittykulttuurin perintökohteen kautta upeisiin Könkäänsaariin, joiden luonto on erityisen monimuotoista ja rehevää. Reitti on luokiteltu vaativuudeltaan keskivaativaksi. Huomattava osa reitistä on pitkostettu, joten polulla on helppo liikkua. Vaativin osuus on noustaessa Vaattunkivaaralle. Korkeuseroa kertyy yhteensä 80 m, joten vaaran huipulle nousu vaatii jonkin verran kuntoa. Lisäksi reitti on Vaattunkivaaralla paikoin kivinen ja voi olla sateella liukas. Keväällä lumien sulaessa Raudanjoki saattaa tulvia Vaattunkilammen kohdalla niin että Könkäiden polku jää tulvan alle eikä silloin ole kuljettavissa.
 
Huomioitavaa
Keväällä/alkukesästä reitti voi olla tulvien takia poissa käytöstä. Reitti soveltuu patikoinnin lisäksi talvella myös omatoimiseen maastohiihtoon (ei ylläpidettyä latua) tai lumikenkäilyyn.

 

Melontareitit

Kalliosalmi-Olkkajärvi vesiretkeilyreitti, 62 km/suunta

Sulan maan aikaan, kulkuaika 2-3 päivää
 
Koe yli 60 km järvi- ja jokimaisemaa taukopaikkoineen.
Retkeilijät laskevat koskea kumiveneellä. Vesi kuohuu ja roiskuu.
 
Lähtöpiste
Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 41.1138' lon: 26° 42.5679'
ETRS-TM35FIN P: 7396321 m I: 487168 m
 
Retkeilyrakenteet
Vikakönkäällä pysäköintialue ja laavupiha (kaksi laavua), tulentekopaikka, lokasäiliökäymälä, laituri sekä ekopiste. Ukkoharrin, Vaattunkilammen, Säynäjäojan ja Olkkajärven laavut, joilla kaikilla on myös kuivakäymälä. Vaattunkilammella on lisäksi myös laituri. Olkkajärven venesatamassa on kota, veneenlaskupaikka ja uimaranta.
 
Nähtävää
Monipuolista ja vaihtelevaa joki- ja järviluontoa kalastusmahdollisuuksineen, komeita koskia ja könkäitä.
 
Reittiselostus

Vesi- ja melontareitteinä käytetään pääosin Vikajokea ja Vikajärven alapuoleista Raudanjokea. Reitti alkaa Kalliosalmesta Kemijärvelle menevän maantien 82 tuntumasta Kalliosalmen kylästä ja päättyy Olkkajärvelle. Matkaa Kalliosalmesta Olkkajärvelle tulee yhteensä n. 62 km. Reitin alkuosassa ei ole Metsähallituksen taukopaikkoja. Reitin loppupäässä, retkeilyalueella on melojillekin sopivia taukopaikkoja.

 
Kalliosalmi - Misin tie, n. 12 km

Reitti alkaa Kalliosalmesta, josta voi lähteä Kalliojokea myöten melomaan ja veneilemään. Kalliosalmessa on pysäköintipaikka tien 82 varressa hieman joen jälkeen kohti Kemijärveä. Reitti jatkuu Kalliojoesta kohti Kalliojärveä, Uurajärveä, Karvatteja, joiden jälkeen joki muuttuu Vikajoeksi jatkuen Kielijärveen. Kielijärvessä, Misin tien tuntumassa joen lähdössä on maihinnousupaikka. Matkaa Kalliosalmesta Misin tielle tulee noin 13 km. Tämä osuus reitistä soveltuu hyvin kuljettavaksi koko kesän niin soutaen kuin meloen, mutta ei sisällä Metsähallituksen taukopaikkoja.

 
Misin tie - Vikajärvi, n. 27 km

Kielijärvestä Misin tien tuntumasta Vikajärvelle, Kemijärvelle menevän maantien nro 82 sillan tuntumaan päättyvä reittiosuus soveltuu kuljettavaksi vain meloen. Heti alussa on Kieliköngäs, joka on varsinkin isolla vedellä vaativa laskettava. Kun Kieliköngäs on ohitettu, saavutaan kohta Venejärveen ja Välijokea Pirttijärveen. Pirttijärvestä reitti jatkuu Vikajokea pitkin kohti isoa Köyryä. Järviosuuksien välissä olevilla jokikannaksilla on jonkin verran virtapaikkoja. Köyrystä lähdettäessä alkaa jokiosuus, joka jatkuu aina Vikajärvelle, Kemijärvelle menevän maantien nro 82 sillan tuntumaan. Jatkettaessa reittiä tästä eteenpäin on vesiretkeilijöille tarjolla Metsähallituksen taukopaikkoja.

Vikajoessa olevat kosket ovat luokkaa I - II (melontajasoutuliitto.fi), vesitilanteesta riippuen. Vikajoen vaativin ja vauhdikkain koski on kilometrin mittainen Pietarinkoski. Jokiosuus soveltuu melottavaksi lähes koko kesän, mutta kuivimpaan aikaan voi melominen koskipaikoissa olla hankalaa.

 
Vikajärvi - Olkkajärvi, n. 23 km
Vikajärveltä alkava osuus on reitin vaikein. Tällä osuudella on koko reitin vaativimmat kosket, jotka ovat Vikaköngäs ja Vaattunkiköngäs. Tällä osuudella on runsaasti Metsähallituksen taukopaikkoja.
 
 
Vikakönkään melontavinkki
 

Heti osuuden alussa on Vikaköngäs. Koski on kolmiosainen ja vaihtelee luokkien II ja III (melontajasoutuliitto.fi) välillä, vesitilanteesta riippuen. Kosken kaksi ensimmäistä osaa ovat helppoja laskettavia. Varsinaiseen könkääseen kannattaa tutustua etukäteen. Rantautuminen ennakkotutustumista varten kannattaa tehdä joen oikealla rannalla olevien Vikakönkään laavujen tuntumaan.

Vikakönkään jälkeen on Vaattunkilampi, jonka etelärannalla on laavu taukopaikkana, josta pääsee tutustumaan 300 metrin päässä sijaitsevaan Kivalonaavan Niittykulttuuripolkuun. Vaattunkilammelta joki jatkuu helppona Vaattunkikönkäälle saakka.

 
Vaattunkikönkään melontavinkki
 

Vaattunkikönkäässä on kaksi väylää, joista Könkäänsaaren oikeanpuoleinen väylä on laskettavissa. Könkään alussa olevan lyhyen kosken jälkeen voi rantautua Könkäänsaareen, josta ennakkotutustuminen on helppo tehdä. Könkäänsaari on väylän vasemmalla puolella. Vaattunkiköngäs on luokaltaan I - II (melontajasoutuliitto.fi), vesitilanteesta riippuen.

Vaattunkikönkään jälkeen joki jatkuu helppona Olkkajärvelle saakka. Olkkajärven itärannan tuntumassa, moottorikelkkauran varressa on Olkkajärven laavu, jota veneilijätkin voivat käyttää taukopaikkana. Vesi- ja melontareitti päättyy Olkkajärven pohjoispäässä olevalle venesatamalle, valtatien E 75 tuntumaan.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

Napapiirin alueen kautta kulkee useampia moottorikelkkailureittejä ja -uria.

Revontulireitti kulkee Rovaniemeltä Sodankylän kunnanrajalle (noin 90 km). Revontulireitti kulkee Napapiirin retkeilyalueen läpi mm. Makialammen pysäköintialueen ja Vikakönkään kautta.

Pisimpään käytössä on ollut Napapiirin pajakylästä Olkkajärven kautta Kemijärvelle johtava moottorikelkkareitti. Moottorikelkkareitti kulkee Olkkajärven itärannalta Korvavaaran pohjoispuolelle, jossa se haarautuu jatkuen moottorikelkkaurana Vikajärvelle ja reittinä Kemijärvelle. Kemijärven reitiltä pääsee myös Ranualle ja Posiolle moottorikelkkauria pitkin.

Vikajärvelle johtava ura kulkee risteyksen jälkeen Korvanaavan yli nousten Rantakivalolle ja jatkuen Pattaskivalon ohi laskeutuen vaarajonon pohjoispuolella oleville soille. Kemijärven maantien 82 ylittämisen jälkeen tullaan Vikajärvelle, josta on yhteys Sodankylään johtavalle Revontulireitille ja Vikajärven kaupalle.

Moottorikelkkailureitillä liikkumiseen ei tarvita uralupaa. Moottorikelkkaurilla liikkumiseen tarvitaan uralupa, joka on kuntalaiselle maksuton, muille maksullinen. Lupia saa mm. Pilke-talon asiakaspalvelusta (tiedekeskus-pilke.fi) ja Eräluvat.fi-sivustolta (eräluvat.fi).

Lisätietoa moottorikelkkareiteistä ja -urista saat mm. Metsähallituksen eräpalvelujen (eräluvat.fi) sivuilta.