Napapiirin historia

14.7.2021
Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Raudanjoki on ollut kautta aikojen kulkuväylänä eränkävijöille. Raudanjokivarressa on useita kivikautisia asuinpaikkoja. Hyvät kalastus- ja metsästysmahdollisuudet ovat houkutelleet ihmisiä parempien elinolojen perään. Perämeren rannikolla asuvat "kemiläiset" kalastivat Naarman kairan vesistöissä aina 1600-luvulta lähtien ja palasivat vuosittain tutuille apajilleen. Muutkin kulkijat käyttivät jokiuomaa kulkemisiinsa. Heinämiehet liikkuivat veneillä jokea pitkin heinäntekoon suo- ja jokivarsiniityille, kuten retkeilyalueella sijaitsevalle Kivalonaavan suoniitylle.

Kesäinen suomaisema. Suolla kasvaa pitkää heinää ja keskellä on hirsinen vanha lato.

Kun puulle tuli teollista käyttöä, niin Raudanjokikin otettiin puutavaran uittoväyläksi 1800-luvun lopulla. Raudanjoki toimi vuosikymmenet uittojokena ja Vikakönkäälle rakennettiin 1980-luvun alussa puutavaran lanssi- eli varastoalue. Kun uitto loppui 1980-luvun lopulla Raudanjoesta, lanssialue kävi tarpeettomaksi. Tällöin varastoalue muutettiin virkistyskäyttöön ja kalastukseen soveltuvaksi alueeksi, johon rakennettiin kaksi tulentekopaikka ja pysäköintialue.