Norrskärin saariryhmän koostuu kahdesta isommasta saaresta sekä useista pienemmistä saarista ja luodoista. Saarten monet kalamajat kertovat alueen historiasta tärkeänä kalastuskohteena. Nykyään suurinta osaa kalamajoista käytetään loma-asuntoina.
Västra Norrskärillä on 21 metriä korkea majakka vuodelta 1848. Majakka automatisoitiin vuonna 1987. Saarella oli myös luotsiasema aina vuoteen 1982 asti. Norrskär oli sotilasalue toisesta maailmansodasta lähtien aina vuoteen 2000 asti.  
Norrskär on erityisen tärkeä saaristolintujen pesimä-ja levähdysalue; siksi saarella on liikuttava lintujen pesintäaikana vain poluilla.

Sijainti

Norrskär, Mustasaari
Euref-Fin (~ WGS84) lat:  63°14.151' lon: 20° 36.806 ' ETRS-TM35FIN: N: 7030778 E: 3179555

Kulkuyhteydet ja kartat

  • Lähimmät satamat, joihon pääsee autolla: Ytterbådan kalasatama Bergössä Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 58.602´ lon:21° 06.971´ ja Klobbskat,  Euref-Fin (~ WGS84) lat:  63°18.375' lon: 21° 05.547'  Klobbskatintie 170, 65970 Söderudden.  Bergöhön on ilmainen lauttaliikennöinti (finferries.fi)
  • Maastokartta (1:50 000) nro P3241
  • Maastokartat (1:20 000) nrot 12000 ja 131407
  • Merikarttasarja F Merenkurkku, 1:50 000. 
  • Retkikartta.fi

Kulkuyhteydet veneellä

Norrskäretin palvelut

Satama

Muut palvelut

  • Tulentekopaikka
  • Kuivakäymälä
  • Penkit ja pöytä
  • Infotaulut

Jätehuolto

Huomioitavaa  

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa hiihtäjä nostaa roskan ladulta.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää