Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja retkeilyalueella

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat, ravintolat, kaupat ja kioskit

Tulentekopaikat

 • Huollettuja tulentekopaikkoja löytyy retkeilyalueelta kaikkiaan kolmisenkymmentä. Niiden yhteydessä on usein laavu tai puolikota suojaa antamassa sekä kuivakäymälä. Tulentekopaikat sijaitsevat reittien varsilla ja virkistyskalastuskohteissa.
  • Tuulijärvellä on uudenlainen tulistelukota, jossa on maisemaikkunat järvelle päin.
 • Inarijärvellä on huollettujen autiotupien yhteydessä olevien tulentekopaikkojen lisäksi katettuja tulentekopaikkoja Pielpavuonossa, Suovasaaressa, Petäjäsaaressa, Kahkusaaressa, Jääsaaressa, Kärppäsaaressa, Tyllylahdessa ja Speinniemessä. Kattamattomat tulentekopaikat löytyvät Iso-Mauran jääluolalta ja Veskoniemen edustalta Palosaaresta.
 • Päivätuvat on tarkoitettu levähtämistä ja tulistelua varten. Inarin retkeilyalueella on kaksi päivätupaa:
 • Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Juomavesi

 • Alueen järvien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjen vedenlaatua ei ole tutkittu.
 • Inarijärven vettä kirkonkylän välittömässä läheisyydessä on syytä välttää käyttämästä juomavedeksi, mutta virtaavien vesien vettä voi juoda sellaisenaan.

Jätehuolto

 • Kunnallinen jätteiden lajittelupiste sijaitsee keskellä kirkonkylää. Ekopisteet sijaitsevat venesatamissa Veskoniemessä, Nangunniemssä, Nellimissä ja Inarissa.
 • Autio- ja päivätuvilla on sekajäteastioita.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

WC:t

 • Autio- ja päivätuvilla sekä monilla tulentekopaikoilla on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Telttailualueita on Inarissa ja Ukonjärvellä. Taajamien ulkopuolella voi telttailla vapaasti jokaisenoikeuden nojalla.

Autiotuvat

Autiotuvissa voi yöpyä yön tai kaksi, tarkempaa tietoa tuvista saat tupatyypit-sivulta.

 • Petäjäsaari, Inarijärvessä Hoikka Petäjäsaaren luoteisrannalla.
 • Jääsaari, Inarijärvessä sijaitsevan Ison Jääsaaren kaakkoisrannalla.
 • Kaikunuora (Punainentupa), Inarijärven eteläosassa, Sarminiemen pohjoiskärjessä.
 • Kärppätupa, Inarijärven Varttasaaren eteläpuolella, Kärppäsaaren pohjoiskärjessä.
 • Kahkusaari, Inarijärven Viimassaaren koillispuolella, Kahkusaaren kaakkoisrannalla.

Vuokrakämpät

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

 • Pyörätuolilla pääsee kaikkiin Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan (siida.fi) näyttelyihin. Ulkomuseoalueeseen voi tutustua avustajan kanssa.
 • Juutuanjoen varrella olevista tulentekopaikoista Jäniskosken tulentekopaikka on esteetön.
 • Kettulammen ja Kettukoskenniskan tulentekopaikalle Riutulassa pääsee autolla.
 • Tuulispään laen pysäköintialueelta avautuu näköala Inarijärvelle.
 • Paikallisten yrittäjien palveluita käyttäen maastoon voi tutustua sekä kesällä että talvella. Inarijärvellä toimii useita yksityisiä yrittäjiä, jotka järjestävät veneretkiä. Monet Inarijärven palvelurakenteista soveltuvat myös pyörätuolia käyttäville.

Veneilijöiden palvelut

Väylät

 • Inarijärvellä on väylämerkinnät, joita on hyvä noudattaa järven karikkoisuudesta johtuen.
 • Väylien yleinen kulkusyvyys on 1,8 m, joissakin kapeikoissa ja rantojen läheisyydessä kulkusyvyys on 1 m. Yleensä järvialueen tuvat ovat helposti lähestyttäviä, mutta tuville ei ole merkittyjä virallisia väyliä.
 • Inarijärven veneilykarttaan on merkitty veneliikenneväylät ja syvyyskäyrät.

Satamat

 • Kala- ja venesatamat sijaitsevat Inarissa, Nangunniemessä, Veskoniemessä ja Nellimissä.

Veneluiskat

 • Veneluiskat sijaitsevat Ivalossa, Veskoniemessä, Nanguniemessä, Nellimissä, Ukonjärvellä, Inarissa, Väylässä, Partakossa ja Nitsijärvellä.

Polttoaineen jakelu

 • Satamissa ei ole polttoaineen jakelua, mutta Inarin kirkonkylällä polttoaineen myyntipiste on sataman lähellä.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Inarin kirkonkylässä sijaitsevat pankkiautomaatti, asiamiesposti, terveystalo, kaksi ruokakauppaa, lääkekaappi K-kaupassa, taksi ja huoltoasema.
 • Ivalossa sijaitsee lähimmät terveyskeskus, apteekki ja muut kuin päivittäistavarakaupat.
 • Inarissa toimii lentokuljetuspalvelu.
 • Paikalliset yrittäjät (inarilapland.fi) tarjoavat myös opastettuja retkeilypalveluita, kuten kalastus-, vene-, koskenlasku- ja moottorikelkkaretkiä.