Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja retkeilyalueella

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat, ravintolat, kaupat ja kioskit

Tulentekopaikat

 • Huollettuja tulentekopaikkoja löytyy retkeilyalueelta kaikkiaan kolmisenkymmentä. Niiden yhteydessä on usein laavu tai puolikota suojaa antamassa sekä kuivakäymälä. Tulentekopaikat sijaitsevat reittien varsilla ja virkistyskalastuskohteissa.
  • Tuulijärvellä on uudenlainen tulistelukota, jossa on maisemaikkunat järvelle päin.
 • Inarijärvellä on huollettujen autiotupien yhteydessä olevien tulentekopaikkojen lisäksi katettuja tulentekopaikkoja Pielpavuonossa, Suovasaaressa, Petäjäsaaressa, Kahkusaaressa, Jääsaaressa, Kärppäsaaressa, Tyllylahdessa ja Speinniemessä. Kattamattomat tulentekopaikat löytyvät Iso-Mauran jääluolalta ja Veskoniemen edustalta Palosaaresta.
 • Päivätuvat on tarkoitettu levähtämistä ja tulistelua varten. Inarin retkeilyalueella on kaksi päivätupaa:
 • Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Juomavesi

 • Alueen järvien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjen vedenlaatua ei ole tutkittu.
 • Inarijärven vettä kirkonkylän välittömässä läheisyydessä on syytä välttää käyttämästä juomavedeksi, mutta virtaavien vesien vettä voi juoda sellaisenaan.

Jätehuolto

 • Kunnallinen jätteiden lajittelupiste sijaitsee keskellä kirkonkylää. Ekopisteet sijaitsevat venesatamissa Veskoniemessä, Nangunniemssä, Nellimissä ja Inarissa.
 • Autio- ja päivätuvilla on sekajäteastioita.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

WC:t

 • Autio- ja päivätuvilla sekä monilla tulentekopaikoilla on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Telttailualueita on Inarissa ja Ukonjärvellä. Taajamien ulkopuolella voi telttailla vapaasti jokaisenoikeuden nojalla.

Autiotuvat

Autiotuvissa voi yöpyä yön tai kaksi, tarkempaa tietoa tuvista saat tupatyypit-sivulta.

 • Petäjäsaari, Inarijärvessä Hoikka Petäjäsaaren luoteisrannalla.
 • Jääsaari, Inarijärvessä sijaitsevan Ison Jääsaaren kaakkoisrannalla.
 • Kaikunuora (Punainentupa), Inarijärven eteläosassa, Sarminiemen pohjoiskärjessä.
 • Kärppätupa, Inarijärven Varttasaaren eteläpuolella, Kärppäsaaren pohjoiskärjessä.
 • Kahkusaari, Inarijärven Viimassaaren koillispuolella, Kahkusaaren kaakkoisrannalla.

Vuokrakämpät

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

 • Pyörätuolilla pääsee kaikkiin Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan (siida.fi) näyttelyihin. Ulkomuseoalueeseen voi tutustua avustajan kanssa.
 • Juutuanjoen varrella olevista tulentekopaikoista Jäniskosken tulentekopaikka on esteetön.
 • Kettulammen ja Kettukoskenniskan tulentekopaikalle Riutulassa pääsee autolla.
 • Tuulispään laen pysäköintialueelta avautuu näköala Inarijärvelle.
 • Paikallisten yrittäjien palveluita käyttäen maastoon voi tutustua sekä kesällä että talvella. Inarijärvellä toimii useita yksityisiä yrittäjiä, jotka järjestävät veneretkiä. Monet Inarijärven palvelurakenteista soveltuvat myös pyörätuolia käyttäville.

Veneilijöiden palvelut

Väylät

 • Inarijärvellä on väylämerkinnät, joita on hyvä noudattaa järven karikkoisuudesta johtuen.
 • Väylien yleinen kulkusyvyys on 1,8 m, joissakin kapeikoissa ja rantojen läheisyydessä kulkusyvyys on 1 m. Yleensä järvialueen tuvat ovat helposti lähestyttäviä, mutta tuville ei ole merkittyjä virallisia väyliä.
 • Inarijärven veneilykarttaan on merkitty veneliikenneväylät ja syvyyskäyrät.

Satamat

 • Kala- ja venesatamat sijaitsevat Inarissa, Nangunniemessä, Veskoniemessä ja Nellimissä.

Veneluiskat

 • Veneluiskat sijaitsevat Ivalossa, Veskoniemessä, Nanguniemessä, Nellimissä, Ukonjärvellä, Inarissa, Väylässä, Partakossa ja Nitsijärvellä.

Polttoaineen jakelu

 • Satamissa ei ole polttoaineen jakelua, mutta Inarin kirkonkylällä polttoaineen myyntipiste on sataman lähellä.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Inarin kirkonkylässä sijaitsevat pankkiautomaatti, asiamiesposti, terveystalo, kaksi ruokakauppaa, lääkekaappi K-kaupassa, taksi ja huoltoasema.
 • Ivalossa sijaitsee lähimmät terveyskeskus, apteekki ja muut kuin päivittäistavarakaupat.
 • Inarissa toimii lentokuljetuspalvelu.
 • Paikalliset yrittäjät (inarilapland.fi) tarjoavat myös opastettuja retkeilypalveluita, kuten kalastus-, vene-, koskenlasku- ja moottorikelkkaretkiä.

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.