Inarin ohjeet ja säännöt

Inarin retkeilyalue sijaitsee Saamelaisten kotiseutualueella Inarijärven rannalla. On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta, ja valmistaudut retkelle tutustumalla ohjeisiin.

Tutustu alueeseen Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä, huomaathan retkeileväsi poronhoitoalueella.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Inarin retkeilyalueella ovat voimassa jokaisenoikeudet (ymparisto.fi). Alueella sijaitsee useita saamelaisten pyhiä paikkoja, tunnetumpia niistä on Ukonsaari, sekä useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Toimitaan ja liikutaan luonnossa niin, ettei käytöksemme vähennä niiden arvoa tai kuntoa. Tutustu Retkietikettiin ja Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaan 2022-2027 (julkaisut.metsa.fi).

Koirien kiinnipidosta säädetään metsästyslailla ja järjestyslailla (finlex.fi). Ota huomioon vapaana laiduntavat porot.

Liikkuminen ja leiriytyminen

Liikkuminen ja leiriytyminen jokaisenoikeudella (ymparisto.fi) lukuun ottamatta Inarijärven Hautuumaasaaria ja Pielpajärven erämaakirkkoa ja sen kirkkokenttää, joissa on Muinaismuistolain 2§ (finlex.fi) mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä

Leiriytyminen tai yöpyminen on kiellettyä:

Pielpajärven erämaakirkko ja sitä ympäröivä inarinsaamelaisten talvikylä muodostavat merkittävän saamelaisen kulttuuriperintökohteen. Paikalla on luultavasti asuttu jo ennen kirkon perustamista. Kirkkokentässä on talvikyläajasta muistona tupa- ja kotasijojen jäännöksiä sekä pappilan rakennusten kivijalkoja. 

Suosittelemme leiriytymistä telttailuun varatuilla alueilla, joista löytyvät myös rakennetut tulentekopaikat ja kuivakäymälät. Löydät kohteet Retkikartta.fi:stä.

Tulenteko

Tulenteko on sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä. Lisäksi Metsähallitus on päätöksellään antanut yleisen luvan tulentekoon maastossa Lapissa, jolloin voit tulentekoon käyttää maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. Mikäli alle puolen kilometrin sisällä on huollettu tulentekopaikka, täytyy tulistelun tapahtua siellä

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu. Risukeittimen käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske keittokatoksia tai hormillisia, katettuja tulentekopaikkoja. Inarin retkeilyalueella näitä ovat mm. umpinaiset hormilliset kotarakennukset, kuten Inarijärven tulistelukodat sekä autio- ja päivätuvat.

Tulenteko Hautuumaasaarissa on kielletty. Katso kaikki Hautuumaasaarien rajoitteet tästä.

Roskaton retkeily

Inarin retkeilyalueella ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Kalastus ongella ja pilkillä on jokaisenoikeus. 

Viehekalastusta varten pitää 18-69 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi). Inarin retkeilyalueelle tarvitset myös kalastusluvan 1579 (eraluvat.fi) erityisvesiin kuuluviin järviin. Luvat voi ostaa erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi) sekä Ylä-Lapin luontokeskuksesta ja Metsähallituksen Ivalon toimipisteestä. 

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittua kaikkialla. 

Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Inarin retkeilyalueen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Inarin retkeilyalueella

  • Hautuumaasaarissa ja Pielpajärven erämaakirkolla: leiriytyminen, tulenteko ja maaperään kajoaminen. 
  • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
  • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
  • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
  • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
  • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
  • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
  • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Sesonkiajat

Inarin retkeilyalue on laaja ja aktiviteettien mukaan sesongit vaihtelevat. Pilkkimiseen paras aika on huhtikuu, jokikalastukseen elokuu, yleisesti veneilyyn heinä-elokuu, patikointiin syyskuu ja ruska, jolloin on myös vähiten itikoita. Revontulien ja muiden taivaan ilmiöiden katseluun soveltuu kaamosaika, eli marras-tammikuu, hiihtelyyn maalis-huhtikuu ja linnuista kiinnostuneet tulevat toukokuussa muuttolintujen mukana. Valitse omasi!

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää