Inarin retkeilyalue sijaitsee Saamelaisten kotiseutualueella Inarijärven rannalla. On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella tutustumalla ohjeisiin.

Opastekyltti järven rannalla. Kyltillä on puiset kehykset ja yläreunassa puinen risti. Kyltissä lukee: Hautuumaasaari. Taustalla on aallokkoinen järvimaisema ja pilvinen taivas.

Liikkumista on rajoitettu rajoitusosissa. Tutustu alueen rajoitusosiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Inarin retkeilyalueella retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan retkeilyalueen sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Liikkuminen ja leiriytyminen jokamiehenoikeudella (ymparisto.fi) lukuun ottamatta erityisalueita (Hautuumaasaaret). Katso kaikki Hautuumaasaarien rajoitteet tästä.

Leiriytyminen

Suosittelemme leiriytymistä telttailuun varatuilla alueilla.

Leiriytyminen Hautuumaasaarissa on kielletty. Katso kaikki Hautuumaasaarien rajoitteet tästä.

Tulenteko

Tulenteko on sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu. Risukeittimen käyttö ei ole sallittu metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on ehdottomasti kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske keittokatoksia tai hormillisia, katettuja tulentekopaikkoja.

Tulenteko Hautuumaasaarissa on kielletty. Katso kaikki Hautuumaasaarien rajoitteet tästä.

Roskaton retkeily

Inarin retkeilyalueella ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Kalastus ongella ja pilkillä on jokamiehenoikeus. 

Viehekalastusta varten pitää 18-64 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi). Inarin retkeilyalueelle tarvitset myös kalastusluvan 1579 (eraluvat.fi) erityisvesiin kuuluviin järviin. Luvat voi ostaa erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi) sekä Siidan ja Ivalon toimipisteiltä. 

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittu rajoitusosia lukuun ottamatta. 

Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Inarin retkeilyalueen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Inarin retkeilyalueella

  • Hautuumaasaarissa: leiriytyminen, tulenteko ja maaperään kajoaminen. 
  • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
  • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
  • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
  • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
  • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
  • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
  • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Sesonkiajat

Paras ruska-aika on syyskuussa.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa hiihtäjä nostaa roskan ladulta.

1. Kunnioita luontoa.

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää