Pielpajärven erämaakirkko vapaaehtoistyön kohteena

Pielpajärvi on Inarin vanha keskuspaikka. Erämaisen järven rannalla sijaitsee 1760 rakennettu erämaakirkko, Metsähallituksen taukopaikka (päivätupa, tulentekopaikka sekä huussi ja liiteri) sekä kenttä, jossa aikoinaan sijaitsi Inarin talvikylä, jonne ihmiset kokoontuivat talveksi asumaan. Nykyisin kirkkokentällä kasvaa luonnontilainen niitty, joka on lajistoltaan arvokas perinnebiotooppi.

Kirkko on rakennettu vuosina 1752-1760 ja se oli käytössä 1800-luvun loppuun saakka, minä aikana kirkko oli Inarin keskuspaikka. Kirkossa pidetään muutama jumalanpalvelus vuodessa ja siellä myös vihitään aviopareja.

Puinen erämaakirkko on järjestyksessään paikan toinen kirkko. Ensimmäinen, vuonna 1646 valmistunut kirkko on hävinnyt täydellisesti. Talvikylästäkään ei ole jäljellä kuin muutaman rakennuksen maatuneet perustukset. Pielpajärven erämaakirkko lähialueineen on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Se on myös luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Pielpajärven erämaakirkkoon voi tutustua ympärivuotisesti ja se on omatoiminen, maksuton tutustumiskohde. Alueella on päivätupa ja evästelykatos ja tulentekopaikka.

Saapuminen

Kirkolle lähtee polku Sarviniementien pysäköintialueelta, joka sijaitsee kolmen kilometrin päässä Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta koilliseen. Kävelymatkaa polun lähtöpisteestä kirkolle on hieman alle viisi kilometriä. Viitoitettu reitti kulkee upeassa vanhassa aarnimetsässä, sivuten metsälampia ja järviä. Veneellä liikkuva voi kävellä kirkolle Pielpavuonosta, tämän reitin pituus on 3 km. Retkikartta.fi

Kirkko on lailla rauhoitettu muinaisjäännös. Kirkkokentällä sijainneet 30 - 40 kirkkotupaa ja pappila ovat hävinneet lähes täysin. Museovirasto kunnosti kirkkoa perinteisin työmenetelmin 1975 - 1976. Tämän jälkeen sitä on korjattu ja kunnostettu säännöllisin väliajoin.

Kirkkokentän kasvilajisto on runsas, ja Lapin Ely on tehnyt alueelle hoitosuunnitelman. Kirkkokenttää on niitetty talkoovoimin vuodesta 2000 lähtien. Nyt kesästä 2022 eteenpäin kentän hoitoa jatketaan lammastyövoimalla. 

Vapaaehtoisen tehtävät

 • Kirkkokentän maisemanhoito mm. mättäiden poisto, lampaiden hyvinvoinnin seuraaminen ja tarvittaessa yhteydenpito lampuriin ongelmatilanteissa
 • Aidan tarkistaminen säännöllisesti ja tarvittaessa pienet korjaukset
 • Kohteessa käyvien opastus oikeanlaiseen toimintaan: koirien kytkettynä pitäminen, roskaaminen, porttien sulkeminen, muiden retkeilijöiden huomioon ottaminen
 • Taukopaikan siisteydestä huolehtiminen
 • Kirkon siisteydestä huolehtiminen
 • Kirkon ovien ja ikkunoiden sulkeminen yöksi

Vapaaehtoisella on käytössään

 • Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän omistama varustukseltaan varaustupatasoinen tupa (tuvasta löytyy makuulaverit, patjat, peitot, tyynyt, kaasuliesi, keitto- ja ruoka-astiat)
 • Polttopuut puukatoksesta ja liiteristä
 • Ulkokäymälä
 • Taukopaikan vieressä oleva saunarakennus peseytymistä varten
 • Kansio, josta löytyy ohjeita ja yhteystietoja erilaisia tilanteita varten

Huomioitavaa

 • Pielpajärvi on Inarin kirkonkylän suosituin retkikohde ja siellä käy runsaasti väkeä koko kesän
 • Kohde on haastava sijainnin, saavutettavuuden ja huollon puolesta
 • Kaikki Sarviniementien pysäköintipaikalta merkittyä polkua pitkin kirkolle tulevat, kulkevat opastuvan ohi
 • kävelymatka pysäköintipaikalta Pielpajärvelle on n. 4,5 km. Polku on haastava kivisyyden ja juurakkoisuuden vuoksi
 • Kaikki tarvikkeet (ruoka, mahdollinen vesi ym.) tuodaan paikalle kantaen. Tarvitset siis rinkan.
 • Käyttöveden voi ottaa järvestä, mutta juomavedeksi se on keitettävä tai vaihtoehtoisesti juomavesi on tuotava mukana
 • Pielpajärvellä ei ole sähköjä, joten puhelinta varten kannattaa varata erillisiä virtapankkeja
 • Kesäkuun alussa pidetään kaikille kohteeseen vapaaehtoiseksi tuleville teams-yhteydellä yhteinen perehdytys ja keskustelutilaisuus.

Lisätietoa