Näyttelyn suunnittelusta

"Tunturi-Lapin luontokeskuksen laajennustyö käynnistyi 2005, ja näyttelysuunnittelijat kokoontuivat alkuvuodesta 2006. Tutustuminen Inarin saamelaismuseo Siidaan, Skábmagovat -elokuvafestivaalit ja kiertoajo Suomen ja Norjan Lapissa sekä yöpyminen porokämpässä Pöyrisjärven rannalla unohtumattomine kelkka-ajoineen antoivat alkusysäyksen ja inspiraation näyttelysuunnittelulle. Osallistuminen Marianpäivien tapahtumiin laajensi kuvaa saamelaisesta kulttuurista tänä päivänä.

Ajatus luoda näyttelytilasta tilallisesti avoin ja orgaanisesti kaareutuva 360 asteen maisemapanoraama syntyi Lapin luonnossa. Näyttelytilan keskellä kiertyvät Kiepit ovat abstrakteja tulkintoja riekon ja lumen synnyttämistä muodoista. Kiepeissä esitellään installaatioin Lapin ihmisiä töissään. Vierailija on kulkija, joka liikkuu maisematilassa, joka alati muuntuu paikan ja katselukulman vaihtuessa.

Kulttuuri- ja luontonäyttelyyn saavutaan vaihtuvien näyttelyiden tilan kautta näyttelyn varsinaisesti alkaessa kapeikkoon sijoittuvasta jääkaudesta ja peuran ajasta. Näyttely seuraa porojen vaellusta ja paimentolaisten jutaamista porojen matkassa vuodenaikojen mukaan kohden murros- ja nykyaikaa. Seinän yläosan panoraamaseinä suurine kuvapintoineen kuvastaa vuodenaikojen muutosta luonnossa. Alaosan vitriineissä kuvattu poro puolestaan kuljettaa visuaalisesti kävijää mukanaan vuodenkierron ympäri. Valaistuissa vitriineissä on pienimuotoisia installaatioita, ja seinän keskiosan informaatiopinnoissa kerrotaan kuvin ja sanoin porosaamelaisten elämästä ja pohjoisesta luonnosta.

Valaistuksella on haluttu tuoda esille panoraamakuvien vuodenaikojen eri tunnelmat sekä seinän kaarevuus ja toisaalta kieppien lumimainen hohde pinnoiltaan tummassa näyttelytilassa. Näyttelytilan keskellä olevaan talvikotaan suunnattu valo on luonteeltaan pehmeä ja lämmin kontrastina tilan muulle valaistukselle.

Äänimaisema on tilaan luotu ja sävelletty abstrakti elementti, joka saa kuulijan aistit valppaiksi. Audiovisuaalista kokemusta täydentävät tilaan sijoitetut monitorit, joiden liikkuva kuva- ja äänimaailma vahvistaa näyttelyn muuta esillepanoa. Pohjoisen kulkijat ja 8 vuodenaikaa jatkavat päänäyttelytilan visuaalista ilmettä ja luovat kontrastin luontokeskuksen tilojen lakatuille puupinnoille. Näyttelytiloihin liittyvä Yrjö Kokko kirjasto on puolestaan sisustettu tunnelmaltaan kodikkaaksi ja lämpimäksi " kertoo näyttelyn arkkitehti Kari Leppänen.

Vuovjjuš - Kulkijat -näyttelyn visuaalisesta ilmeestä, grafiikasta ja kuvakollaasien suunnittelusta vastasi Suunnittelutoimisto Karstium Oy:n työryhmä: Dusan Jovanovic , Hilkka Hyvärinen ja Nina Turtola.